Uenighed om økologiens overlevelse

Gårdbutikken Søgaard ved Frederiksværk i Nordsjælland med økologiske varer. Foto: John Olsen.

Ifølge interesseorganisationer står valget mellem økologi og gmo, da begge dele er umuligt i et lille land som Danmark. Fødevareindustrien er uenig

EU-kommissionens forslag om at nationalisere beslutninger om genmodificerede fødevarer har givet anledning til fornyet debat mellem flere interesseorganisationer og repræsentanter fra fødevareindustrien.

Miljøorganisationen NOAH, Økologisk Landsforening og Peder Agger, tidligere formand for Det Etiske Råds gmo-udvalg, er enige om, at Danmark ikke kan dyrke både gensplejsede og økologiske afgrøder. Landet er for lille til, at en sammenblanding kan undgås. Organisationerne håber, at politikerne udnytter EU-kommissionens forslag til at satse på gmo-frie varer. Fødevareindustrien håber det modsatte. DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer er sikre på, at der er plads til alle typer landbrug på trods af de få danske hektarer.

Interesseorganisationerne bekymrer sig, fordi genmodificerede afgrøder vil spredes med den nuværende Sameksistenslov, der fastsætter afstandskrav og forureningsansvar.

"Sameksistensloven er ren skrivebordsarbejde. Bier transporterer pollen, fugle transporterer blade, så man kan ikke gardere sig mod spredning," siger Sesilje Bondo Pedersen fra NOAH, der er imod gmo i naturen.

DI Fødevarer ser derimod ingen argumenter for at tvivle på eksperterne.

"Der er plads til både økologisk, konventionel og gmo-produktion i Danmark. Vi er jo ikke videnskabsfolk, og derfor må vi læne os op ad de kloge folk fra universiteterne, der har fastsat afstandskravene," siger Tanja Buch-Weeke, chefkonsulent ved DI Fødevarer.

Økologisk Landsforening mener, at den nuværende lov ikke er klar til praksis.

"Sameksistensloven passer ikke til de virkelige omstændigheder, så der er brug for en kraftig revurdering," mener Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Loven tager ifølge ham ikke hensyn til risikoen for gmo-forurening, som vil føre til alvorlige tab for økologiske landmænd. Sameksistensloven genforhandles i foråret 2011.

Interesseorganisationernes skepsis bygger også på usikkerheden om fremtiden. Peder Agger mener, at Danmark ikke bør prøve sig frem, når konsekvenserne for natur, dyr og menneskers sundhed på sigt er usikre.

"Jeg har ikke meget fidus til afstandskravene, så vi skal begå os med forsigtighed. Man lægger gift ud for en øget ekspansion af økologien, som netop er én af de prospektive dele ved det danske landbrug," siger Peder Agger.

Usikkerheden står DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer uforstående overfor. Igen henviser Tanja Buch-Weeke til, at vi bør stole på eksperterne.

"Når EFSA har godkendt afgrøderne, og de derefter er godkendt i kommissionsregi, ser vi ingen problemer," siger hun.

EFSA, European Food Safety Authority, er en myndighed, som foretager grundige risikovurderinger af genmodificerede afgrøder i EU.

En foreløbig løsning på debatten kan ifølge Forbrugerrådet være en forsøgsperiode med gmo-frie afgrøder.

"Vi håber på politisk mod til at sige, at vi producerer gmo-frit. Det vil give danske varer en konkurrencefordel og sikre, at vi som lille land kan bevare en økologisk produktion. Og i sidste ende forbrugerens frie valg," siger Mette Boye, afdelingschef ved Forbrugerrådet.

NOAH, Økologisk Landsforening og Peder Agger er enige i, at Danmark med fordel kan brande sig på gmo-frit landbrug.

indland@k.dk