Hverdagsetik

Indholdsfortegnelse

Hver dag byder på etiske udfordringer. Skal jeg gå over for rødt lys, hvis der er børn i nærheden? Forstyrrer jeg de andre i bussen med min snak i mobiltelefon? Og så videre.

Og flere af de nyhedshistorier, vi hører, tager vi med hjem og diskuterer omkring middagsbordet. Det er de klassiske etiske dilemmaer - dem, som vi måske aldrig kommer til fuld enighed om. Måske ikke engang med os selv.

Vi samler nogle af de mest typiske etiske dilemmaer fra den ganske almindelige hverdag - og middag - her.

Tag selv stilling og se, hvad andre mener.

1. Dagligdagens etiske dilemmaer

1. 1. I trafikken

Kører du egoistisk?

Er der brug for en moralsk oprustning, når det gælder trafikkulturen i Danmark?

Hvordan kører du?

Kører du for stærkt?

1. 2. I supermarkedet

Køber du for stort ind?

Bør vi begrænse vores forbrug?

Lader du dig registrere for rabat?

Bytter du gerne personlige oplysninger for kontante rabatter eller medlemskort?

1. 3. Sammen med andre

Dømmer du folk på udseendet?

Fordømmer vi i stigende grad overvægtige?

1. 4. På arbejdet

Kan du pjække med god samvittighed?

Kan det være i orden at tage en pjækkedag?

Er det din pligt at arbejde?

Er det en pligt at arbejde?

1. 5. Med mobiltelefonen

Viser du nok hensyn ved mobilsnak?

Mener du, at sms’er og mobilsnak skader samværet mellem mennesker?

1. 6. I banken

Tager du stilling til din banks etik?

Vil du overveje at skifte bank, hvis din bank spekulerer i fødevarepriser?

1. 7. Med pengene

Du har penge, ergo skal du give. Eller?

Har man pligt til at give penge til velgørenhed ud over det, man betaler i skat?

Jo mere, du tjener...

Har rige en større forpligtelse til at støtte velgørenhed?

1. 8. Hjælpsomhed

Synes du, at hjælpsomhed er en pligt?

Hjælper du nok?

2. Test dig selv

10 moralske dilemmaer, der udfordrer din samvittighed   10

3. Diskuteres ved middagsbordet

3. 1. Retten til et kram

Har ældre og folk, der behøver pleje, ret til et kram?

Hører det med til jobbet som pædagog eller hjemmehjælper at kunne give et knus?

3. 2. Mennesker og maskiner

Savner du kassedamer og afskyr tast-selv-service?

Påvirker de mange automater og selvbetjeningsmuligheder menneskers forhold til hinanden?

3. 3. Reality-tv

Tror du, tv kan være ødelæggende?

Er tv-programmet "De unge mødre" med til at stigmatisere unge mødre?

3. 4. Egoisme

Er Danmark os-land eller ego-land?

Styrker vores kultur egoismen?

Hvordan skal en fyring tages? Eller gives?

Kan man fyre på en etisk forsvarlig måde?

3. 5. Klima og miljø

Føler du medskyld i klima -og miljøproblemerne?

Har du mistet interessen for klimaet?

Er atomkraft etisk forsvarligt?

Er brugen af atomkraft etisk forsvarlig over for kommende generationer?

3. 6. Blodige billeder i medierne

Skal journalister skåne os fra blodig virkelighed?

Mener du, at medierne bør vise blodige billeder fra krige og opstande for at dokumentere virkeligheden?

3. 7. Politik

Skal politikkere lytte mere til meningsmålinger end eksperter?

Bør politikerne lovgive efter befolkningens moral?

3. 8. Handicappede

Er handicappede hævet over besparelser?

Synes du, at handicapområdet bør være fritaget for offentlige besparelser?

3. 9. Sex og porno overalt

Er seksualiseringen af det offentlige rum blevet for meget?

Er samfundets fokus på sex skadeligt for unge?

3. 10. Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

Hvad mener du?

Bør dødsstraffen genindføres i særligt ekstreme tilfælde som for eksempel terrorisme?

3. 11. Krig

Må man godt myrde, hvis bare den udsete er virkelig, virkelig slem?

Kan det etisk forsvares at myrde en diktator?

Må man glæde sig over en andens død?

Er det etisk forsvarligt at glæde sig over et andet menneskes død?

Gør krig drab til ikke-mord?

Kan krig være etisk forsvarlig?

3. 12. Dyresex

Skal sex med dyr forbydes?

Bør Folketinget vedtage en lov, som forbyder sex med dyr?

3. 13. Jagt

Er det i orden at dræbe dyr for sportens skyld?

Skal jagt forbydes?

3. 14. Piercing

Har det taget overhånd med piercinger og tatoveringer?

Skal det være forbudt for børn under 18 år at få foretaget piercinger?

3. 15. Censur

Er det i orden at censurere?

Bør voldelige hjemmesider censureres?

3. 16. Abort

Skal abortgrænsen hæves?

Skal abortgrænsen i Danmark hæves fra 12. til 22. svangerskabsuge?

3. 17. Aktiv dødshjælp

Er du for eller imod aktiv dødshjælp?

Skal aktiv dødshjælp tillades i Danmark?

3. 18. Organdonation

Ville du give din krop videre efter døden?

Vil du donere dele af dig selv til andre?