Pia Kjærsgaard: Nye kønsroller og familieformer er største etiske dilemma

Regeringen angriber den traditionelle kernefamilie på flere fronter. Bl.a. med introduktionen af "kønsneutrale ægteskaber", kønsneutrale børnehaver og mulighed for, at homoseksuelle kan blive viet i kirken, siger Pia Kjærsgaard (DF) Foto: Jens Nørgaard LarsenDanmark

ETIK-JULESERIE: Ændringer i kernefamilien herunder introduktionen af kønsneutrale ægteskaber, kønsneutrale børnehaver og mulighed for forældremyndighed til fire forældre er nogle af de vigtigste etiske dilemmaer at løse i 2013, mener Pia Kjærsgaard (DF)

Etik.dk spørger i løbet af december en række markante personer om, hvad der bliver næste års største etiske dilemma. I dag svarer Dansk Folkepartis værdiordfører Pia Kjærsgaard:

Hvad tror du bliver det største etiske dilemma i 2013?

Jeg tror, at familieområdet er et rigtigt godt bud på et område, som indeholder flere etiske dilemmaer. Vi oplever, hvordan regeringen med Det Radikale Venstre i spidsen angriber den traditionelle kernefamilie som det naturlige udgangspunkt.

Det sker på flere fronter. Naturligvis først og fremmest introduktionen af kønsneutrale ægteskaber, som udhuler det traditionelle ægteskab mellem mand og kvinde. Hertil kommer det radikale ønske båret frem af blandt andet Sofie Carsten Nielsen og ligestillingsminister Manu Sareen om kønsneutrale børnehaver, hvor kønnet i sidste instans skal ophæves. Drenge skal lege med dukker, mens piger klatrer i træer.

Det triste er, at hvis man modsiger de radikale på disse områder, så bliver man hurtigt fremstillet som bagstræberisk, hvilket er det rene vrøvl. Jeg har intet imod at piger leger med biler eller at drenge leger med dukker vi mener bare ikke, at det bør dikteres fra oven.

Andre artikler i serien:
- Rigshospitalets direktør: Organdonation er tids største etiske dilemma
- Røde Kors-chef: Hvilke krigsofre skal hjælpes først?
- USA-korrespondent: Førerløse dronefly kan føre til skødesløs krigsførelse
- Stine Bosse: Politisk tunghørhed over for klimaforandringerne er tidens største etiske dilemma

Endelig er der det radikale ønske om, at fire forældre skal kunne have forældremyndigheden over et par i stedet for to. Og endelig er det godt, at homoseksuelle kan indgå registreret partnerskab og få en kirkelig velsignelse, men et egentligt ægteskab skal være for en mand og kvinde.

Hvorfor er dette etiske dilemma så vigtigt at løse?

Børn skal først og fremmest være frie og have trygge rammer for deres liv. Og her er og bliver kernefamilien det eneste brugbare udgangspunkt. At der så findes andre måder at leve på, er kun naturligt, men disse levemåder skal ikke formelt ligestilles med det naturlige udgangspunkt.

2013 kommer til at stå i værdikampens tegn, fordi regeringen med Det Radikale Venstre i spidsen har erklæret åbenlys krig på værdiområdet. Nu er det pay back time efter 10 års ørkenvandring under den borgerlige regering. Nu skal så meget som muligt ændres på kortest mulig tid.

Hvordan skal dilemmaet løses?

Løsningen er sådan set meget enkel: En ny regering hvor Dansk Folkeparti har en afgørende indflydelse.

Det betyder også, at løsningen vil lade vente på sig indtil næste valg. Både Socialdemokratiet med traditionelt konservative vælgere og Socialistisk Folkeparti har forholdt sig fuldstændigt passive i forhold til den radikale sabelraslen på værdiområdet. Det virker som om man er ligeglade, men jeg er overbevist om, at mange af deres vælgere bestemt ikke er det.