Skal mænd have lov at føde børn?

Kønsdelene skal ikke afgøre, om man er en mand eller en kvinde. Det mener regeringen og Enhedslisten, som vil gøre det muligt at skifte køn rent juridisk, selvom man ikke har fået en kønsskifteoperation. Dansk Folkepartis sundhedsordfører kalder forslaget synd for de transkønnede

Det skal være muligt for transpersoner at skifte køn rent juridisk, uden at de behøver gennemgå en kønsskifteoperation. Det mener et flertal i Folketinget bestående af regeringen og Enhedslisten, skriver MetroXpress.

Dermed skal det ikke være ens biologiske køn, som afgør, om der står M eller K i passet, eller om man hedder Bent eller Bente. Og det bliver i teorien muligt for mænd at føde børn, hvis de er født som kvinde, men på papiret er registreret som mand.

LÆS OGSÅ: Lægeuddannelse ændrer syn på transkønnede

Kristeligt Dagblad har talt med Stine Brix, som er sundhedsordfører for Enhedslisten, og Liselott Blixt, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. De giver her hver deres argumenter for og imod problematikken.

Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten

Mener du, at man skal have lov til at skifte køn rent juridisk uden at få en kønsskifteoperation?

Ja.

Hvorfor?

Jeg synes grundlæggende, at der i dag stilles for voldsomme og radikale krav til transpersoner. De skal igennem kastration og kirurgiske indgreb, før de kan leve et liv, som passer bedre til dem.

Man må gerne hedde Offer eller andre særprægede navne, men man må ikke skifte navn fra Pelle til Pernille. For mange transpersoner er et navneskift nok til, at de føler sig mere tilpas med dem selv.

Desuden er det formentlig i strid med menneskerettighederne, at vi stiller krav om eksempelvis kastration. Derfor ser vi også mange andre lande, som har indført, at man kan skifte køn rent juridisk, uden at man behøver lade sig kastrere.

Hvilke problematikker, hvis nogen, ligger der i, at fædre og mødre juridisk set kunne være det omvendte af, hvad de er biologisk?

Det er klart, at det ville være en anderledes situation den, vi har i dag. Men ligesom vi ser, at homoseksuelle forældrepar fungerer ganske fint, tror jeg også, at det her vil fungere.

LÆS OGSÅ: Han vil ødelægge den heteroseksuelle verdensorden

Det er ikke ens seksualitet eller køn, som afgør, om man er en god forælder eller ej. Det kræver blot, at man kan tage vare på sit barn og give det den kærlighed og omsorg, som det har brug for.

Jeg tror da også, der findes børn af homoseksuelle, som møder nogle forhindringer i dagligdagen, og det vil der givetvis også være for børn af transkønnede. Det må vi arbejde på som samfund. Der findes også børn i dag, hvis forældre har skiftet køn, og det fungerer fint.

De fleste børn er glade for at se, at deres forældre har det godt med sig selv.

Hvilken betydning ville det have for børns forhold til kønnene?

Jeg synes ikke, det ville være så farligt, hvis børns forhold til kønnene blev udfordret. Køn er noget, som altid er til diskussion. Men det er jo heldigvis ikke sådan, at der kun findes én slags mor og én slags far. Der findes rigtig mange måder at være forælder og menneske på. Og heldigvis for det.

Hvad skal det kræve af den enkelte af skifte køn?

Det skal være relativt let. Samfundet skal ikke blande sig i, om man har lyst til at kalde sig for kvinde eller mand. Jeg tror i øvrigt ikke, der er specielt mange, som ville gøre det. Men for en lille gruppe mennesker betyder det rigtig meget. Og dem afholder vi i dag fra at leve på den måde, som de gerne vil.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti

Mener du, at man skal have lov til at skifte køn rent juridisk uden at få en kønsskifteoperation? Nej.

Hvorfor ikke?

Man må beslutte, om man vil være hankøn eller hunkøn. Man vil gøre de transkønnede en bjørnetjeneste ved at komme med en lov, der gør det mere uklart, hvem man er som person og som menneske. Ellers kan man være mand den ene dag og kvinde den anden, og det ville skabe en masse problemer i hverdagen.

Hvilke problematikker, hvis nogen, ligger der i, at fædre og mødre juridisk set kunne være det omvendte af, hvad de er biologisk?

For eksempel hvis et barn skal i svømmehallen med sin biologiske mor, som nu juridisk er en mand. Hvor skal de klæde om? Og hvordan skal barnet forklare det overfor sine venner i skolen? Det vil også ødelægge hele vores system med CPR-numre og personnumre, hvis man pludselig kunne skifte frem og tilbage. Det ville blive noget rod.

Jeg synes ikke, man kan drage en parallel til homoseksuelle forældrepar. Vi ved jo, hvem der kan få børn, og hvem der ikke kan. Også selvom man er to kvinder eller omvendt. Vi ved, at naturen gør, at man kan få børn.

Desuden er det nu engang sådan, at når man bliver født, så kigger man på kønnet og afgør, om det er en pige eller en dreng.

Det er synd for de transkønnede, som får en operation og virkelig skifter køn, at vi nu starter en debat om, at man kan være dobbeltkønnet. Hvis det her bliver indført, vil alle transkønnede blive lagt over i samme bås. Også dem, som har fået en kønsskifteoperation.

Hvilken betydning ville det have for børns forhold til kønnene?
Det ville være en helt ny begrebssituation for børnene at finde ud af. Det bliver også til en situation, hvor vi skal sikre os, at børn ikke bliver genstand for mobning, eller hvad der er værre, fordi de har svært ved at definere, hvem eller hvad deres forældre er. Der er jo ikke noget problem i, at forældre skifter køn. Men hvis man kan skifte frem og tilbage hele tiden, er det et problem.

Fakta om transkønnethed:

At være transkønnet eller transperson vil sige, at det oplevede køn kønsidentiteten ikke stemmer overens med det biologiske køn.

En transkønnet kvinde er en kvinde, der er født i en mands krop.

En transkønnet mand er en mand, der er født i en kvindes krop.

Nogle transkønnede har det fint med, at den biologiske krop ikke stemmer overens med kønsidentiteten, nogle går i hormonbehandling for at udvikle bryster eller skæg, og nogle ønsker en kønskorrigerende operation.