Skal man fremavle større og stærkere grise?

"Men hvis man kan avle sig frem til dyr, som er roligere og samtidig kan producere godt, skal man da gøre det," mener Henrik Mortensen, der er formand for Danske Svine-producenter. Foto: Annelene Petersen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Ifølge Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter, er det i dyrenes egen interesse, hvis man fremavler dem til at være større, stærkere og mere produktive. Men genteknologi skal kun anvendes, så længe det er etisk forsvarligt

Hvordan kan man bruge genteknologien til at løse nogle af de dyrevelfærdsproblemer, som det moderne landbrug skaber?

Hvis man kan avle sig frem til et mere robust dyr, som kan have et bedre liv, som er let at passe, og hvor vi kan undgå at bruge medicin, så skal man da gøre det. Vi prøver at få nogle dyr, som er stærke, samtidig med at de producerer godt. Men det skal være etisk forsvarligt forstået på den måde, at vores produktionsdyr skal være så naturlige og tæt på deres normale liv som muligt. Ellers producerer de ikke godt. Men hvis man kan avle sig frem til dyr, som er roligere og samtidig kan producere godt, skal man da gøre det.

Er det vejen frem at bruge genteknologi til at skabe roligere dyr og dyr, som ikke i samme grad føler smerte?

I så fald skal man jo ændre meget i dyrets måde at være på. Det har jeg svært ved at forestille mig. Det må være tæt på grænsen, for det vil ændre hele dyrets måde at være dyr på. Men dyr er formentlig som mennesker – nogle føler let smerte, andre gør ikke. Så det er muligt, man kan avle sig frem til det. For hvis man kan måle smerte, kan man også udvælge de dyr, som føler mindst smerte, og så avle på dem. Så på den måde synes jeg, det er okay. Man skal selvfølgelig behandle dyrene ordentligt. Det gør man ikke, hvis de føler smerte. Men de skal stadigvæk ikke stå med sår og skader, selvom de ikke kan mærke det.

I hvilken udstrækning skal man ændre produktionsformen, og i hvilken udstrækning er det okay i stedet at ændre dyrene?

Hvis man kan ændre dyrene på en måde, så man avler efter, at deres holdbarhed og styrke bliver bedre, så synes jeg, man bør gøre det. Det giver dyrene et bedre liv. Men vi skal ikke så langt ud, at man eksempelvis bare bygger nogle stalde, og så må man ændre dyrene, så de ikke føler smerte ved at være i dem. Den holder ikke.

Men hvis man ikke krævede så stor en produktion af dyrene, så behøvede de vel heller ikke være så store og stærke?

Nej, men det er noget andet. For hvis man vil have husdyr til produktion og have en forretning ud af det, så skal man også være sikker på, at de yder det maksimale. Derfor er min holdning, at dyrene har et bedre liv, hvis de har en god styrke. Og så vil der være nogle skravl imellem, som det var bedre, man slet ikke havde.

holtze@kristeligt-dagblad.dk