Regeringen vælger pragmatisme frem for værdipolitik

I det socialdemokratiske bagland har det vakt vrede, at partiets ønske om at forbyde køb af prostitution i den forgange uge blev aflyst af fire ministre. Foto: colourbox.com

Tidligere mærkesager bliver opgivet på stribe. Især på justitsministerens felt hindrer praktiske hensyn og pres fra embedsværket store forandringer

I det socialdemokratiske bagland har det vakt vrede, at partiets ønske om at forbyde køb af prostitution i den forgange uge blev aflyst af fire ministre anført af justitsminister Morten Bødskov (S) og socialminister Karen Hækkerup (S). Erklæringen om, at et forbud mod sexkøb er ikke løsningen blev udsendt hen over hovedet på partiets folketingsgruppe og medlemmer, lyder kritikken fra baglandet, som ventes at blive sat på plads af S-ledelsen på et møde i partiets hovedbestyrelse i dag.

LÆS OGSÅ: DSU'ere: Vi er skuffede over vores egen regering

Vi ærgrer os over, at man ikke i tilstrækkelig grad anerkender den beslutning, medlemmerne har truffet på partiets kongres, og dermed underkender baglandet, siger Marianne Bruun, formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg. Hun mener, at statsminister Helle Thorning-Schmidt og andre socialdemokrater, der siden 2009 har anbefalet et forbud, har ladet sig styre af justitsministerens indstilling. Den bygger på Straffelovrådets anbefaling, som Marianne Bruun betegner som et yderst tyndt grundlag.

Prostitutionsdebatten er blot det seneste af en række eksempler på, at de bestemmende kræfter i S-R-SF-regeringen forkaster værdipolitiske mærkesager og i stedet vælger pragmatiske løsninger. Særligt på justitsministerens område peger flere sager fra den seneste tid på, at politiske mærkesager efter mødet med embedsværket reduceres fra knytnæveslag til beskedne fingeraftryk.

Sagen om prostitutionskøb er langtfra første gang, et parti i regering sidder sine egne kongresbeslutninger overhørig og styrer fra toppen, siger Tim Knudsen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

En anden aktuel sag fra Justitsministeriet, fornyelsen af offentlighedsloven, er en af de klareste indikatorer på, at ministeren er påvirket af sine embedsfolk, tilføjer professoren med henvisning til, at de nuværende regeringspartier, da de var i opposition, så stærkt kritisk på de indskrænkninger i pressens ret til aktindsigt, som den nye offentlighedslov rummer. Men med Morten Bødskov som ansvarlig minister blev loven alligevel forhandlet på plads, men kun med kosmetiske ændringer i forhold til VK-regeringens udspil. Tim Knudsen peger på, at embedsværket har stærke interesser i den nye lov.

Et tredje aktuelt eksempel er Morten Bødskovs lovforslag om Folketingets tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste (PET). Ministeren har selv kommunikeret, at der nu kommer mere kontrol med PET, men stort set alle iagttagere er enige om, at der fortsat vil være huller.

Man kan diskutere, om det er ministerens, embedsværkets eller andres skyld, men det er et meget uambitiøst forslag, når man tænker på, hvor vigtig borgernes retssikkerhed har været for regeringspartierne, siger Pernille Boye Koch, lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, som vurderer, at det er svært for menige politikere at udfordre top-embedsmænd om så komplekst stof som offentlighedsloven og PET-kontrol.

Politisk kommentator Hans Engell vurderer, at regeringen i debatten om købesex har droppet principperne og ladet pragmatiske løsninger med fokus på økonomi veje tungest. Man kan ikke have en politireform med besparelser på vej og samtidig bede politiet om at håndhæve et forbud mod købesex, analyserer Hans Engell:

Hvis nogen især på venstrefløjen havde forventet en regering, der repræsenterer en særlig værdipolitik og værdimæssige forandringer, har de taget fejl. Man ønsker i virkeligheden ikke at lave om på de store værdipolitiske områder. Det gælder også kulturpolitisk. Det handler mere om en ny stil end værdipolitisk substans.

Ifølge Socialdemokraternes tidligere gruppeformand Mogens Jensen er forbud mod købesex stadig partiets officielle politik, selvom regeringen sender andre signaler:

Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen undersøge muligheder for at minimere prostitution. Og konklusionen ifølge eksperterne er, at et forbud ikke vil løse problemer, men skabe flere. Den anbefaling følger regeringen i fællesskab. Men det anfægter ikke partiets holdning.