Had

Indholdsfortegnelse

1. Må man hade?

Er det i orden at hade?

MED AFSTEMNING Had er destruktivt, men det kan også være produktivt og have ligheder med kærlighed...

2. Begrebet had

"Meget stærk følelse af fjendtlighed eller forbitret vrede over for en person som man for eksempel føler sig krinket af " - Den Danske Ordbog

"Had, en hensigt om at tilintetgøre noget eller nogen. Som følelse betragtet er det ubehageligt til det smertefulde at hade" - leksikon.org

"Vrede er altid rettet mod enkelte, bestemte ting eller personer, f.eks. mod Kallias eller Sokrates. Had derimod går også på hele arter og klasser. Enhver hader og afskyr f.eks. kæltringer og stikkere. Vreden kan gå over med tiden, hadet ikke. Vreden er et ønske om at tilføje smerte, hadet om at gøre skade" - Aristoteles, Retorik

3. Når had bliver til handling

3. 1. Hadforbrydelser

Det siger loven

§ 266 b (1)
I henhold til § 266 b (1) i straffeloven er enhver person, som offentligt eller med henblik på videre udbredelse fremsætter udtalelser eller videregiver anden information gennem hvilken en gruppe personer trues, forhånes eller fornedres på baggrund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering, hjemfalden til bøde eller fængsel i op til to år.

§ 81 nr. 6
I henhold til § 81 nr. 6 i straffeloven skal det ved strafudmåling betragtes som en skærpende omstændighed, hvis en krænkelse er baseret på offerets etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering etc.

De to paragraffer kaldes tilsammen populært for "Racismeparagraffen"

3. 2. Hadefuld tale

Ifølge Lars Hedegaard angriber han ikke muslimer som befolkningsgruppe, kun islam som ideologi. Og han ...

Hedegaard: Er der noget, man ikke kan tillade sig at sige om islam?

Historiker og debattør Lars Hedegaard føler sig misforstået, når han anklages for at forhåne...

Hvad mener du?

Bør racismeparagraffen afskaffes?

3. 3. Religiøs ekstremisme

3. 4. Propaganda

3. 5. Folkedrab

4. Læs mere

4. 1. Links

4. 2. Temaer

4. 3. Artikler