De unges alkoholvaner bør ændres

De unges alkoholvaner skal ændres, mener Tove Videbæk, tidligere MF Foto: Eric Audras/Eric Audras / Altopress

Hvorfor har vi så svært ved at sætter grænser for de unges drikkeri, når vi ved, at alkohol fører til ulykker, usikker sex og ikke mindst påvirker udviklingen af hjernen?

Er det etisk set i orden at sælge alkohol til børn? At købe alkohol til børn? At give alkohol til unge mennesker på 15 år?

Vi ved helt klart, at kombinationen unge og alkohol ofte ender med vold, usikker sex, ulykker eller tabte skoledage. Vi ved helt klart, at teenageres hjerner ikke er færdigudviklet, og at alkohol påvirker udviklingen af hjernen.

LÆS OGSÅ: Unge muslimer hygger uden alkohol

Vi ved ligeledes helt klart, at alkohol påvirker indlæringsevnen. Endvidere ved vi helt klart, at jo tidligere alkoholdebut, jo større risiko for at blive afhængig af alkohol eller stoffer, som er endnu værre end alkohol.

Når vi nu ved alt dette, hvorfor er det så, at butikker alligevel sælger alkohol til helt unge? Hvorfor er det så, at politikere ikke synes, at grænsen for salg af alkohol burde være minimum 18 år?

Hvorfor er det så, at forældre køber alkohol til deres 15-årige? Hvorfor er det så, at forældre synes, at helt unge teenagere skal have lov at drikke alkohol hjemme, når vi også helt klart ved, at unge, som hjemmefra får lov til at drikke, drikker mere end andre unge?

I en helt ny og alarmerende WHO-rapport står der, at danske 15-årige er de mest drikkende 15-årige i hele verden. De er verdensmestre i druk. De drikker dobbelt så meget som 15-årige i resten af Europa! Men hvor får de alkohol fra, når man først skal kunne købe alkohol i Danmark, når man er fyldt 16?

I undersøgelser fortæller 15-årige, at de får alkohol af forældre og venner men at de i øvrigt sagtens selv kan købe alkohol, selvom de ikke er fyldt 16.

Synes vi virkelig, det er i orden, at voksne mennesker, enten det er forældre, ældre venner eller butiksejere, hjælper 15-årige til at drikke hjernen ud og alt, hvad det medfører? Ville det ikke være et stærkt signal til forældre, venner og butiksejere, hvis vi fik en 18-års grænse for salg af alkohol til unge?

Men det er klart, at en aldersgrænse ikke kan stå alene. Den skal kombineres med forebyggelse og i høj grad en holdningsændring. Og denne holdningsændring skal jo nok foregå både hos forældre, venner, butikker, i skoler, hos politi med videre.

Når det er sagt, så ved vi jo godt, at alkohol og hygge i Danmark hører sammen. Det er dansk kultur. Ja, det er så én side af sagen, men hvorfor drikker vore 15-årige mere end alle andre 15-årige i hele verden? Er det ikke noget helt andet? Gør det ikke indtryk på os? Hvis vore unge skal klare sig i den globaliserede verden med finans- og alle mulige andre kriser, vil det bedste jo nok være at sende dem af sted med friske hjerner. Og ikke med hjerner, der er bedøvet af alkohol, som velmenende voksne giver dem, fordi de skal have lov at hygge sig.

Ja, selvfølgelig skal de hygge sig! Men det kan de sagtens (og måske endnu bedre) uden alkohol.

Masser af steder arrangeres alkoholfrie fester for de unge. Det må vi have til at spredes. Det er best practice, der vil noget! Det er holdninger. Det er etik. Det er der fremtid i både for de unge og for Danmark.

Etisk set bliver skrevet på skift af tidligere formand for Det Etiske Råd Erling Tiedemann, forstander på Testrup Højskole og idéhistoriker Jørgen Carlsen, lektor og formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, tidligere medlem af Det Etiske Råd Klavs Birkholm og tidligere medlem af Folketinget Tove Videbæk.