Fri os fra det unaturlige

Argumentet "Det er unaturligt!" er ugyldigt ifølge formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler.

MED VIDEO Det er unaturligt! Sådan lyder det ofte i etiske diskussioner. Diskuteres nye teknikker knyttet til eksempelvis befrugtningsteknikker eller andre tilkommende bioteknologier, inddrages ikke sjældent argumentet om det naturlige

Særligt når talen falder på genmodificerede fødevarer, dukker argumentet næsten altid op. GMO er unaturligt og bør derfor forbydes. Nu er det ikke sådan, at jeg er teknologiforkæmper eller hilser alle nye bioteknologier velkommen, tværtimod. Til gengæld mener jeg, at argumenter, der benytter sig af begrebet om det naturlige eller unaturlige, er ugyldige.

LÆS OGSÅ: "Unaturligt" er et dårligt argument

Begrebet natur angår det oprindelige, det medfødte, det første, det grundlæggende, det væsentligste, det uberørte. Det naturlige afgrænser slet og ret det positive. I modsætning hertil står det kunstige eller syntetiske, hvilket eksempelvis kan være en række teknologiske eller medicinske indgreb.

SE OGSÅ: Panelet på etik.dk

Naturen er således noget, vi kan forstyrre eller krænke. Naturbegrebet er på den måde positivt ladet og knyttet til en grad af jomfruelighed eller puritansk hellighed. Begrebet nærer med sin iboende polaritet (naturlig/unaturlig) en mistro til teknologien og dermed den kunstige verden.

Men benytter vi naturbegrebet, som et modargument i en etisk diskussion, glemmer vi, at et af de særlige kendetegn ved mennesket er vores evne til at bruge redskaber, der netop krænker det oprindelige og uberørte, og så videre. Således ligger der allerede i udgangspunktet noget unaturligt ved mennesket og det menneskelige overhovedet.

DET PROBLEMATISKE BLIVER, at grænsen for naturlighed ikke synes at ligge fast. Hvad der før var unaturligt, synes i dag at være naturligt. Hvis situationen kræver det, vil de fleste sikkert betragte det som ganske naturligt at tage penicillin, lade sig operere eller få tilbudt medicinsk smertelindring, hvis situationen byder det. Men det kan betragtes som noget ganske unaturligt.

I den etiske diskussion er naturbegrebet således et begreb, der lader sig prostituere til ethvert givet formål. Alt kan være naturligt såvel som unaturligt, når sammenhængen byder det. Det værste kan forvandles til det bedste, og det bedste til det værste med naturens mellemkomst.

Som alternativ til naturbegrebet bør vi diskutere de etiske spørgsmål ud fra det, som er godt. Begrebet om det gode er hjertet i enhver tale om etik. Det gode er det, vi tilfører værdi.

Når vi således drøfter nye – for nogle skræmmende – bioteknologier, bør vi værdisætte teknologien ud fra begreber såsom respekt, værdighed, ansvarlighed, lighed, barmhjertighed, og så videre. På den måde giver vi indhold til debatten og gøder jorden for nye perspektiver på de ofte vanskelige etiske spørgsmål.

Naturbegrebet bruges derimod ofte som en joker, der lukker og slukker for en konstruktiv diskussion. Det eneste mulige modargument er at bruge samme naturbegreb, men hertil knytter der sig ikke et "fordi" eller "derfor".

Det er kun sjældent, man hører en debattør sige, at noget er unaturligt, fordi ? Det er blot unaturligt. Punktum! Lad os derfor i stedet tale om det gode og det, vi vurderer som godt, efterfulgt af et "fordi" og et gyldigt argument, når vi diskuterer etik.

LÆS OGSÅ: "Unaturligt" er et dårligt argument

Etisk set bliver skrevet på skift af tidligere formand for Det Etiske Råd Erling Tiedemann, forstander på Testrup Højskole og idéhistoriker Jørgen Carlsen, lektor og formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, tidligere medlem af Det Etiske Råd Klavs Birkholm og folketingskandidat for De Konservative Tove Videbæk

SE OGSÅ: Video: Jacob Birkler om hvad, "etik" egentlig er