Demokratisk åbenhed er en svær balance

Fattigdom og undertrykkelse er vor tids største etiske udfordring, mener Oluf Jørgensen, mediejurist og forskningschef ved Journalisthøjskolen. Foto: Scanpix Foto: Martin Dam Kristensen

Fattigdom og undertrykkelse er vor tids største etiske udfordring, mener Oluf Jørgensen, mediejurist og forskningschef ved Journalisthøjskolen

Hvad er det største etiske problem i dag?

"Globalt er det den udbredte fattigdom og undertrykkelse, der er i mange dele af verden. Vi skal tage stilling til, hvordan vi kan hjælpe og yde en indsats mod fattigdom og undertrykkelse på en måde, der ikke skader mere, end det gavner. Det, der sker i Egypten og Tunesien og andre lande lige nu, er jo meget tankevækkende på baggrund af, at Danmark i mange år har støttet de diktaturer, som har undertrykt befolkningerne. Det bør vække etisk eftertanke."

Synes du, etiske spørgsmål fylder nok i den offentlige debat?

"Nej, slet ikke. Her tænker jeg især på den politiske debat, der for tiden er præget af tal og dertil hørende pseudofaglige argumenter, som de forskellige aktører banker hinanden i hovedet med. Jeg synes, at det vigtigste for debatten er at få de etiske problemstillinger frem. Hvor ville det være velgørende at få synliggjort for offentligheden, hvilke etiske valg der er i forhold til efterløn og andre aktuelle spørgsmål. Det er det, man har politikerne til, og her er etikken vigtig."

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

"Som mediejurist er det lækagesagen, hvor TV 2 bragte nyheden om, at Jægerkorpset skulle til Irak i 2007. Deres kilde til oplysningen er siden blevet holdt hemmelig, og nu har Højesteret dømt, at journalisten ikke har pligt til at oplyse kilden. Men det er stadig et vigtigt spørgsmål i forhold til medietroværdigheden. Når journalister anvender kildebeskyttelse for meget og dækker over spindoktorer i ministerierne, bidrager journalistikken til at skjule magten. Der har jeg virkelig skullet overveje min holdning til kildebeskyttelse og afklare, hvornår jeg synes, den dækker for luskeri, og hvornår den er et værdifuldt værktøj."

Hvad er den største etiske udfordring, du har mødt?

Offentlighedens ret til at vide, hvad der bliver besluttet og på hvilket grundlag, er fuldstændig afgørende for demokratiet. Og den udfordring, det er at beslutte, hvad der bør være fortroligt, og hvad der skal være offentligt, har jeg haft i hele mit liv gennem mit arbejde. Det er ofte op ad bakke, for der er langt fra, hvad man hører i politiske festtaler om åbenhed og demokrati, til når jeg arbejder med detaljer og ændringer i offentlighedsloven, hvor magtudøvelsen i virkeligheden kontrolleres."