LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Danske fængselsbetjente skal smide uniformen

Kriminalforsorgen og politikerne er uenige om nyt forsøg med betjente uden uniformer i Ringe statsfængsel. Foto: David Trood Denmark

Statsfængslet i Ringe går forrest med et projekt, der sætter fange og fangevogter på lige fod. Det skal skabe kulturændring i alle danske fængsler, mener man i Kriminalforsorgen. Men det kan være risikabelt, mener politiker

Når drabsmænd, røveridømte og andre indsatte i det lukkede Statsfængslet i Ringe får fri fra værkstedet klokken tre og går mod deres afsnit, tager fængselsbetjentene imod med store smil. Drillerier og grin fyger over gangene, og i de næste timer skal de indsatte og ansatte lave mad, spille playstation og holde møder sammen.

Det er langt fra det klassiske billede af en fængselshverdag, men faktisk arbejdes der målrettet med at nedbryde grænser mellem fange og vogter i de danske fængsler, ført an af et stort projekt i Statsfængslet i Ringe.

LÆS OGSÅ: "Du er flink og sød, Claus. Men også lidt hård."

Projektet sigter mod at opbygge en menneskelig relation mellem betjentene og de 15-23-årige indsatte i det lukkede fængsel, forklarer Peter Dexters, projektleder i Kriminalforsorgen:

Meningen er at inddrage de indsatte i deres hverdag. Hvad kunne de godt tænke sig at lave med fængsels-betjentene? Det er et stort nybrud, fordi de indsatte tit har en opfattelse af, at man i et fængsel kun siger: Sådan er det!. Ved at nedbryde nogle af de traditionelle barrierer i forholdet mellem fængselsbetjente og indsatte kan vi skabe bedre arbejdsmiljø for betjentene og et mindre had til samfundet blandt de indsatte, siger han.

Konkret er antallet af volds- og trusselssager mod personalet blevet halveret i løbet af projektets to år. Og selvom tallet generelt svinger efter de indsattes temperament, kan en del af faldet skyldes, at fængselsbetjentene i de sociale sammenhænge optræder uden uniform på arbejde. Uniformen er nemlig et symbol, der kan få indsatte til at tænde af.

For fængselsbetjent i Ringe Claus Hvid var det en overskridelse, første gang han skulle arbejde uden den klassiske lyseblå skjorte:

Det har været stort at opleve, hvordan sikkerheden er steget ved det lille greb. Når vi skaber en relation, og jeg gør det synligt, at jeg er et menneske bag uniformen, vokser også forhåbningen om, at der er længere til, at vi gør skade på hinanden.

LÆS OGSÅ:
Isolationsfængsling er ukristelig. Man jager et bæst, men finder et menneske

Resultaterne fra Ringe har fået TrygFonden til at afsætte 5,1 millioner kroner til projektet, og nu vil Kriminalforsorgens direktorat udbrede kulturen:

Planen er at tænke brugernes vinkel ind i de projekter, som man fra politisk hånd har bestemt, at vi skal kaste os over. Og så er det også en tanke, som ligger implicit i metoden, at de betjente og indsatte, som har været en del af det, netop kan være med til at få kulturen til at brede sig som ringe i vandet, siger chef i straffuldbyrdelseskontoret Ina Eliasen.

Det er i orden, at de indsatte får mere at skulle have sagt, mener Socialdemokraternes retsordfører, Ole Hækkerup så længe det kommer samfundet til gode:

Jeg er varm tilhænger af tiltag, som viser, at vi i Danmark ser alvorligt på det problem, at cirka 20 procent af dem, der har været i fængsel, falder tilbage i kriminalitet. Nogle vil måske sige: Skal man ikke bare sørge for, at de indsatte har det så dårligt som muligt?. Men hvis det betyder, at chancen for, at de begår voldtægt igen, bliver større, så må forsøg som dette her veje tungere.

Hos De Konservative er retsordfører Tom Behnke mere skeptisk, ikke mindst over for den del af projektet, hvor de indsatte kan formulere deres ønsker til fængsels-betjentene:

Det må aldrig nogen sinde blive sådan, at de kriminelle kan kræve noget af personalet, og det skal begge parter være helt klar over. Jeg synes, det lyder som en noget vovet disposition, der kan give alvorlige udfordringer i forhold til kulturen i fængslerne. Det er da vigtigt, at vi er ordentlige i fængslerne, men det nytter ikke noget, at man begynder at udvikle venskabelige forhold her, siger han.

Formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye ser et stort potentiale i projektet, men mener, at der er kriminelle i Danmark, som betjentene hverken kan eller skal sænke paraderne over for:

Karakterafvigere og psykopater kan være ødelæggende for en hel afdeling, og det holder de jo ikke op med, fordi vi lytter til dem. Så vi kan ikke bare tro, at vi kan lægge dette her ned over samtlige afdelinger som en skabelon, og så er alt godt. Men for nogle betjente kan det være et værn mod at gå psykisk ned på et utroligt hårdt job.