En advarselslampe om at noget er galt

Claus Bonnez. Foto: .

Claus Bonnez, advokat og formand for Landsforeningen KRIM, der arbejder med at oplyse og skabe debat om politi og fængselsvæsen

"Nej. I et demokratisk retssamfund er straf en reaktion på en ulovlig handling; straf kan aldrig komme på tale som forebyggende foranstaltning. Der er allerede mulighed for at spærre folk inde, hvis de udgør en alvorlig fare. Det er skrevet ind i lov om tvang i psykiatrien. Jeg synes, at vi skal vende spørgsmålet om: Hvad kan vi lære ved at se på de mennesker, der er blevet farlige forbrydere? Det afgørende fællestræk er, at de har haft dårlige opvækstbetingelser. Forsøger vi at medicinere os ud af problemet, svarer det til at dække olielampen i sin bil til, så man ikke ser, at den lyser."

LÆS OGSÅ:Skal psykopater idømmes forebyggende straf?

Skal gravide have tilbud om en scanning, der kan vise, om fosteret er disponeret for psykopati?

"Jeg tror, at psykopati opstår, når genetiske dispositioner spiller sammen med samfundsskabte påvirkninger. Jeg opfatter psykopater som nogle af samfundet svage, hvis reaktioner er et hint om, at der er noget, vi skal gøre bedre."

livogsjael@k.dk