Det samlede mediebillede af muslimer er negativt

SFI har sammen med kolleger undersøgt fire dagblades omtale af muslimer og islam konkluderer, at negative vinklinger og generaliseringer dominerer. På billedet ses danske muslimer, som demonstrerer foran den amerikanske ambassade søndag d.7.oktober 2012, fordi de er utilfredse med filmen, Innocence of Muslims Foto: Malte Kristiansen Denmark

Kristina Weibel, forskningsassistent ved SFI, har sammen med kolleger undersøgt fire dagblades omtale af muslimer og islam konkluderer, at negative vinklinger og generaliseringer dominerer

Der er i journalistik et tilstræbt ideal om objektivitet. Hvad bygger I det på, når I vurderer, at 58 procent af artikler, debatindlæg, ledere og kommentarer er negative over for muslimer?

Vi har set på en række forskellige ting. Artiklens sprog, hvilke personer der er citeret, hvilke billeder artiklerne illustreres med, og hvilken overskrift og manchet artiklen har. Hvis de kilder, som er et, er med til at fremstille sagen fra to sider, betragter vi artiklen som neutral. Men vi ser mange tekster, som er ensidigt negativ og reproducerer en stereotyp opfattelse af muslimer.

LÆS OGSÅ: Forskere: Muslimer har ret til at kalde til bøn

Men det er kun de journalistiske artikler, som tilstræber objektivitet og bygger på et ideal om at høre alle parter. Debatindlæg og kommentarer er i sagens natur partsindlæg fra én bestemt afsender. Blander I ikke genrerne sammen?

Vi har ønsket at undersøge, hvordan muslimer og islam overordnet set bliver omtalt i danske medier. Derfor hører debatindlæg og ledere også med i vores undersøgelse. Vi ser mange generaliseringer, for eksempel at ordet muslim bliver kædet sammen med ordet terrorist, eller at teksterne har en underforstået præmis om, at etnisk danske kvinder er frigjorte, mens muslimske kvinder er kuede og undertrykte.

Kunne der ikke være rent objektive grunde til, at islam nævnes i sammenhæng med terrorisme eller undertrykte kvinder?

Det har vi ikke belæg for at sige noget om. Vi ser udelukkende på, hvilket overordnet billede det er med til at tegne.

Er der en forskel på de fire dagblade, I har undersøgt, eller er linjen nogenlunde den samme?

Der er flest artikler, ledere og debatindlæg om muslimer i Jyllands-Posten og derefter Kristeligt Dagblad, Politiken og Ekstra Bladet. Med hensyn til teksternes indhold vurderer vi, at Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har den mest negative fremstilling af muslimer.

Du har sagt, at medierne skaber et dem og os. Er det typisk den modstilling, som placerer en religiøs gruppe, muslimer, på den ene side og en national eller etnisk gruppe, danskere, på den anden?

Ja, der er flere eksempler på, at muslimer opstilles som modpol til danske værdier.

Du bygger blandt andet dine vurderinger på, at almindelige muslimer sjældent kommer til orde i artikler om islam. I stedet høres repræsentanter for muslimske organisationer. Er det ikke gængs for journalistik om alle grupper? For eksempel at når dagpengemodtagere er til debat, er det typisk politikere, eksperter og fagforeninger, der får taletid?

Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt det er gængs. Men konsekvensen er, at der findes en stor gruppe normale muslimer, som ikke føler sig repræsenteret af organisationerne, og som er meget lidt synlige i medierne.