Vi elsker forbrug, men tager afstand fra forbrugsfesten

Danskernes vej til lykke går gennem forbrug. Foto: .

Fladskærme, ferier og fine køkkener. Danskerne kan ikke få nok. Men samtidig synes tre ud af fire, at materielle værdier spiller for stor en rolle, viser ny undersøgelse

Danskerne er i splid med sig selv, når det gælder holdningen til forbrug. På den ene side bruger de fleste af os gerne penge på at købe nyt. På den anden side mener vi, at det materielle har for høj en status i samfundet.

Det viser en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Epinion, som for Kristeligt Dagblad har interviewet 960 repræsentativt udvalgte personer om danskernes holdning til værdier og forbrug.

Hele 56 procent svarer ja, når der spørges, om de finder glæde i at købe ting. Men endnu flere, nemlig 72 procent, mener, at der er for meget fokus på materielle værdier i dagens Danmark.

Når flertallet tager afstand fra materialismen samtidig med, at der forbruges som aldrig før, kan det skyldes, at der ikke altid er sammenhæng mellem det, folk siger og det, de gør, lyder det fra Anders Lyhne, der er chefkonsulent i Retail Institute Scandinavia – Nordens største videnscenter inden for detailhandel og forbrugeradfærd.

– Lige nu dyrker vi familieværdierne. Vi vil bruge tid, penge og energi på mennesker, der betyder noget for os, og her passer de materielle værdier måske ikke så godt ind. Derfor tager folk afstand fra forbrugsfesten, når de bliver spurgt. Men det betyder ikke, at de afholder sig fra at købe den bil eller det par støvler, de ønsker sig, når de står i forretningen, siger Anders Lyhne.

Ifølge Epinions undersøgelse er det især kvinder, 64 procent, der finder glæde ved at købe ting. Bemærkelsesværdigt er det, at 76 procent af kvinderne mener, at det materielle har fået for stor plads i samfundet. 68 procent af mændene er enige.

Det er borgere med en indkomst fra 200.000 kroner og derunder samt borgere, der tjener 700.000 kroner og opefter, der er mest glade for at forbruge. De samme to indkomstgrupper mener, at der er for meget fokus på materielle værdier.

Kultur- og fremtidsforsker Marie-Therese Hoppe peger på, at middelklassen traditionelt ikke opfatter sig selv som velhavende. Men når vi forkæler os selv ved at købe nyt, er det, fordi vi rent faktisk er blevet rige. Vi vil bare ikke stå ved det.

– En af årsagerne til, at det økonomisk går så godt i Danmark, er forbruget. Derfor vil det være moralsk forkasteligt, hvis vi holder op med at forbruge, for så vil landet blive kastet ud i økonomisk ruin. Når et flertal mener, at det materielle har fået for stor værdi, kan det hænge sammen med en gammel kristen syndsfornemmelse fra dengang, vi levede i et knaphedssamfund. Dér var de rige nogen, der havde taget fra de fattige. I dag lever vi i et overflodssamfund, hvor det at give, også til os selv, ikke blot bør være en glæde, men en nødvendighed, siger Marie-Therese Hoppe.

Biskop Jan Lindhardt, Roskilde Stift, konstaterer, at vores forbrug er blevet religiøst.

– Hvad enten det er mærkevaretøj eller tandpasta, følger der et helt livsindhold med. Men selvom vi er ved at være trætte af det og får kvalme, spiser vi alligevel med. Det kan være svært for kirken at hamle op med, siger Jan Lindhardt og tilføjer:

– Alle de store ord er jo brugt i reklameblokkene på tv, hvor vi både ser religiøs ekstase, som når skuespiller Peter Gantzler reklamerer for Totalkredit, og folk tænder seksuelt på et samtalekøkken. Så kan det være svært at komme hjem i det almindelige kedelige køkken eller gå i den almindelige stilfærdige kirke.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk

remar@kristeligt-dagblad.dk

Liv & sjæl side 11 og 12

leder side 18

MIDDELKLASSENS 10 BUD
- Kristeligt Dagblad har bedt historikeren Henrik Jensen om et bud på, hvad det er for 10 bud, middelklassen efterlever:
1. Du må ikke have andre guder end dig selv.
2. Har du lyst, har du lov.
3. Det er tilladt, hvis det ikke bliver opdaget.
4. Det er forbudt at forbyde.
5. Det er dumt at slå ihjel.
6. Ær din fader og din moder; er de en byrde, så ring til staten.
7. Begær din næstes hustru og stjæl med arme og ben (jfr. bud 2 og 3)
8. Man må ikke lyve, men vi er trods alt kun mennesker.
9. Hvis du keder dig, så check din friværdi.
10. Det er aldrig din skyld.