Danskerne vender sig imod voksende egoisme

Den hjælpende hånd er gledet ud af samfundsbilledet. Ifølge en undersøgelse foretaget af Alm. Brand topper egoisme som den samfundsnorm, der irriterer danskerne markant mest. Foto: Iris.

Egoistisk adfærd opfattes som tidens største værdimæssige problem, viser ny undersøgelse. Ifølge forskere udfordres vi af en præstationsfikseret tidsånd

Egentlig vil vi moderne mennesker gerne være der for de andre. Vi synes selv, vi tit tænker på dem, vi giver dem rigeligt med likes på Facebook, og vi yder gerne en skilling til et godt formål. Men arbejdspres, familieforpligtelser og personlige behov gør, at det ikke lige er i dag, vi føler overskud til at hjælpe naboen, smile til kassedamen eller invitere den onkel, som er ved at blive for gammel, på besøg.

Når man spørger danskerne, hvilke problematiske værdier og tendenser, der i dag er for udbredte, skiller egoistisk adfærd sig klart ud som det største problem. Næsten to tredjedele 61 procent vender sig imod egoisme, mens ansvarsløshed og respektløshed på en delt andenplads ses som et problem af 41 procent. Det fremgår af en ny undersøgelse, som CEM Institute/Voxmeter har gennemført for forsikringsselskabet Alm. Brand. Og ifølge Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet og selv forfatter til flere bøger og undersøgelser om moral og værdier, er resultatet tankevækkende.

LÆS OGSÅ: Etik er ikke noget, vi kan læse os til

Når så mange siger fra over for egoisme, ser jeg det som en modreaktion på individualiseringen. Der findes i den danske befolkning et grundlæggende solidarisk instinkt uanset politisk overbevisning, og i denne tid synes folk, at solidariteten alt for ofte bliver brudt, siger han.

Men ét er vores holdninger, som er til fordel for solidariteten. Noget andet er vores handlinger, som ikke altid lever op til idealerne, påpeger Birthe Linddal, sociolog og fremtidsforsker, der har leveret eksemplerne i indledningen.

Der er i de senere år kommet et stadig stærkere fokus på den enkeltes behov. De generationer, som er under 50 år i dag, er opdraget til at tage udgangspunkt i sig selv. Man er bevidst om at leve op til kravene på arbejdsmarkedet, og man oplever prestige i at have mange Facebook-venner, men forpligtelsen over for den anden er der ikke. Kristendommens tanke om næstekærlighed har sluppet sit tag i befolkningen. Vi føler ikke, vi skylder andre noget, siger hun.

Ifølge Birthe Linddal er der meget, der tyder på, at længslen efter mere solidaritet og samfundssind er voksende, hvilket også er kommet til udtryk i debatten om at tage ansvar og gøre sin pligt, før man kræver sin ret. Men udfordringen er, at vi lever i et ekstremt præstationssamfund, som presser den enkelte så meget, at hensynet til de andre let glider i baggrunden.

Et tidstypisk tegn på dette er den store gruppe unge piger, som er flittige og dygtige, men hvis selvværd er lig nul. De er præget af, at man kun regnes for noget i kraft af en præstation at man er god til fodbold, har et stort hus eller er cool. Man kan ikke forvente anerkendelse alene i kraft af, at man er menneske, siger hun.

LÆS OGSÅ: Etiske regler udfordrer den sunde fornuft

Ifølge Karsten Nissen, biskop over Viborg Stift, stemmer undersøgelsen overens med hans egne oplevelser og de holdninger, han hører fra andre. Men den viser samtidig, at danskerne trods alt er et sundt folkefærd, når vi selv har opdaget, at egoismen fylder alt for meget i vores personlige liv og i samfundet, siger han:

Det er meget tidstypisk, at vi er på vej væk fra de gamle dannelsesbegreber og i stedet opfatter eksempelvis skolen som mest af alt en dygtiggørelse til markedet. Der er opstået en kultur, hvor det gælder om at komme først og stå sig godt i forhold til andre. Jeg siger ikke, at alting bare var bedre tidligere, men jeg konstaterer, at meget af det, der bar vores fællesskab tidligere, i stigende grad bliver afløst af menneskets personlige projekter. Når jeg alligevel ser resultatet som noget positivt, er det, fordi det også kan være udtryk for, at forkyndelsen, synd og nåde ikke er så fjernt fra folk, som mange siger. Og at der måske alligevel er en dyb forståelse af nådens og tilgivelsens nødvendighed. For egoisme er jo et andet ord for den synd, vi alle kender fra vores eget liv og genkender hos andre.