Fremtidens største etiske udfordringer

Indholdsfortegnelse

1. Største udfordringer

Hvad bliver fremtidens største etiske udfordring?

Teknologi
Jacob Birkler, medlem af Etikpanelet på etik.dk, filosof og formand for Det Etiske Råd, spår, at teknologiens utrolige landvindinger bliver fremtidens største etiske udfordring.

Hvad bliver fremtidens største etiske udfordring?

Fattigdom
Medlem af Etikpanelet på etik.dk og lektor i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen mener, at frem tiden største etiske udfordring bliver, hvordan den rige del af verden forholder sig til den stadig større fattige del af verden.

2. Ny global etik?

-- I Vesten undervurderer vi hele tiden, hvor meget kolonitiden betød. Vi ser verden i et ...

Vestens enevælde er ovre

De vestlige lande skal lære at leve med, at de ikke længere har patent på at definere, hvad der er...

3. Teknologiske muligheder

4. Klima

5. Fattigdom

AIDS

[i]”Hvis jeg var overtroisk, ville jeg sige, at aids-epidemien er blevet sendt til os sammen med de globale klimaændringer for at lære os mennesker én og samme lektie: at vi er nødt til at se tingene i et lidt længere perspektiv.”[/i]

- Professor Tony Barnett

6. Behandling

Hvordan skal sundhedsvæsenet prioritere?

Der bliver stadig flere ældre og syge i forhold til unge og arbejdsduelige.

Det betyder, at man i Danmarks sygehusvæsen må prioritere som aldrig før. Hvordan skal den opgave gribes an?

I videoen taler formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler om udfordringen.

7. Hvad spår du?

Din mening

Hvad tror du, fremtidens største etiske udfordringer bliver?

Send dit bud til etik@etik.dk

Skriv "Fremtidens etik" i emnefeltet.

8. Læs mere