Kød fra klonede dyr er langt fra de danske spiseborde

Skal man risikere, at kød fra klonede dyr havner i de danske kølediske? Eller skal det forbydes, indtil konsekvenserne er mere klare, og man har haft en grundig etisk diskussion om emnet. -

EU-Kommissionen vil midlertidigt tillade fødevarer fra klonede dyr. Parlamentet vil have forbud

Skal man risikere, at kød fra klonede dyr havner i de danske kølediske? Eller skal det forbydes, indtil konsekvenserne er mere klare, og man har haft en grundig etisk diskussion om emnet?

Det er kernen i en strid i EU, hvor man netop nu forbereder en lov om reglerne for nye fødevarer. Den har været længe undervejs, og nu har kommissionen foreslået et midlertidigt kompromis, der åbner for, at klonede dyr og deres afkom kan markedsføres i Europa ind til lovgivningen er forhandlet færdig. Til Europa-Parlamentets store utilfredshed: Her ønsker man et totalforbud.

Vi kan ikke have sådan en gråzone, hvor man tillader noget midlertidigt, fordi man ikke har forhandlet færdigt endnu. Der er ingen grund til at løbe nogen som helst risiko for, at klonede dyr og deres afkom indgår i vores mad, siger Sofie Carsten Nielsen, radikal spidskandidat til Europa-Parlamentet.

Fødevarer fra klonede dyr har i årevis været diskuteret intensivt i både EU og USA. Sidstnævnte åbnede for et år siden for, at kloning kan benyttes i fødevareindustrien. Her forbereder en voksende kloningsindustri sig på at indtage de amerikanske middagsborde, men har ind til videre vedtaget et frivilligt forbud mod at markedsføre fødevarer af klonede dyr.

Til sammenligning har der ikke fandtes klonede dyr i Europa, siden det meget medieomtalte får Dolly afgik ved døden i 2003.

Er det så ikke et hypotetisk problem?

Det kan du sige, men vi vil have en grundig etisk diskussion, så vi får beviser for, at det ikke er skadeligt. Jeg er skeptisk over for indholdet, men jeg mener også, det er direkte uansvarligt, at det bliver vedtaget midlertidigt, fordi man endnu ikke har diskuteret det til bunds, siger Sofie Carsten Nielsen.

I sidste uge flyttede den europæiske strid ind i Folketingets Europaudvalg, da regeringen valgte at støtte Kommissionens forslag til oppositionens store utilfredshed. Dansk Folkeparti hælte indtil sidste øjeblik til et forbud, men valgte i sidste ende at støtte regeringen.

Paolo Drostby, kontorchef i Fødevareministeriet, vil dog gerne berolige de danske forbrugere.

Uanset om det her bliver vedtaget, skal det godkendes først, hvis man vil markedsføre kød fra klonede dyr og deres afkom i EU. Vi har ikke viden om, at der findes kød fra klonede dyr på markederne nogen steder. I USA, hvor de fleste findes, taler vi om en meget, meget lille mængde af dyr, siger han og forklarer, at producenten først skal søge om tilladelse, herefter skal der foretages en videnskabelig vurdering, og efterfølgende skal kommissionen stille forslag om enten at vedtage eller afvise anmodningen. Hvorefter de enkelte medlemslande skal stemme om det.

Så det er meget langt væk fra de danske kølediske, siger Paolo Drostby.

I Landbrugsrådet har man endnu ikke taget etisk stilling til fødevarer fra klonede dyr, siger chefkonsulent Bruno Sander Nielsen:

Vi synes ikke, det er relevant: Vi forholder os til, at det i Danmark ikke er tilladt at klone landbrugsdyr.

Men hvis varerne pludselig banker på Danmarks dør, er det en anden sag, siger Bruno Sander Nielsen:

Der er det klart, at man lytter til, hvad forbrugerne mener om det. Og i de undersøgelser, man har lavet, er der ikke noget, der tyder på, at det bliver efterspurgt, siger han.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk

Skal man risikere, at kød fra klonede dyr havner i de danske kølediske? Eller skal det forbydes, indtil konsekvenserne er mere klare, og man har haft en grundig etisk diskussion om emnet. -