Stalkere misbruger myndigheder til at forfølge ofre

46 procent af ofrene angiver, at de er blevet forfulgt. – Foto: .

Kvinder oplever, at tidligere partnere bruger offentlige myndigheder som statsforvaltningen, domstolene og politiet til at forfølge dem

Størstedelen af kvinder, der bliver forfulgt og chikaneret af en tidligere partner, oplever, at deres forfølger bruger offentlige myndigheder som statsforvaltningen, domstolene og politiet som redskab i forfølgelserne

Selvom kvinder, der bliver forfulgt og chikaneret af deres tidligere samlevere, officielt kan hente hjælp hos statsforvaltningerne, domstolene og politiet, er situationen ofte den modsatte. Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der udkommer i dag, oplever størstedelen af de kvinder, der bliver forfulgt af en tidligere partner, at deres forfølger har held til at bruge de offentlige myndigheder som et middel til forfølgelse og chikane.

Systemet er indrettet sådan, at man altid kan rejse en sag eller forelægge bekymring om et barn, og så er myndighederne tvunget til at reagere. Det kan man gøre så mange gange eller om så små ting, at det virker som chikane. På den måde kan man bruge systemet til at forfølge folk. Når forfølgeren ikke stopper, stopper systemet heller ikke, siger Ask Elklit, professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet og én af forskerne bag den nye undersøgelse.

Den er baseret på i alt 196 besvarelser fra mødre, der enten har været forfulgt eller stadig bliver det af en tidligere partner, som de har børn med.

Over 60 procent svarer, at deres forfølger har rejst sager mod dem eller ønsket ændringer i aftaler ved statsforvaltningen, gennemsnitligt mere end 11 gange. I ét tilfælde hele 119 gange. To ud af tre kvinder har oplevet, at deres forfølger har lagt sag an mod dem ved en domstol.

Såkaldt stalking indebærer gentagen chikane og forfølgelse af en bestemt person og omfatter ofte at overvåge offeret, foretage chikanerende opkald eller begå hærværk mod offerets ejendom. Offeret kan også opleve trusler, direkte overfald eller mordforsøg.

Mange kvinder i undersøgelsen angiver imidlertid, at den mest belastende form for stalking er den, som de oplever via statsforvaltningerne eller domstolene, eftersom den koster dem tid, penge og overskud til deres børn.

LÆS OGSÅ:Flertal for at gribe hårdere ind over for grov chikane

Hos politiet er problemet velkendt, fortæller Søren Kjærgaard, vicepolitikommissær ved Østjyllands Politi og leder af voldssektionen, som blandt andet behandler stalking.

Vi ser gentagne gange, at parterne ved samlivsophør forsøger at chikanere hinanden på mange forskellige måder. For eksempel ved at anmelde hinanden for seksuelle krænkelser, vold mod børnene eller chikane. Det er en stor krænkelse af personen, og det er et stort misbrug af offentlige midler, siger han.

Politiet kan ved stalking generelt udstede et polititilhold, men det kan ikke forhindre forfølgeren i at benytte statsforvaltningerne eller domstolene til chikane. Den eneste mulighed for offeret er ifølge Søren Kjærgaard at anlægge sag om falsk anklage, når sagen er afsluttet.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, vil nu overveje behovet for nye initiativer for at hindre misbrug af myndighederne i forbindelse med stalking.

Det er virkelig et svært felt, for når nogen rejser en bekymring, er myndighederne jo nødt til at reagere. Men man kunne godt tale for, at der skal være en form for konsekvens, når man kan godtgøre, at sagerne har en chikanøs karakter. Vi vil læse den nye rapport med stor interesse og overveje, om der er situationer, der ikke er omfattet af tidligere initiativer omkring stalking, siger hun.

Det har i går ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Morten Bødskov (S).

Chikane og voldelige adfærd

Kilde: Med barnet som gidsel stalking af mødre, Syddansk Universitet, 2013