Fælles Forandring - efterskolernes verdensmålsfestival

Festival belyste fælles forandring for sundhed og trivsel

I telt tre blev der afholdt workshops om verdensmål nummer 3 - sundhed og trivsel - hele formiddagen. Alle workshops blev planlagt og afholdt af elever fra seks forskellige efterskoler. På billedet ses en gruppe elever fra Flakkebjerg Efterskole, der glæder sig til åbningen af deres workshop.

Tirsdag den 28. maj løb Fælles Forandring - efterskolernes verdensmålsfestival af stablen. Festivalen foregik på Flakkebjerg Efterskole, hvor der var sat scene, redaktion og 17 telte op – hvert tildelt et af FN’s 17 verdensmål. Sundhed og trivsel er ét af dem

Workshoppen hørte inde under verdensmål 3 - sundhed og trivsel. Verdensmål 3 handler om både fysisk og psykisk sundhed og trivsel. Drengene på billedet er klar til at lære elever fra de fem andre efterskoler om, hvordan verdensmål 3 har indflydelse på deres liv.

Verdensmål 3 handler også i stor grad om psykisk sundhed. Et af målets delmål er nemlig, at mental sundhed og trivsel skal fremmes. Det betyder blandt andet, at der skal være bedre og billigere psykologhjælp for unge og voksne. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Viola fra Flakkebjerg Efterskole: ”For mig er verdensmål 3 noget med fysisk og psykisk sundhed, og at vi alle skal have muligheden for at have det godt”. Hun er ikke den eneste, der tænker i de baner. Flere elever snakkede om, at det er vigtigt, at alle har mulighed for samme vilkår. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
På billedet over viser Laura fra Flakkebjerg Efterskole verdensmål 3 frem. Målet handler først og fremmest om, hvordan vi som verden kan reducere antallet af folk, der dør af sygdomme og skader. Det inkluderer alt fra mødredødelighed, aids-bekæmpelse, dødsfald ved trafikuheld og håndterbare priser af vacciner. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
På billedet ses Astrid, Nora og Josefine fra Smededal Efterskole. ”Når jeg tænker på verdensmål 3, så tænker jeg meget på, hvordan trivslen er hos børn, f.eks. hvordan børn i børnehaverne har det. Det er jo et kæmpe privilegium for os at kunne gå i børnehave og have en barndom, det er der mange steder, man ikke kan, og det har da helt klart indflydelse på folks trivsel” siger Nora (med verdensmålet. Red.) Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Jan er forstander for Flakkebjerg Efterskole og har været med til at arrangere Fælles Forandring. Han arbejder ofte med problemstillinger i forhold til verdensmål 3 i sin hverdag på Flakkebjerg. ”I trivselsdelen af målet er jeg meget optaget af angstbølgen, der har ramt ungdommen. Vi burde jo være den mest rolige generation, så den angst for fremtiden, der er, optager mig meget,” fortæller han. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Her ses Ivan, Benjamin og Frej, som nyder verdensmålsfestivalen til det yderste. De diskuterer, hvorfor verdensmål 3 er vigtig. “Det er et af de allervigtigste verdensmål, fordi det både sikrer, at vi er i live, og at det også er rart og godt at leve” siger Frej, hvortil Benjamin tilføjer “Ja, for det er jo egentligt lige meget med alle de her verdensmål, hvis vi alle sammen er døde”. Og det kan han jo have ret i. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Eleverne fra Eriksminde Efterskole havde gjort sig mange tanker om, hvordan man kan forbedre sundhedssystemet. De snakkede blandt andet om, at det var vigtigt at gøre kemobehandling mere lokal, så man ikke skal rejse langt for at få den livsvigtige behandling – både i Danmark og i udlandet. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Jana er lærer på Flakkebjerg Efterskole. Hun har hele sit liv boet i Tyskland, men taler flydende dansk efter at have studeret sproget. “I Tyskland har vi gratis tandlæge hele livet. Det synes jeg, man burde have i Danmark også,” udtaler Jana. Hun fortæller også om, hvordan hun ser på det globale aspekt af verdensmål 3: “Det er svært at se, at der er så mange mennesker i verden, der ikke kan have de samme muligheder for for eksempel at komme på hospitalet,” siger hun. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Baldur kommer fra Flakkebjerg Efterskole. Han performede senere på aften i rapgruppen “Pep med dress” med deres verdensmål-rap. “Verdensmål 3 får mig til at tænke på, hvor heldig jeg er at bo i et land som Danmark med et velfærdssystem, som giver mig mulighed for at komme gratis på hospitalet,” fortæller han. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
På billedet ovenfor ses elever fra Flakkebjerg Efterskole og Faxehus Efterskole. Fælles Forandring - efterskolernes verdensmålsfestival havde til formål at få de deltagende unge til at diskutere alle 17 verdensmål, og måske komme op med nye innovative måder at forbedre for eksempel sundhed og trivsel på – både i Danmark og globalt. Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen
Magnus fra Flakkebjerg Efterskole blev i løbet af dagen kendt som ”Kikærtedrengen”, da han delte de sunde kikærtesnacks ud under festivalen. For Magnus handler verdensmål 3 meget om fysisk sundhed: ”Det er vigtigt at spise sundt og bæredygtigt. Kikærter er gode for miljøet, og der er en masse proteiner i dem, der er gode for kroppen, når man træner - ligesom mig.” Foto: Mathilde Mortensen og Amalie Jordansen