Genteknologi

Hvad er etisk forsvarligt, når man ændrer på generne? Hvilke dilemmaer står vi overfor i dag? Og hvad byder fremtiden på indenfor stamceller, kloning, gensplejsning og kunstig befrugtning?
1. Hvad er genteknologi?
2. Genterapi

Gør genteknologien raske mennesker syge?

Raske menneskers sygdomsrisiko kan nu kortlægges. Godt, for så kan man forebygge, mener nogle, mens andre påpeger, at det fører til unødig bekymring

3. CRISPR
4. Kloning
5. Kunstig befrugtning

Kunstig befrugtning: Et historisk overblik

I 1978 blev verdens første reagensglasbarn født. I takt med at teknologien stadig udvikler sig, udvikler den etiske debat sig også

6. Donorbørn

Skal donorbørn kende deres ophav?

Norges etiske råd vil forpligte forældre til donorbørn til at fortælle børnene, hvordan de er blevet til. Danske eksperter er enige i, at det er bedst for børnene at kende deres baggrund, men afviser, at staten skal blande sig

7. Manipulation af stamceller

Er der grænser for stamcellens skaberværk?

Stamcelleforskningen vender op og ned på vores forestilling om, hvordan levende væsner - heriblandt også menneskebørn - bliver til. Men hvad kan lade sig gøre, og hvad er endnu ren science fiction?

8. Genmodificerede fødevarer

Danskerne stejler over manipulation af naturen

Gmo-eksperter har ingen skrupler ved at få genmodificerede fødevarer i Danmark, men danskerne vil ikke have dem. De kan ikke lide tanken om mennesket som overlegen race

Hvad er den kristne holdning til genmodificeret mad?

Hvordan er en kristen etikers holdning til genmodificerede fødevarer, og hvad siger Bibelen om den slags? Sådan spørger en læser. Etikpanelets Ulrik Becker Nissen svarer her

9. Designede dyr og mennesker
10. Seneste