Genteknologi

Indholdsfortegnelse

Genteknologien har bragt enorme, etiske udfordringer med sig. Dilemmaer, som for få år siden var ren science fiction, er pludselig blevet rå virkelighed: At splejse menneskegener med planter, at opdage og vælge børns egenskaber og udseende og meget mere kan nu lade sig gøre. Samtidig kan genteknologien måske hjælpe til at brødføde millioner. Vi samler løbende de bedste artikler og debatindlæg om genteknologi her

1. Kort fortalt

"Bioteknologiens muligheder er noget af det mest afgørende at have blik for, når man arbejder med etik i dag."

Det siger formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, som i denne video sætter ord på, hvad der bliver fremtidens største etiske udfordringer.

Hvad er de største etiske dilemmaer ved genterapi?

Pligtetikken, nytteetikken og den kristne etik kan give vidt forskellige bud på spørgsmålet om,...

2. Med genteknologi kan man...

Genteknologi er mange ting og bringer mange nye etiske udfordringer med sig.

Her fremhæver vi et udvalg af emner

2. 1. Forlænge livet

Teknologisk revolution inden for human genetik gør det i fremtiden muligt at undgå sygdomme, selvom vi er ...

Ny teknologi kan sikre os sundhed til vi dør

Teknologisk revolution inden for human genetik gør det i fremtiden muligt at undgå sygdomme, selvom vi er gamle. Umiddelbart ønskværdigt, men med en række etiske dilemmaer som følge, mener ekspert

2. 2. Designe mad

I landene syd for Sahara har et skift til søde kartofler som primær afgrøde ikke alene øget ...

Det er muligt at mætte ni milliarder munde

Næsten én milliard mennesker går sultne i seng hver dag. En anden milliard grovæder. Det rejser...

Den politiske forbruger gøres impotent

Brugen af genmodificeret foder til landbrugsdyr gør det næsten umuligt at handle etisk, skriver...

2. 3. Lave reagensglasbørn

2. 4. Dømme folk på deres DNA

Close-up of hands handcuffed, arrested for

Skal psykopater idømmes forebyggende straf?

Etisk dilemma

Hvad mener du?

Skal man genteste fostre for psykopati?

2. 5. Designe dyr

Etisk dilemma

Hvad mener du?

Er du bekymret for, hvad den bioteknologiske forskning kan føre til?

2. 6. Designe mennesker

Hvad mener du?

Kunne du tænke dig at få kortlagt dine gener?

Teknologi kan bruges til at tilvælge handicap

Flere handicappede forældre forhører sig om muligheden for at få et handicappet barn ved kunstig...

2. 7. Skabe donorbørn

Patrick Waldén havde det i mange år godt på trods af sin sjældne knoglemarvssygdom. I dag er sygdommen ...

Drengen der lagde navn til en lov

Patrick, der i sin tid lagde navn til den lov, som i dag tillader donorsøskende, fik aldrig selv en...

2. 8. Manipulere stamceller

2. 9. Blande mennesker og dyr

Kimærer, kaldes blandingsvæsener, der indeholder celler fra flere organismer.

Det kan for eksempel være dyr, som har fået tilført celler fra et menneske eller mennesker, som har fået dyreceller.

Det kan også være mellem mennesker – for eksempel kan man sætte nogle få fremmede celler ind i en voksen organisme (for eksempel blodceller ved en blodtransfusion).

Eller man kan sætte hjerneceller fra mennesker ind i dyrehjerner for at studere, hvordan de virker dér.

Men når vi sådan blander arterne, hvor går så grænsen for, om et væsen er et dyr eller et menneske?

Spinatgris uden fremtid i Danmark

Japanske forskere har sat et gen fra en spinatplante ind i en gris. Det er første gang, det er...

2. 10. Klone

2. 11. Skabe liv

Liv skabt i laboratoriet: Leger forskerne Gud?

Et amerikansk forskerhold hævder at have fremstillet det første eksempel på kunstigt liv med en...

3. Debat

3. 1. Argumentet "unaturligt"

4. Læs mere

4. 1. Temaer

4. 2. Links

4. 3. Artikler