Forretningsbetingelser

Kundeservice

KRISTELIGT DAGBLAD
Vimmelskaftet 47
1161 København K.
Tlf. 33 48 05 05

Mandag-fredag kl. 8.30-16.00, samt lørdag 8.30-12.00. Eller døgnet rundt på www.k.dk/abonnement

Generelt

Abonnementsbetingelserne kan til enhver tid ændres af Kristeligt Dagblad. Ændringer vil tidligst kunne have effekt med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser kan findes på www.k.dk/forretningsbetingelser, hvor det også er muligt at finde tidligere versioner.

Eventuelle ændringer af betalingstermin:

Du kan vælge måneds- kvartals-, halvårs-, eller helårsabonnement, og du er altid velkommen til at ændre din abonnementsperiode. Husk, at prisen pr. avis er lavere, jo længere abonnementsperiode du vælger.

Rabat

Der ydes rabat til pensionister og til unge under uddannelse. Dog kun på levering alle seks dage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Kundeservice.

Betaling

Abonnementer kan betales via Betalingsservice, kreditkort eller girokort. Der ydes en rabat på førstkommende regning på kr. 75,- ved tilmelding til Betalingsservice. Tilmeldingen kan ske telefonisk til Kundeservice eller til abonnementssælgere, samt digitalt på www.k.dk/bs

Betaling fra udlandet

IBAN: DK 35 91 3000 311 3150009 • SWIFT: DA BA DKKK

Levering

Kristeligt Dagblad leveres med enten private bude eller PostNord. Som abonnent i Danmark kan du forvente, at den fysiske avis leveres på udgivelsesdagen.

Reklamation

Udebliver en fysisk avis, godtgøres avisen ved forlængelse af abonnementet med én udgivelse pr. udeblivelse. Leveres den fysiske avis ikke i tilfælde af force majeure (krig, naturkatastrofer, epidemi, m.v.), vil denne ikke blive godtgjort. Der henvises i stedet til avisens hjemmeside www.kristeligt-dagblad.dk, hvor den daglige udgivelse vil være tilgængelig.

Flytteservice

Kristeligt Dagblad kan leveres til alle adresser i Danmark, og abonnementet kan flyttes for både kortere og længere perioder. Såvel fast som midlertidig adresseændring bedes meddelt senest fire hverdage før levering på den nye adresse.

Leveringsstop

Såfremt du ønsker abonnementet stoppet eller ændret midlertidigt, skal vi have besked senest fire hverdage forinden. Ønskes den fysiske levering stoppet i en kortere periode, vil der fortsat være adgang til den digitale avis og til artikler på www.k.dk. Værdien af tryk og distribution vil da blive krediteret på den følgende regning.

Abonnementspriser

Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger inden den næste abonnementsfornyelse.

Gave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes den ca. 3-4 uger efter, at betalingen er registreret.         

Opsigelse

Et abonnement på Kristeligt Dagblad tegnes som et fortløbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk til Kristeligt Dagblads Kundeservice. Abonnementet kan altid opsiges ved en betalingsperiodes udløb. Alternativt kan abonnementsaftalen, efter 5 måneders abonnement, opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Fortrydelse

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden 14 dage fra første leverance af enten printet eller digitalt indhold. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til Kundeservice telefonisk på 33 48 05 05 eller skriftligt på abonnement@k.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, fratrukket de allerede fremsendte digitale eller printede udgivelser. Disse faktureres til normal abonnementspris.

Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer.

Behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Kristeligt Dagblad. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og eventuel deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms i det omfang, lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Kristeligt Dagblad, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til Kristeligt Dagblads Kundeservice.

Betalingsserviceaftaler og MobilePay Subscription-aftaler gemmes hos Kristeligt Dagblad, så længe de er aktive hos udbyderen. Ønskes en betalingsaftale slettet, skal det ske i den respektive bank eller hos MobilePay. Betalingsaftaler indeholder ingen personfølsomme oplysninger.

Brugerkonto 

Du skal have et brugernavn hos Kristeligt Dagblad for at kunne få adgang til de digitale tjenester, der er omfattet af dit abonnement.

Dit brugernavn og password giver adgang til “Min side” på kristeligt-dagblad.dk, hvor du kan administrere dine produkter og tjenester. På “Min side” har du også oversigt over alle løbende abonnementsaftaler.  

Dit brugernavn og password benyttes til at logge ind på alle digitale produkter og tjenester fra Kristeligt Dagblad. 

Dit brugernavn og password er personligt, og den juridiske ejer af abonnementet er den person, som har tegnet det. 

Brugernavn og password til Kristeligt Dagblads digitale tjenester må ikke deles med andre end medlemmer af abonnentens egen husstand på hans/hendes opholdsadresse. 

Du kan kun være logget ind på kristeligt-dagblad.dk via én computer fra ét IP-nummer ad gangen. 

Du kan maksimalt logge ind på kristeligt-dagblad.dk fra fem forskellige computere på et døgn fra maksimalt fem forskellige IP-numre. Hvis grænsen for logins overskrides, låses din konto midlertidigt i 24 timer. Vi sender dig herefter en mail med oplysninger om, hvordan kontoen kan låses op. 

Dit brugernavn og password giver din husstand adgang til tre samtidige logins via tre devices med avisens applikationer til iOS og Android.  

Misbrug 

Hvis du deler dit brugernavn og password med andre eller på anden måde misbruger Kristeligt Dagblads digitale tjenester, har avisen ret til straks at lukke for din adgang til disse tjenester. Du vil i så fald miste adgang til de produkter og tjenester, som du eventuelt har købt tidligere, og avisen tilbageholder pengene.

Du skal selv sørge for, at oplysningerne i din brugerprofil til enhver tid er opdaterede, og at dit password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer ved din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre password. 
 

Opdateret maj 2020.

 

Historiske versioner af betingelserne

Gældende abonnementsbetingelser 1. april 2020 - 30. april 2020:
Download her.

Gældende abonnementsbetingelser 1. april 2018 - 31. marts 2020:
Download her.