Det Etiske Råd

Indholdsfortegnelse

Hvordan udstikker man samfundets etiske pejlemærker? Hvem rådfører man sig med, og hvad er afgørende for den endelige beslutning?

Etik.dk sætter i dette tema fokus på Det Etiske Råd. Læs blandt andet om:

Er der for mange teologer i rådet?
Hvem er formanden?
Hvad mener rådet om abort?

1. Introduktion

Det Etiske Råd rådgiver Folketinget og sundhedsmyndigheder i etiske spørgsmål. Derudover skal Det Etiske Råd skabe debat om bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Der er 17 ulønnede medlemmer af Rådet, som er udpeget på grund af deres interesse for etiske spørgsmål. Formanden for Det Etiske Råd udnævnes af indenrigs- og sundhedsministeren

Rådet udgiver redegørelser, udtalelser og høringssvar. Derudover arrangerer Rådet debatarrangementer om emner, der ligger inden for dets virksomhedsområde.

Som det første klonede dyr i verden fortæller Dolly historien om det moderne Skotlands højt avancerede ...

10 vigtigste ting at vide om Det Etiske Råd

Funktion, formål og formandskab i Det Etiske Råd. Find de vigtigste fakta om rådet her

2. Rådets opgave

3. Formand

Video: Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler om etik

Jacob Birkler er en del af Etikpanelet på Etik.dk, hvor han svarer på spørgsmål om bio- og medicinsk etik.

3. 1. Tidligere formænd

4. Medlemmer

De 17 medlemmer er udpeget af henholdsvis Folketinget og relevante ministerier. De beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren for tre år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske én gang. Loven kræver, at der er ligelig kønsfordeling i Rådet - det vil sige kun en mere af de ene køn end af det andet.

Læs mere om udpegningen i Loven om Det Etiske Råd på retsinformation.dk (§ 8).

5. Markante sager

6. Kritik

6. 1. Kristeligt Dagblad mener

7. Læs mere

7. 1. Hjemmesider

7. 2. Artikler