Tove Videbæk: Vi er ved at miste de kristne værdier

"Det ville være katastrofalt, om den nuværende nedgørelse, nedvurdering eller eliminering af kristne værdier i det danske samfund fortsætter," siger Tove Videbæk Foto: Foto: Leif Tuxen.

Danmark bliver fattigere og fattigere på de kristne værdier, mener Tove Videbæk. Værdier, som alle har sat præg på dansk lovgivning, dansk sprog og kultur

ETISK SET SYNES JEG, at vi bliver fattigere og fattigere i Danmark. Fattige på grundfæstede værdier. Som for eksempel værdien om eller synet på det enkelte menneske som uerstatteligt, ukrænkeligt og værdifuldt uanset race, alder og køn.

LÆS OGSÅ:Tro står højere end politiske anskuelser

Synet på det ufødte barn som et unikt menneske, der er på vej. Synet på et ufødt barn, som har en defekt. Synet på rugemoderskab. Altså synet på, om man kan leje en kvindes livmoder.

Synet på, om man skal kunne købe organer. Synet på den døende som et menneske, der skal have al vores opmærksomhed lige til det sidste suk.

LÆS OGSÅ:Formand holder fast i værdierneSynet på aktiv dødshjælp, hvorved læger forpligtes til at slå ihjel, i stedet for at lindre og trøste, som de er uddannet til.

Synet på familien som den bærende enhed i samfundet. Synet på ægteskabet som en union imellem en mand og en kvinde. Nu kan to mænd eller to kvinder blive gift lovformeligt i kirken.

DER ER ALLEREDE røster fremme om, at det er for gammeldags, og at man bør tillade giftermål imellem flere end to. For eksempel en mand og to kvinder. Eller en kvinde og to mænd eller flere af hver slags. For, ræsonnerer nogle unge politikere, der bør kunne være fire voksne i et ægteskab, som har forældreretten over et barn. Stakkels barn!

Endvidere er der synet på de fattige og udsatte i verden. Skal vi hjælpe dem, eller skal de sejle deres egen sø? Synet på, om man kan bede fadervor i skolen. Synet på, om man skal have kristendomskundskab i skolen. Synet på kristne symboler i det offentlige rum. Synet på, om Danmarks Radio skal prioritere den kristne kulturarv i forbindelse med kristne højtider. Og så videre.

Man bliver næsten deprimeret af at remse alle disse værditab op. Som jeg ser det, har kristne værdier i langt højere grad, end mange vil erkende det, sat deres præg på dansk lovgivning, dansk sprog og kultur.

Det ville være katastrofalt, om den nuværende nedgørelse, nedvurdering eller eliminering af kristne værdier i det danske samfund fortsætter. For ender vi så ikke der, hvor alt er lige meget eller alt er lige godt eller dårligt. Enhver må gøre, som han/hun finder for godt. Uden fælles værdier. Uden normer. Uden moral. Uden Gud!

DE KRISTNE VÆRDIER handler ifølge den britiske premierminister David Cameron om: ansvar, hårdt arbejde, velgørenhed, barmhjertighed, ydmyghed, selvopofrelse, kærlighed, stolthed over at arbejde for det fælles bedste og ære de sociale pligter, vi har for hinanden, for vore familier og samfund. Det er kristne værdier, og det bør vi ikke være bange for at erkende, sagde han i en tale til det britiske folk den 17. december 2011. Han sluttede talen med ordene: Vort lands fremtid står ved en korsvej.

Jeg er faktisk enig med David Cameron. Etisk set mener jeg, at også Danmark står ved en korsvej. Naturligvis ønsker vi frihed. Frihed under ansvar. Men vil vi det samfund, hvor enhver må gøre, som man finder for godt? Hvor alt er lige-gyldigt? Og det fælles smuldrer? Eller vil vi et samfund, hvor vi har fælles værdier, som bærer samfundet på mange planer? De kristne værdier, som vort samfund og vore institutioner er bygget op på?

Etisk set står vi, som David Cameron udtrykker det, også i Danmark ved en korsvej!