25% af europæerne: Kloning o.k. for at beskytte truede dyr

Kan kloning redde de udrydningstruede dyr? 23 procent af EU-borgerne støtter kloning, hvis det kan redde dyrearter. -

Næste to tredjedele af borgerne i EU mener, at kloning af dyr er etisk forkert. Men hver fjerde mener, at det er i orden for at bevare truede dyrearter

Er det i orden at klone pandaer for at sikre, at den udrydningstruede dyreart overlever?

Ja, mener næsten hver fjerde EU-borger. 23 procent mener, at kloning af dyr er i orden for at bevare truede dyrearter, viser en rundspørge fra Eurobarometer blandt 25.000 borgere i EU.

Overordnet mener næsten to tredjedele - eller 61 procent - at kloning af dyr er etisk forkert - men nogen er altså åbne over for det, hvis det kan redde dyr.

Derimod mener 58 procent, at det er forkert at klone dyr til fødevarerproduktion. De EU-borgere, som støtter kloning for at producere flere fødevarer, peger på, at den vigtigste fordel er, at det kan hjælpe på manglen af fødevarer.