Den etiske forbruger

Dyreværnsaktivister fra hele Europa samlet i København for at demonstrere mod produktion af pelsdyr. Denne norske kvinde sad i en time indespærret i et bur på Gammel Torv i sympati med pelsdyrene. Foto: PETER ELMHOLT

Fint, men også svært med fokus på etikken bag varerne

Supermarkedskæden Netto fik sig for nylig et chok, da en række forbrugere truede med at lægge kæden på is på grund af nogle nuttede små pelsdyr tiltænkt julepynten.

Det var uklart, hvor pelsen på de små dyr kom fra, og et sms-rygte blandt forbrugerne ville vide, at pelsen stammede fra dyr, der mens de levede, havde lidt frygteligt under pelsningen af dem.

Netto reagerede prompte med at trække de små pelsdyr tilbage fra hylderne for dernæst at undersøge, hvorfra pelsen stammede. Og til supermarkedets glæde og lettelse viste det sig, at rygtet var falsk, og at pelsen blev tilvejebragt på en etisk forsvarlig måde.

Eksemplet er interessant af flere grunde. For det første, fordi det demonstrerer en ny stærk tendens, hvor forbrugere i Danmark i stigende grad udviser etisk bevidsthed og ansvarlighed, før de lægger varer ned i indkøbsvognen.

En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, som omtales i dagens avis, viser, at hele 43 procent af de danske forbrugere inden for de seneste seks måneder har fravalgt et produkt eller en virksomhed ud fra en eller anden form for etisk overvejelse.

Eksemplet er også interessant, fordi det viser, hvor svært og uoverskueligt det fremover kan blive at være etisk bevidst forbruger. Skal man for eksempel stole på en sms-besked som den om de nuttede pelsdyr i Netto? Men hvad med alle de andre varer i butikken? Den enkelte kunde eller forbruger kan ikke forventes at kende til baggrunden for hvert eneste produkt på hylden. Og der kan være modstridende oplysninger om et produkt. Hvad gør man eksempelvis som forbruger, hvis man får at vide, at en bestemt vare er produceret på en meget miljøvenlig måde, men af stærkt underbetalte arbejdere?

Som Netto måtte sande, er forbrugermagten i dag stor. Ingen dansk virksomhed kan længere tillade sig at fremstå uetisk, og det er i udgangspunktet godt. Det tvinger nemlig mange virksomheder til at se ud over en her og nu-fokusering på profit og tænke mere i det lange perspektiv, hvor også hensynet til miljøet og de sociale aspekter kommer med.

Den negative side af den udvikling er så, at der blandt nogle virksomheder er en stigende spekulation i at fremstå som etisk for enhver pris. Man skal simpelthen skabe sig et image som grøn og bæredygtig eller optaget af menneskerettigheder, selvom det ikke nødvendigvis passer.

Her bør vi være glade for en forening som DanWatch, der netop holder øje med, at virksomhederne nu også taler sandt, når de sælger sig selv som etisk ansvarlige. Det er et skridt i den rigtige retning, imens vi venter på den erkendelse, at overforbruget i Vesten er det egentligt uetiske.