Tavsheden er en etisk byrde

Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykolog Forening Foto: Nana Reimers

Hvad er det største etiske problem i dag, spørger vi Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykolog Forening

Hvad er det største etiske problem i dag?

"Vi har behandlingsmuligheder og kapacitet til at gøre folk raske på det psykiske område, men vi prioriterer det ikke som samfund. Især i forhold til angst og depression. Vi kan fjerne den enorme lidelse, de sygdomme bringer folk, og få dem tilbage på arbejdsmarkedet, men gør det ikke af samfundsøkonomiske årsager. Det betyder, at vi som behandlere skal sige: 'I teorien kan vi kan godt hjælpe dig, men vi gør det ikke.' Fravalget af behandling af psykisk syge ser jeg derfor som et etisk samfundsspørgsmål."

LÆS OGSÅ:Ved vi altid, hvad der er bedst for os selv?

Synes du, etiske spørgsmål fylder nok i den offentlige debat?

"Nej. Vi har i en vis grad mistet vores etiske sans og empatiske evner, fordi empati er afhængig af indføling og refleksion over egne handlinger. Den eftertænksomhed er forsvundet fra samfundsdebatten, fordi alting skal gå så hurtigt. Den offentlige debat bliver derfor flygtig og uautentisk. Især på internettet, som er ekstremt hurtigt pr. definition, virker debatterne meget overfladiske. Teknikken gør det muligt for os at blive så hurtige, at vi nærmest er vedhæng til maskiner, i stedet for at teknologien er afhængig af os."

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

"Jeg har oplevet at stå i et etisk dilemma, der havde relation til en klient, som jeg skulle hjælpe. Det viste sig nemlig, at klienten havde krænket et barn – og så handler det jo ikke om at hjælpe alene, men også om at beskytte et uskyldigt barn og sikre, at det ikke sker igen. Så må man i stedet overveje at inddrage myndighederne. Og det betyder, at jeg ikke kan overholde det løfte, jeg har givet klienten som behandler. Men hvis jeg, når en klient starter sin behandling, skulle komme med den slags forbehold, ville jeg aldrig kunne hjælpe nogen. Der er nødt til at være det rum, hvor patienterne føler, at jo mere de tør dele, jo bedre er det."

Hvad er den største etiske udfordring, du har mødt?

"Det er tavsheden i mit arbejde, og når jeg må træffe den beslutning om at bryde mit tavshedsløfte til patienten. Al etik handler om at opføre sig ordentligt som menneske og træffe de rigtige beslutninger. Og det er mit største etiske dilemma, når jeg har lovet en person, der har brug for behandling, mere, end det viser sig, at jeg kan holde. Tavshedspligten kræver, at jeg altid skal forholde mig til min egen etik, der må fortælle mig, hvor længe jeg skal forblive tavs."

julie.hansen@k.dk