Peder Agger - den etiske naturmand

Peder Agger, ny forman for Etisk Råd

Som formand for Det Etiske Råd er Peder Agger mild og grundig, men som miljømand har han også været på barrikaderne. I dag fylder han 70 år

Da Peder Agger efter tre års medlemskab i 2008 blev udnævnt som formand for Det Etiske Råd, var det et tegn på, at miljø- og klimaspørgsmål for alvor blev taget alvorligt som etiske spørgsmål.

Naturen havde kun været et af rådets arbejdsområder siden 2004, men med et generelt øget fokus på emnet og med et klimatopmøde under opsejling var Peder Agger et oplagt valg til formandsposten. Folketingets udvalg vedrørende Det Etiske Råd var da også enigt i sin beslutning på tværs af politiske skel og det til trods for, at Peder Agger aldrig har lagt skjul på, at han tilhører venstrefløjen.

Tilbage i 1969 var Peder Agger med til at grundlægge miljøorganisationen NOAH, ligesom han også var en af kræfterne bag det økologiske gods Svanholm. Men hans forkærlighed og kamp for naturen er ikke bare baseret på naive forestillinger om en lykkeligere verden, for allerede som 26-årig havde Peder Agger papir på at vide noget om emnet.

Her fik han sin kandidatgrad i biologi, der efter nogle år hos Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser gjorde ham til mangeårig lektor i økologi, kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen og siden professor i miljøplanlægning ved Roskilde Universitet, RUC, hvorfra han nu går på pension.

Også ud i rådsarbejdet var Peder Agger velbevandret, inden han kom til det etiske af slagsen.

Siden 1976 har han ved siden af sit øvrige arbejde siddet i Naturfredningsrådet, Det Økologiske Råd, Bekæmpelsesmiddelrådet, Naturrådet og forretningsudvalget for Danmarks Naturfredningsforening, hvoraf han stadig sidder i det sidste.

Han har netop altid været kendt for sit engagement for naturen og var da heller ikke bleg for at gå på gaden under klimatopmødet i København. Endda med det ekstra politiske budskab, at han var imod regeringens såkaldte lømmelpakke. Det demonstrerede han med spraglet halstørklæde og det hjemmegjorte skilt "Morfar og lømmel".

Men i sit arbejde som formand for Det Etiske Råd er han mere afdæmpet. Da han tiltrådte, udtalte Peder Agger til flere medier, at han ville sørge for, at rådets medlemmer kom til orde, og at han selv ville fylde mindre i de interne debatter. Og det lever han op til, siger andre medlemmer af rådet. Han beskrives som konsensussøgende, næsten konfliktsky, men stadig med evnen til at skære igennem, hvis diskussionerne bliver for langhårede. Peder Agger lader sine egne standpunkter træde lidt i baggrunden, hører altid rådet og undersøger sagerne grundigt inden udtalelser som formand, men naturen er og bliver hans hjertebarn.

Derfor er det også typisk Peder Agger – og hans ydmyghed –at bruge sin runde fødselsdag til at invitere til paneldebat på RUC under titlen "Naturkampen lige nu". Fritiden bliver også gerne brugt i naturen, selvom der skal gøres lidt for det.

Til hverdag bor Peder Agger nemlig på fjerde sal i Københavns centrum sammen med hustruen, Ellen Ryg Olsen, med hvem han tilsammen har seks børn, 12 børnebørn og to oldebørn. Så de sluger også en del tid.

dalsgaard@kristeligt-dagblad.dk