Krisen åbner nye veje

Producér mere og forbrug mere er et mantra, der ikke holder

Den økonomiske krise, der tiltager hver dag med nye afskedigelser og lukninger af virksomheder, vil efter alt at dømme blive både større og længere end andre økonomiske kriser, verden har kendt. Den er ikke bare en uheldig parentes i en endeløs række af vækstår og giver derfor mulighed for at overveje, hvordan fremtidens globale økonomiske system kan se ud.

Den rige verden kan ikke i længden slippe af sted med at skabe økonomisk vækst og øget forbrug på bekostning af det globale miljø. Forestillingen om økologisk bæredygtighed, vedvarende energi og grøn økonomi var indtil for ikke så længe siden en fast bestanddel af alternativ livsopfattelse. I dag må det være fundamentet i ethvert borgerligt og samfundsbevarende livssyn.

I 1972 udsendte Rom-klubben, der var en gruppe erhvervsfolk fra storindustrien, bogen Grænser for vækst om forbrugerkulturens og vækstøkonomiens udtømning af verdens råstoffer. Bogens scenarier greb mange med bekymring, men som årene gik, og verdensøkonomien fortsatte med at vokse, blev de dystre spådomme i tiltagende grad udsat for latterliggørelse.

Men Rom-klubben tog ikke fejl. Der er grænser for i hvert fald bevidstløs vækst. Den samlede industri- og landsbrugsproduktion er alene i Danmark mangedoblet på få årtier. Populært sagt skulle der i 1948 23 landmænd til at udrette det, som bare en enkelt udretter i dag, mens én industriarbejder i dag udretter det, som fem lavede i 1948. Trækket på de globale ressourcer er omfattende.

Et af de centrale spørgsmål for verdensøkonomien, der siden de dystre spådomme i 1972 ydermere er blevet global med flere milliarder nye forbrugere, drejer sig om, hvordan fortsat vækst undgår at ødelægge klodens økologiske bæreevne.

De begrænsede tiltag til skat på forurening, øgede energiafgifter, fokus på klimaet er skridt i den rigtige retning, men i det store perspektiv kræver udviklingen en ny grøn industriel revolution. Fremtidens økonomiske potentiale ligger i høj grad i en teknologisk udvikling, der ikke retter sig mod øget produktivitet og forbrug, men derimod fokuserer på beskyttelse af naturen, miljøet og skabelsen af vedvarende energi.

Tankeløst merforbrug, som det nogle politikere nu opfordrer til for at holde samfundets hjul i gang, er der ikke langtidsperspektiv i.

Det er derimod på tide, at homo sapiens, det tænkende menneske, bevæger sig væk fra katastrofekursen mod egen undergang. Vi skal forhindre, at økonomien dræber kloden. Lad os tænke os om.