Den bløde politibetjent er blevet efterspurgt

Der er efterspørgsel efter bløde politibetjente, der fokuserer på det præventive arbejde. Foto: ThinkFoto .

Særlig politimetode, der fokuserer på det præventive arbejde, vinder frem i Danmark. Den analytiske betjent tillægges mere værdi, siger forskere

Politiet skal ikke kun dæmpe gemytter. Det skal også i samarbejde med lokale aktører som boligforeninger forebygge ved at finde ud af, hvad årsagen til kriminel adfærd er. Metoden bag det præventive arbejde hedder problem-orienteret politiarbejde, og den spirerer frem i Danmark.

LÆS OGSÅ: Jeg er politibetjent, men jeg er også Gitte

En ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling kortlægger for første gang brugen af problemorienteret politiarbejde (POA) i udsatte boligområder.

POA stammer fra USA og blev introduceret i 1970erne, men først i midten af 1990erne blev metoden taget i brug i Danmark. Nu bliver den brugt i 32 boligområder, deriblandt Gellerup, Vollsmose og Mjølnerparken.

Styrken ved metoden ligger i de mange samarbejdspartnere, politiet får, siger specialkonsulent ved Center for Boligsocial Udvikling Klavs Odgaard Christensen.

Politiet inddrager alle aktører i boligområdet, der er i daglig berøring med de unge i den kriminelle risikozone. Det bidrager med aktuel og konkret viden om negative tendenser i boligområdet og giver politiet en række nye samarbejdspartnere, der er vigtige i arbejdet med at få unge væk fra en begyndende kriminel løbebane.

Men det kræver noget særligt af betjenten at bruge POA, siger Klavs Odgaard Christensen.

Betjentene skal mestre myndighed og samtidig være menneskekendere.

Den lokale politibetjent, der kender og kan hyggesnakke med de kriminelle i området, har ikke altid haft høj status i politiet. Det skyldes, at effekten af den type arbejde har været sværere at måle, siger kriminolog ved Københavns Universitet Lars Holmberg, som har forsket i det danske politi.

Det er svært at måle effekten af det problemorienterede politiarbejde. Og i dag er der et stort fokus på, at man laver resultater. Det er et skisma inden for politiet, at nærpoliti har været udskældt for, at de ikke laver noget.

En af fordelene ved lokalpoliti er, at det er sværere at komme op at slås med en politibetjent, man kender navnet på, siger Lars Holmberg.

Han mener dog, at det bløde sociale politiarbejde i dag harmonerer mere med politiets selvforståelse end tidligere.

Opfattelsen af, hvad rigtigt politiarbejde er, er blevet blødt op med tiden. Tidligere var den mere rigid, end den er i dag. Yngre betjente har en større forståelse for andre måder at arbejde på, siger Lars Holmberg.

Udviklingen er i tråd med den nye politiuddannelse, der netop vægter det problemorienterede og analytiske højt.

Professor i jura ved Københavns Universitet, politiforsker Henrik Stevnsborg fremhæver også, at der bag den analytiske betjent, som POA fordrer, ligger et andet ideal end bag den håndfaste panserbasse-type.

Idealet bag den analytiske betjent er, at man har international forståelse, har taget kurser på EU-politiakademiet, interesserer sig for det præventive arbejde. POA nærmer sig mere socialarbejdet, som er blødt og pædagogisk. Bagsiden er, at borgeren forventer at møde en politibetjent, men man møder i stedet en socialarbejder, siger Henrik Stevnsborg og nævner, at flere, der søger ind hos politiet, i dag har en bachelor i for eksempel filosofi, hvor typisk håndværkere tidligere søgte politiet.

Men det nye ideal skal ikke stå i vejen for, at politiet skal kunne begge dele, siger professoren.

Der er stor forskel på politi, der skal tænke analytisk, og det, der som sidste udvej skal bruge fysisk magt. Det er nogle helt andre krav. Uddannelsesmæssigt er det vanvittig vigtigt, at betjentene bliver klædt på til begge dele. Det er ikke nok bare at vide, hvordan man bruger gas og skydevåben. Som politibetjent kræves der i dag også en samfundsmæssig indsigt, siger han, men er ikke i tvivl om, at en kombination af de forskellige kvaliteter er en fordel.

Det præventive arbejde er kommet for at blive. Hele den vestlige verden er med på den borgernære bølge. Kunsten er at kunne handle præventivt, men samtidig er det vigtigt, at man har politi, som kan håndtere situationen, hvor skaden sker, siger Henrik Stevnsborg.