Folk kan ikke dømmes, før de har begået noget strafbart

Peter Skaarup. Foto: Henrik Sørensen.

Peter Skaarup (DF), formand for Folketingets retsudvalg

"I kriminalpræventivt øjemed er det en fin ide at forsøge at forebygge, at enkeltpersoner bliver udsat for vanvittig kriminalitet i form af vold eller seksuelle overgreb. Men vi kan ikke dømme folk, før de har begået noget strafbart. Den mulighed, jeg kan se, er, at hvis folk får en dom, og man vurderer, at de med stor sandsynlighed vil begå alvorlig kriminalitet i fremtiden, kan man idømme dem fodlænke eller lignende, når de løslades. Men det vil være et juridisk nybrud og skal arrangeres, så det kan holde ved en domstolsprøvelse."

LÆS OGSÅ: Skal psykopater idømmes forebyggende straf?

Skal gravide have tilbud om en scanning, der kan vise, om fosteret er disponeret for psykopati?

"Vi ser allerede, at mange køber sig til 3D-scanninger, så hvis den tekniske mulighed foreligger, vil det være svært at forhindre, at nogle får lavet en undersøgelse. Jeg synes dog, det er vigtigt at huske på, at mennesker, der mangler empati og social forståelse, kan leve et helt liv uden at begå onde eller kriminelle handlinger."

livogsjael@k.dk