Politisk splid om kloning af fosterceller

Regeringspartierne er uenige om, hvorvidt Danmark skal følge Sveriges eksempel og tillade terapeutisk kloning

Venstre og de konservative er grundlæggende uenige om, hvorvidt det skal være tilladt for danske forskere at klone menneskelige fosterceller for at bruge dem til behandling af sygdomme, der ellers er uhelbredelige. Formanden for Videnskabsudvalget, Hanne Severinsen (V), er fortaler for terapeutisk kloning, mens den nyudnævnte, konservative forskningsordfører, Per Ørum Jørgensen, nu erklærer sig som modstander.

Debatten om kloning af fos-terceller til behandlingsformål er blusset op igen herhjemme, efter at Sverige for nylig åbnede for brugen af menneskelige fosterceller i såkaldt terapeutisk kloning.

– Vi skal passe på ikke at ende i en glidebane i forskningens hellige navn. Der må være en etisk grænse,

og den må være nået nu.

Det handler om respekt for

menneskeliv, siger Per Ørum Jørgensen.

Han tilføjer, at dette er hans personlige holdning, men han vurderer, at heller ikke hans parti kan støtte at gå videre i retning af at tillade kloning med brug af fosterceller.

Hanne Severinsen siger hertil, at det er klogt at trække grænser. Men hun finder det trist, hvis den konservative ordfører tror, at den nuværende grænse aldrig kan flyttes.

– Vi politikere må finde os i løbende at skulle tage stilling, ligesom vi for eksempel har gjort i debatten om reagensglasbørn. Jeg tror ikke, reglerne kan ændres fra den ene dag til den anden. Men vi risikerer, at det om 10 år er muligt at kurere en række hidtil uhelbredelige sygdomme, men at de nuværende regler forhindrer det, så patienterne vil kræve at blive behandlet i udlandet, siger Hanne Severinsen, som finder den svenske beslutning så interessant, at hun nu overvejer, om Folketingets Videnskabsudvalg skal holde en ny konference om kloning.

Sveriges rigsdag besluttede den 2. februar at åbne mulighed for at bruge en teknik, hvor man ved hjælp af kloning frembringer befrugtede æg, hvorfra der kan tages fosterceller til brug for forskning eller sygdomsbehandling. I forvejen er det – også herhjemme – tilladt at udføre denne forskning med naturligt befrugtede æg.

Den svenske tilladelse omfatter ikke at klone fosterceller med henblik på at frembringe mennesker, hvilket Hanne Severinsen også ønsker et verdensomspændende forbud imod.

Det Etiske Råd udtalte for

fire år siden, at en tilladelse til terapeutisk kloning bør vente, indtil forskningsresultater viser, at det er til stor nytte, og dette er fortsat holdningen hos rådets formand Ole Hartling.

– Det vil være svært at sige nej til kloning, hvis det kunne hjælpe i behandlingen af meget alvorlige sygdomme. Men indtil nu er der ingen resultater, der berettiger det. Det er blevet ved løfterne, siger han.

Jens Zimmer Rasmussen er professor ved Syddansk Universitet og leder af Dansk Center for Stamcelleforskning. Han tror tilsvarende, at en ændring af grænserne ikke afhænger af andre landes politikere, men af forskerne:

– Svenskernes ja vil selvfølgelig blive noteret. Men retningen herhjemme vil først ændre sig, hvis man i udlandet opnår nogle resultater, der er bedre end dem, den nuværende forskning kan præstere.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

revsbech@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Debat

Terapeutisk kloning

Teknikken betår i at frembringe befrugtede menneskeæg ved kloning, tage stamceller derfra til forskning eller sygdomsbehandling og destruere æggene, inden de udvikler sig til egentlige fostre.

Eksperter mener, at metoden med tiden vil kunne

anvendes i behandling af sukkersyge, sklerose samt Alzheimers og Parkinsons syge.

Ud over Sverige har Storbritannien tilladt terapeutisk kloning.

I sidste uge vedtog den juridiske komite under FN's generalforsamling efter stor uenighed at opfordre alle regeringer til at forbyde terapeutisk kloning.