Danske jøder slår igen mod medier

Mosaisk Trossamfund er begyndt at optræde mere i medierne. - Foto: stock.xchng

Formanden for de danske jøder vil ikke længere stiltiende finde sig i medier, der omtaler jøder ud fra fordomme og uvidenhed

Det jødiske samfund i Danmark er begyndt at optræde mere offensivt, når medier efter trossamfundets opfattelse bruger misvisende eller diskriminerende udtryk om Israel, jødedom og jøder.

For tredje gang i år tager Mosaisk Troessamfunds formand, advokat Finn Schwarz, til genmæle mod danske medier, som efter hans mening overtræder grænsen for, hvad man kan sige om jøder.

Senest i forbindelse med en udsendelse på Danmarks Radios P1 i oktober, hvor Israel også blev benævnt "den jødiske stat" i et indslag, som handlede om verdens landes placering på en skala i forhold til ytringsfrihed. Ingen andre lande blev ifølge Finn Schwarz' brev til chefredaktør på P1 Anders Kinch-Jensen omtalt i religiøse termer.

Finn Schwarz opfordrer i brevet til, "enten at udelade udtryk som "den jødiske stat" i indslag, hvor der ikke er en saglig sammenhæng mellem religion og indslagets indhold, eller at så- danne (usaglige) sammenhænge anvendes ved andre stater ...".

Anders Kinch-Jensen udtrykker i sit svar principiel enighed i, at man ikke bør blande religion ind i journalistiske indslag, hvor det religiøse ingen betydning har.

"Men i denne sammenhæng mener jeg dog, at du skyder gråspurve med kanoner. Udtrykket "den jødiske stat" optræder en enkelt gang (...) Andre steder i indslaget , hvor Israel omtales, bruges udtrykkene "de israelske myndigheder", "Israel" og "regeringskontorerne i Jerusalem"." Anders Kinch-Jensen skriver videre, at der altså er tale om en sproglig variation.

Det mener Finn Schwarz ikke.

– Frankrig nævnes fem gange, Italien fire, uden at man af den grund mener at skulle variere med "katolsk".

Det er ikke mindst den israelske krig mod Gaza i 2008-2009, der har skærpet bekymringerne for chikane af jøder i Danmark. Derfor har Finn Schwarz tidligere i år klaget over tegninger i Ekstra Bladet og Politiken, som han mente spillede på henholdsvis antisemitisme og en usmagelig sammenligning af Gaza og holocaust. Ekstra Bladets chefredaktør, Bent Falbert, kaldte klagen "hysterisk", mens Politikens Tøger Seidenfaden erkendte, at tegningen i Politiken var "stødende for alle, der har en erindring om nazismens forbrydelsers omfang og karakter."

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk