Hold fast i din nye kærlighed

En ægtefælle til en dement mand er blevet forelsket i en anden efter mange års lykkeligt ægteskab. Det ene af parrets voksne børn mener, at hun begår utroskab, og hun har forsøgt at gøre forholdet til den nye mand forbi. Spørg om livets redaktører opfordrer til, at hun går langsomt frem, så børnene får tid til at bearbejde situationen. Foto: Pierre LE MASSONPHOTOPQRVOIX DU NORD.

En ægtefælle til en dement mand er blevet forelsket i en anden efter mange års lykkeligt ægteskab. Det ene af parrets voksne børn mener, at hun begår utroskab, og hun har forsøgt at gøre forholdet til den nye mand forbi. Spørg om livets redaktører opfordrer til, at hun går langsomt frem, så børnene får tid til at bearbejde situationen

Kære Clara

Tak for dit ærlige brev om et dilemma, som virkelig har givet ekko hos mange læsere. Vi kan forstå, at din mand for over 10 år siden fik de første blodpropper i hjernen, og at han i de efterfølgende år har fået mange flere og har udviklet en såkaldt vaskulær demens. Det vil sige, at mange små og større blodkar er stoppet til i hjernen, sådan at en del af hans hjernevæv er blevet ødelagt og beskadiget. På din beskrivelse tænker vi, at han har den type vaskulær demens, som kaldes Binswangers sygdom, der er karakteriseret ved tiltagende dårlig hukommelse og betydelige personlighedsændringer, følelsesmæssig ustabilitet og en hel del kropslige symptomer med lammelser, urinvejsproblemer med mere.Vi er fulde af respekt for din lange og kærlige vej sammen med din mand. I har kæmpet sammen og støttet hinanden undervejs igennem livet. I har fået gode børn, som nu på hver sin måde udfylder vigtige pladser i samfundet. Da din mand fik de første blodpropper for snart mange år siden, er vi sikre på, at det har været specielt vanskeligt for dig.

LÆS OGSÅ: Må man være sin demente ægtefælle utro?

Men dine børn og venner, som ikke var sammen med ham 24 timer i døgnet, har måske alligevel ikke tillagt det den store betydning, fordi de kun var sammen med ham i kortere tid, og de har let tilgivet ham hans opførsel, fordi de har kendt ham som en god far og en retlinet og charmerende person i alle de mange tidligere år.

Du mistede imidlertid din mand, ikke bare midlertidigt, sådan at du kunne kæmpe sammen med ham for at genoprette jeres liv og forhold. Men hans hjerne og sjælsliv blev ramt af en tiltagende sygdomsproces. Du kunne ikke længere snakke ligeværdigt med ham, og ingen, som ikke har prøvet det, kan sætte sig ind i, hvor belastende det er at være sammen med en syg person, som man ikke længere kender, og som man samtidig skal være hjemmesygeplejerske for. Drejer det sig om en fysisk sygdom, kan det være vanskeligt nok, men da kan man dog sammen finde praktiske løsninger på handicappet og intellektuelt og følelsesmæssigt dele liv med hinanden og måske også finde veje til at være sammen seksuelt.

Det er godt, at din mand er kommet på et plejehjem, som giver ham kærlig pleje. Måske kan han, som mennesker med vaskulær demens er kendt for, være svingende og have lidt mere klare øjeblikke, som kan forveksles med normalitet.

Men grundlæggende er han meget syg. Vi har også respekt for din trofasthed imod ham med næsten daglige besøg. Vi vil endda tilføje, at du godt kunne skære ned på antallet indimellem, så du med god samvittighed kunne rejse, besøge børn og børnebørn med videre. Din mand ville ikke lide af den grund.At miste sin mand på den måde, som du har erfaret, er en meget svær ting. For det er en meget stor sorg at miste en god ægtefælle. Men sorgen er på en måde blevet diffus og tidvis usynlig, for hvornår er det nu, at du mistede ham? For mange kommer sorgen ganske naturligt, når døden indtræffer, og begravelsen er for mange mennesker en ramme for, at sorgens følelser kan slippes løs.Men for mennesker med en dement ægtefælle er det hele så uklart. Ægtefællen blev væk og døde ofte længe før, at hjertet standsede.

For 100 år siden var en sådan vanskelig følelsesmæssig og etisk problemstilling meget sjældnere og blev ikke tematiseret, for dengang var gennemsnitslevealderen meget lavere, og de medicinske muligheder for at holde mennesker i live meget ringere. Mennesker med demens var få, og de, som var det, døde langt hurtigere af følgesygdomme. I de kommende år vil det være helt anderledes. I dag er der cirka 85.000 mennesker med demens i Danmark. I 2040 regner man med, at der er 156.000 mennesker med demens.

Som du selv så godt forklarer, er du midt i et svært dilemma, både etisk og følelsesmæssigt. Og der findes ikke et enkelt og let svar på det. Pligtetikken vil sige, at du skal være hos din mand, til du eller han dør. Men jævnfør ovenfor er der måske forhold, som pligtetikken ikke har taget i beregning.

Man kan for eksempel forestille sig et ægteskab, hvor den ene får en svær hjerneskade som 30-årig og ligger uden egentlig kontakt med omverdenen på en institution. Ville den raske ægtefælle så være utro, hvis han eller hun på et tidspunkt fandt en anden? I dette tænkte tilfælde ville nogen måske tilråde skilsmisse, men i din situation vil skilsmisse være en mærkelig ting med alle de økonomiske problemstillinger, der også ville følge af det.Vi forstår din store glæde ved at have mødt Erik, og vi under dig alt det bedste i livet med ham. Vi kan aldrig blåstemple hverken den ene eller den anden beslutning. Vi står alle til ansvar over for vores vigtige relationer og de værdier, der er kompas i vores liv. En situationsetik må gennemtænke den konkrete situation og finde den bedste vej for dig og de relationer, som er dyrebare for dig, og det vil sige forholdet til dine børn og børnebørn. Men dit valg af Erik vil ikke kunne skade din mand.Vi kender ikke nok til dit forhold til dine børn, og vi ved ikke, hvad konsekvensen kan være, hvis tilliden brydes til din ene søn, der reagerer stærkest, og vi kender heller ikke dine andres børns tanker om, at børnebørnene skal holdes udenfor. Vi tror ikke, at det er realistisk at bryde med Erik. Han virker til at være en god mand, og du får så megen energi i det forhold, også til at besøge din syge mand. Men du er og har været forelsket. Og både unge og ældre kan nogle gange gå hurtigere frem end viseligt er, når følelserne bliver meget stærke. I har ikke kendt hinanden så længe. Så I må tage lidt mindre og langsommere skridt og finde gode måder at være sammen på, uden at familien inddrages i det hele tiden.

Du behøver slet ikke at informere dem om, hvor du er til enhver tid, og du behøver ikke at fortælle så meget om det og søge efter deres godkendelse. Med de små skridt mener vi ikke, at det skal være en hemmelig ting. Men dine børn behøver tid til at fordøje tingene, og fordøjelseshastigheden er forskellig fra person til person.

Det, som sker hos dem, hænger sammen med deres sorg over deres far og frygten for, at Erik skal indtage den tomme plads fra deres far. At give Erik sin egen plads inden i deres indre fordrer fordøjelse og tager tid.

Måske kan denne side i avisen på et tidspunkt blive genstand for samtale med dine børn og børnebørn.

Du og dine ønskes alt godt.Mange hilsenerAnnette og Jørgen