Findes I endnu?

Bo Torp Pedersen skal fra den 1. april være generalsekretær i KLF, Kirke & Medier. Han overtager en organisation, der har mistet magt og medlemmer, men vil gøre bevægelsen mere synlig og aktiv

Engang var mediekonsulent Bo Torp Pedersen redaktionssekretær på magasinet Det Bedste. Når han fortalte om sit arbejde på det traditionsrige blad, var der flere, der sagde: »Findes I endnu?«

- Det sker også, at nogle siger sådan om KLF, men det skal vi gøre noget ved, siger 52-årige Bo Torp Pedersen, der den 1. april tiltræder som generalsekretær for forbrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier.

Bo Torp Pedersen er valgt til jobbet blandt 12 ansøgere. Han havde egentlig troet, at han ville blive valgt fra, fordi han efter 14 års ansættelse ikke tager det berømte friske pust ind i den 77-årige organisation. Men Bo Torp Pedersen kender KLF og bevægelsens bagland bedre end de fleste og tror, han kan sikre bevægelsen større gennemslagskraft.

Og det er der brug for. Han skal lede en organisation, der har mistet indflydelse. KLF mistede ved årsskiftet sin plads i DR's bestyrelse, hvor bevægelsens landsformand, sognepræst Frede Jørgensen, har haft en plads siden1995. Det var Venstre, der gav KLF den ene af sine pladser i bestyrelsen. Men da den ny bestyrelse for DR blev præsenteret, havde Venstre valgt at give pladsen til redaktør Karsten Madsen. Tidligere har KLF også været repræsenteret i såkaldte programråd for både DR og TV 2. Rådene var rådgivende organer, der mødtes med direktion og bestyrelse, men i forbindelse med den nye medielov blev programrådene nedlagt trods protester fra blandt andet KLF.

- At vi er ude af DR's bestyrelse, vil gøre vores formand mere fri til at være åbenmundet kritisk over for DR. Efter at programrådene blev nedlagt, har både TV 2 og DR forpligtiget sig på at være i dialog med organisationer som os, og det har vi i sinde at holde dem fast på.

- Mange af vores medlemmer spørger naturligvis, hvad vi som bevægelse kan gøre, når vi ikke længere har disse indflydelsesrige pladser. Der er også mange, der føler, at hele medielandskabet er blevet så uoverskueligt, at det er svært for dem at se, hvor KLF kan gøre en forskel, siger Bo Torp Pedersen.

De år, han har været involveret i KLF, er standarden på tv kun gået tilbage, mener han. Når han selv tilbringer en aften foran tv, ender han gerne med at se udsendelser på den tyske kanal ARD. Alligevel vil han ikke høre tale om, at KLF kæmper en kamp mod vindmøller. Han tror, at tilrettelæggere af radio og tv lytter til en organisation med knap 50.000 medlemmer. Men som ny generalsekretær vil han give medlemmerne mere tro på, at de reelt kan gøre en forskel.

- Alle medlemmer skal vide, hvad det er for en bevægelse, de er medlemmer af, og hvorfor.

På tirsdag har Bo Torp Pedersen og bevægelsens familiekonsulent et møde med repræsentanter fra DR P3. 30 efterskoleelever og otte børnefamilier har lyttet til en række af P3's programmer henvendt til børn og unge. I forbindelse med lytningen har KLF's familiekonsulent udarbejdet spørgsmål, som de skulle besvare. Alle oplysningerne er nu samlet i en rapport, som skal drøftes på mødet med P3-medarbejderne. Arbejdsformen er et eksempel på, hvordan Bo Torp Pedersen mener, KLF i fremtiden skal sikre sig indflydelse.

- Vi har god erfaring med at komme med mere nuancerede oplæg og mødes med enkelte redaktioner til en dialog. Når vores medlemmer får en konkret opgave om at følge med i en udsendelsesrække, bliver de også anderledes engageret. Der er få ildsjæle, der gennem et helt liv har et engagement i en bevægelse, men jeg tror på, at vi for en kortere periode kan engagere mennesker i en bestemt sag, siger Bo Torp Pedersen.

Bo Torp Pedersen afløser Knud Helge Nørgaard, der i 16 år har været generalsekretær for KLF. Men samtidig tiltræder Finn Andersen som direktør. Landsstyrelsen har valgt at ansætte en direktør, der blandt andet skal arbejde på at skaffe flere økonomiske midler til Kristelig Lytter- og Fjernseerforening.

I bevægelsens glansperiode var der 100.000 medlemmer, men nu er medlemstallet mere end halveret. Alene fra 2000 til 2001 mistede bevægelsen 4000 medlemmer. Bevægelsen opfordrer medlemmerne til at hverve nye medlemmer, men fra 2000 til 2001 blev der tegnet et nyt medlem, hver gang 10 forlod foreningen. KLF'erne går ikke i protest. De dør. Medlemstilbagegang kan mærkes for en forening, der får 8,50 kroner ud af 10 kroner fra medlemsbidrag.

- Løsningen er ikke at sætte medlemsbidraget op. Kontingentet er allerede sat op, men nu vil vi arbejde på fundraising. Vi vil synliggøre os med enkeltsager, så folk for en kortere tid kan være med i vores arbejde økonomisk, og vi vil også undersøge, hvilke muligheder vi har for at få støtte fra fonde og legater.

Bo Torp Pedersen har en mærkesag klar, som skal kendetegne KLF i fremtiden: kampen for de kirkelige programmer på radio og tv.

- Vi ved, det er programmer, der betyder meget for en stor del af vores medlemmer. Mange af vores medlemmer er ældre mennesker, der har levet med de kirkelige programmer et langt liv og nødigt ser, at de bliver ændret. Når vi en gang om året mødes med DR's ledelse, er det et emne, vi altid har på dagsordnen.

I øjeblikket kan skoleklasser sende stile ind til en konkurrence om medier og etik. KLF har udskrevet konkurrencen for at markere, at det også er et område, som de satser på.

- Vi vil gerne råbe op, når vi oplever, at radio og tv ikke udviser god medieetik, og samtidig vil vi højne vores medlemmers bevidsthed om, hvad god medieetik er. Det er forfejlet at tro, at KLF's medlemmer kun er optaget af at høre radiogudstjenesten.

KLF's søsterorganisation i Norge har ændret navn til »Familier og medier«. Der er ikke nogen navneændring på vej i Danmark, men de seneste år har bevægelsen haft en familiekonsulent på lønningslisten, og information og rådgivning til børnefamilier fylder mere i bevægelsens arbejde. Som et eksempel på bevægelsens indsats på det område nævner Bo Torp Pedersen bogen »Disney i Danmark« af professor Kirsten Drotner. Det er KLF, der med støtte fra tips- og lottomidlerne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har skaffet pengene til bogen.

- Det er vigtigt at få undersøgt, hvordan børnefamilier lader sig påvirke af en mediegigant som Disney. Vi vil ikke sætte regler for, hvordan familier skal forholde sig til tv, men vi vil gerne være med til at sætte en snak i gang i hjemmene om brug af medier. Vi kan se på antallet af henvendelser til vores hovedkontor, at det er et felt, der er stor interesse for.

nygaard@kristeligt-dagblad.dk