Fælles Forandringer


Scroll ned for at læse mere

Lad os give hinanden troen på at vi kan forandre verden
550 unge gør nu noget ved verdensmålene på en helt ny måde. Den 28. maj omdannes Flakkebjerg Efterskole til et fremtidslaboratorium, hvor FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling sættes på dagsordenen. Eleverne viser vejen for alle vi voksne, der endnu ikke har taget os sammen til at tage et ansvarAf Christine Lind Ditlevsen
16. maj 2019

Facebook
Twitter
 
Hvorfor står der 17 farvestrålende telte på en stor græsmark ved Flakkebjerg Efterskole? Fordi 550 elever fra seks forskellige efterskoler her skal dele viden, læring, motivation og forandringskraft i workshops med udgangspunkt i FN’s verdenmål den 28. Maj 2019.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte samfundets kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Læs mere om verdensmålene her.

Bag verdensmålsfestivalen ‘Fælles Forandring’ står elever, lærere og forstandere fra Flakkebjerg Efterskole, Sejergaardens Musikefterskole og Baunehøj Efterskole. I styregruppen sidestiller man bæredygtig dannelse med demokratisk dannelse og ser FN’s 17 verdensmål som en gave, der kan bidrage til at skabe relevante og kreative læringsrammer.


Medborgerskab som det fælles kit
Forstander for Flakkebjerg Efterskole, Jan Coermann, fortæller, at baggrunden for festivalen er, at man på Flakkebjerg Efterskole længe havde savnet et event, som meningsfyldt kunne binde den mangfoldighed af elever og linjer, man har på skolen, sammen.

”Musikefterskoler har deres kor, idrætsefterskoler gymnastikopvisningen og andre en musical eller turnering. Men vi på Flakkebjerg dyrker jo forskelligheden med medborgerskab som det fælles kit. De seks linjer er udtænkt som forskellige perspektiver på vores fælles verden, som enten har rødder i det politiske, det kulturelle eller det naturvidenskabelige, ” siger Jan Coermann.
 
Flakkebjergs Efterskoleforstander, Jan Coermann, ses her med verdensmål 7, stående blandt kollegaer og elever, der alle er en del af Fælles Forandring Festivalen. Foto: Fælles Forandring
 ”Det var elevernes idé, at vi skulle opstille verdensmålene som faglig ramme for festivalen.

Vi fandt ret hurtigt ud af, at vores ambitioner ikke matchede vores ressourcer, så vi søgte undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler, som administreres af et bevillingsnævn under Efterskoleforeningen, om støtte til bl.a. en ansættelse af en projektkoordinator. Desuden har Tuborgfonden, Østifterne, BUPL og Envidan støttet med større og mindre beløb,” fortælle Jan Coermann.

Nadia er en af de elever, der er med i styregruppen. Hun fortæller, at festivalens workshops byder på alt fra idégenerering om mere bæredygtige fodspor, over aktivistiske protestsange, til et frisørtilbud om at blive barberet skaldet, med tilhørende debat om, hvorfor det er mere bæredygtigt end at lade håret gro.

“For mig er Fælles Forandring meget mere end en endagsfestival. Budskabet om, at vi kan forandre noget i fællesskab, har allerede engageret de elever, som skal med helt vildt. Jeg glæder mig til, at vi på festivalen sammen - ung til ung - skal give hinanden troen på, at vi kan ændre verden til det bedre,” siger 16-årige Nadia Berg, som går på Flakkebjerg Efterskole.
Konkrete bæredygtige forandringer
På festivalen i år er seks efterskoler og knap 550 elever involveret, men det er planen næste år at blive større. Det er Fælles Forandrings ambition, at festivalen skal brede sig til landets øvrige regioner. Samtidig har Efterskoleforeningen nedsat et bæredygtighedsudvalg, og det er netop faldet på plads, at de implementerer Fælles Forandring i deres strategi, så projektet er forankret i Efterskoleforeningen i stedet for hos tre sjællandske efterskoler.

”Med festivalen bliver FN’s verdensmål konkrete for efterskoleeleverne, og det kan være med til at sætte skub i de nødvendige forandringer kloden har brug for. I Efterskoleforeningen glæder vi os til at festivalen fra næste år bliver bredt ud til andre egne i Danmark. Det kan blive stort! ” siger Formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen.

Visionen for Fælles Forandring er at give efterskoleeleverne en tro på, at de kan være med til at udvikle verden i en bæredygtig retning. Festivalen danner rammen for et læringsforløb, hvor eleverne bliver klogere på verdensmålene og omsætter den indsigt til en workshop for andre unge mennesker. Ideer og visioner udvikles på tværs af fag, kultur og holdninger.

”Den særlige festivaldidaktik – at lære for at skabe læring for andre – udvikler elevernes faglige, kreative, kommunikative, samarbejds-, lærings- og handlekompetence, samtidig med, at de måske lykkedes med at skabe konkrete bæredygtig forandringer. Det er læring med mening,” slutter forstander Jan Coermann.


Den etiske dannelse har aldrig været vigtigere
Etik.dk er mediepartner på Fælles Forandring. For etik er mere end viden og teorier, der debatteres på universiteterne og i Det Etiske Råd. Det handler om, hvordan vi lever vores liv.

Vi har med etik at gøre, hver gang vi tager beslutninger om de største ting; liv, død, ånd og eksistens. Vi foretager en etisk aktiv handling, både hvis vi får abort og hvis vi vælger ikke at få abort. Begge er etiske handlinger men med helt forskellige etisk ståsteder.

Det er etiske handlinger, når vi skriver under på at blive organdonorer – og når vi ikke gør det. Når vi spiser kød eller lader være. Når vi indfører et kontanthjælpsloft, slukker for en dokumentar om Holocaust og bager kager til børnene på Sjælsmark. Alle handlinger, der har en konsekvens for andres liv og eksistens er af etisk karakter. Det er en konstant proces i det enkelte menneske og samfundslivet – og forholdet herimellem.
 
Et computerfremstillet billede af, hvordan festivalpladsen kommer til at se ud den 28. maj 2019. Foto: Fælles Forandring
 Verdensmålene er – uanset om man synes, at de bør være officielle mål eller ej – udfordringer i verden, som kræver opmærksomhed og eftertænksomhed. Hvordan vi håndterer ligestilling, fordeling af ressourcer, produktion og forbrug, klimaudviklingen og alle de øvrige verdensudfordringer har i høj grad indflydelse på vores egne, de kommende generationers og resten af verdens liv.

Etik.dk er mediepartner med Fælles Forandring, fordi vi mener, at de udfordringer verdensmålene vil løse hver især er komplekse, og at den løsningsmodel, man vælger, kræver grundige etiske overvejelser. Endvidere mener vi, at det er et spændende og nødvendigt anliggende at opdrage vores unge til at blive kritiske og aktive medborgere.

Vi synes, det er vigtigt for det enkelte menneske og samfundet som det fællesmenneskelige rum, at blive bedre til at tænke og handle og knytte de to – at opnå etisk dannelse. Det vil for os sige en dannelse, hvor det enkelte menneske myndigt påtager sig selv og sin samtid som sin livsopgave. På den vis kan vi forandre verden.