Sekt forsøger at klone baby

Rael, tidligere racerkører og nuværende leder af en gruppe UFO-troende. I 1973 bekendtgjorde Rael, at han var blevet bortført af en fire fod høj rummand.Rummanden skulle angiveligt have fortalt, at menneskeheden er blevet skabt af rumvæsner i et avanceret laboratorium. - Foto: SIPASIPA

Fransk sekt har gode muligheder for at blive de første, der gennemfører en kloning af mennesker, advarer genforsker

Den oprindeligt franske sekt, Raëlianerne, som tæller mellem 20.000 og 40.000 tilhængere verden over, kan blive de første, der gennemfører en vellykket kloning af et menneske. Den franske genforsker Bertrand Jordan advarer i det fransk-canadiske videnskabelige tidsskrift Medecine/Sciences om, at sekten har en klar fordel i forhold til de få andre kendte forsøg på at klone mennesker.

- Den største vanskelighed ved kloning er, at så mange forsøg mislykkes. Derfor skal man bruge mindst 100 ægceller, som skal indsættes i mindst 50 rugemødre efter befrugtning. Raëlianerne råder i sekten over hundredvis af frivillige kvinder, som er villige til at stille ægceller og livmoder til rådighed. Det er en klar fordel, som sammen med sektens rigelige økonomiske midler gør, at man ikke kan udelukke, at Raëlianerne har bedre chancer end andre for at gennemføre en kloning af et menneske, siger Bertrand Jordan, som er leder af genforskningscentret Genopole i Marseille.

Raëlianerne betragter kloning som en vej til evigt liv og har oprettet virksomheden Clonaid, først på Bahamaøerne og i dag et hemmeligholdt sted i USA. Et amerikansk ægtepar, som har mistet en 10 måneder gammel baby, har bedt sekten om at genskabe babyen, så den kan genoptage sit afbrudte liv. Parret finansierer kloningsforsøget med den erstatning, det er blevet tilkendt for lægefejl.

-Vi tager Raël særdeles alvorligt. Man skal ikke tro, det er en ufarlig fantast. Og det er ikke umuligt, at sektens forsøg på kloning kan lykkes, siger man også i Frankrigs tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende sekter, MILS, som imidlertid ikke kan gøre andet end at opfordre de amerikanske myndigheder til at være opmærksomme på sekten, som i dag har trukket alle sine styrende organer ud af Frankrig.

Gud er en rummand

Raëlianerne, hvis hovedkvarter, UFO-land, ligger i Canada, tror på, at livet er laboratoriefremstillet af et rumfolk, Elohim, det hebraiske ord for Gud, som ifølge raëlianerne er blevet forkert oversat og i virkeligheden betyder »De, der kom fra himmelen«.

Stifteren af Den Internationale Raël-bevægelse er franskmanden Claude Vorilhon, som påstår, at han i 1973 blev hentet ind i en flyvende tallerken, hvor han mødte både Jesus, Moses og Muhammed. Rumfolket gav ham besked på at bygge en ambassade i Jerusalem, og det skønnes, at sekten har indsamlet over syv millioner dollar (over 50 millioner danske kroner) til ambassaden, som endnu ikke er bygget.

Sekten råder derfor over betydelige økonomiske midler, og lederen af Clonaid og »biskop« i sekten, den franske kemiker Brigitte Boisselier, hævder at have samlet en gruppe af videnskabsmænd bestående af en genforsker, en biokemiker og en gynækolog.

Allerede i 1997 advarede bio-etikere i det amerikanske tidsskrift New Scientist mod Raëlianernes kloningsprogram og udtrykte håb om, at politikerne ville forbyde kloning. Kloning af mennesker er i dag forbudt i de fleste europæiske lande, men ikke i USA, som alene forbyder, at offentlige midler benyttes til forskning i kloning.

Efterspørgsel på kloning

Senest har italieneren Severino Antionori, som er blevet verdenskendt på at gennemføre kunstig befrugtning på kvinder, der er fyldt 60 år, og professor i reproduktionsfysiologi ved universitetet i Kentucky i USA, Panos Zavos, meddelt deres beslutning om at arbejde med kloning af mennesker, så par, hvor begge parter er sterile, kan få et biologisk barn.

I mellemtiden fortsætter forsøgene på kloningen af store dyr i kølvandet på fåret Dolly fra 1997. Man kloner fremragende avlsdyr eller truede dyrearter i forsøg på at genskabe bestanden. Dertil kommer interessen for at klone får og geder, som i deres mælk fremstiller gensplejsede molekyler til medicinalindustrien.

Og endelig er der i USA en voksende interesse for at klone afdøde kæledyr. En række private virksomheder tilbyder at opbevare genetisk materiale fra hunde og katte, indtil teknikken gør det muligt at klone dem og genskabe dyret.

- Disse initiativer viser, at der er en efterspørgsel efter kloning. Og efterspørgslen finansierer en forskning, som kan forbedre teknikkerne, så kloning af mennesker bliver teknisk mulig, understreger Bertrand Jordan.

- Selv om der endnu er store tekniske vanskeligheder forbundet med kloning af dyr og endnu flere ved kloning af mennesker, er der en tendens i gang i retning af, at kloning bliver en logisk etape i behandlingen af barnløshed. Det er svært at vide, hvem der arbejder for Raëlianerne. Men der er ingen grund til at tvivle på, at sekten reelt arbejder på kloning. Clonaid hævder, at mere end 100 par allerede står i kø for at få et klonet barn. Og Bertrand Jordan understreger, at en eventuel vellykket menneskekloning gennemført af sekten vil få ganske særligt alvorlige konsekvenser.

- Det vil ikke blot skabe en voldsom interesse for kloning, men også give sektens forvirrede teorier en vis troværdighed, pointerer han.

udland@kristeligt-dagblad.dk