Ingen stemmer i etik

Gitte Seeberg. - Arkivfoto.

Interview med Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, om de etiske udfordringer i dag

Hvad er det største etiske problem i dag?

– Set i et politisk perspektiv mener jeg, at et af de helt store etiske problemer i dagens Danmark består i diskussionen om, hvilket ansvar vi danskere tager for mennesker fra andre lande, som er på flugt. Mere overordnet består det etiske dilemma i, hvilken forpligtelse danskere har over for mennesker, som ikke er af dansk oprindelse, og som bor i et andet land, men har brug for hjælp af den ene eller den anden grund. Det er en diskussion om nationalisme og hvilke fællesskaber, man som individ er forpligtet over for. Det er en diskussion, som efter min overbevisning er blevet forvaltet meget dårligt i dansk politik de senere år – hvor ét synspunkt har fået for megen plads.

Synes du etiske spørgsmål fylder nok i den offentlige debat?

– Nej, det synes jeg faktisk ikke, og det er der nok flere årsager til. For det første er etiske dilemmaer af natur komplekse størrelser, der meget, meget dårligt modsvarer mediernes hurtige stil og tendens til overforsimpling. Det er temmelig problematisk, at der er meget få flader, som har plads til dybere refleksion og debat. Det samme gør sig gældende i dansk politik. Der er ikke vælgerstemmer i etiske overvejelser.

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

– Det gør jeg, hver gang jeg står i supermarkedet og skal beslutte mig for, hvilke varer jeg skal købe med hjem. Skal jeg vælge det økologiske og dyre kød eller det billige og ikke-økologiske kød? I hvor høj grad skal jeg skele til certificeringer som eksempelvis MSC-mærkningen på fisk, der garanterer bæredygtighed? Og skal jeg købe de cowboybukser eller sko, som jeg ved er produceret i Kina under forfærdelige vilkår, men som er moderne og konkurrencedygtige på prisen? Og så er dilemmaerne endda slet ikke så store for mig, som det er for de mennesker rundt om i Danmark, der har færre penge mellem hænderne at gøre godt med.

Hvad er den største etiske udfordring, du har mødt?

– Jeg blev mindet om en stor etisk udfordring, da jeg for et par uger siden var i Vietnam med kollegaer fra WWF Verdensnaturfonden. På turen mødte vi utrolig mange mennesker, som var hårdt ramt af klimaforandringer. Mennesker, som ikke længere kan dyrke deres afgrøder, mennesker, som må flytte fra hus og hjem for tredje gang på grund af de stigende vandstande, og mennesker, som er på flugt som klimaflygtninge. Det faktum at lande på sydligere breddegrader bliver ramt på eksistensen – mens vi i Danmark tager på stranden og nyder det milde klima – er et kæmpe dilemma: For hvilken forpligtelse har vi over for de mennesker i lande langt væk fra os, og hvordan forvalter vi dette ansvar? Dilemmaet er allerede højaktuelt – om end vi ikke hører meget om det endnu. Formanden for Det Etiske Råd, Peder Agger, har tidligere sagt det meget præcist i et interview her i avisen : "Hvor højt skal vi for eksempel skatte friheden til at køre i bil i forhold til at sikre klimaet tre generationer frem?"

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk