Der er for mange fosterreduktioner

I og med at flere bliver scannet, vil man også finde flere med misdannelser, og dermed flere der vælger fosterreduktion, siger overlæge Peter Skovbo. - Foto: Arkiv

Én fosterreduktion er altid én for mange, mener Peter Skovbo, overlæge fra Aalborg Sygehus. Derfor skal vi gøre mere for, at kvinder ikke bliver gravide med flere fostre

Flere kvinder vælger at få en foster-reduktion, hvis de er gravide med mere end et barn. For at få reduceret tvillinger til kun et barn kræver det en særlig tilladelse, mens indgrebet uden videre kan foretages, hvis kvinden venter trillinger eller flere børn, da der her ofte er fare for moderens eller fostrenes helbred. Efter 12. uge kræver det dog en særlig tilladelse, som 25 kvinder fik sidste år næsten en tredobling af tilladelser i forhold til 2004.

Kristeligt Dagblad har spurgt Peter Skovbo, overlæge fra Aalborg Sygehus, hvorfor der er kommet flere fosterreduktioner.

Jeg er ikke sikker på, om der er tale om en reel stigning. For man må medregne, at indberetningerne ikke var tilstrækkelige i 2004. Derimod gør fertilitetslægerne mere ud af at lægge færre æg op, så der kommer færre fostre. Det er hormonbehandlingen, der kan være svær at styre, og det er herfra, at graviditeter med flere fostre kommer, og fosterreduktion kommer ind i billedet. Det er næsten kun hormonbehandlingen, der er årsag til, at vi må reducere trillingegraviditeter. Men i og med at flere bliver scannet, vil man også finde flere med misdannelser, og dermed flere der vælger fosterreduktion.

Hvilke etiske problemer ser du ved fosterreduktion?

- Det er svære etiske valg for forældrene. For de skal vurdere, hvad der skal til for, at de vælger at få to i stedet for tre børn. De skal altid spørge sig selv, om de kan leve med det, hvis tingene går galt. Kan man leve med at få tre handicappede børn, hvis man måske kunne have fået to raske i stedet for? Det er et meget svært valg.

Er retningslinjerne stramme nok for, hvad der skal til for at få en fosterreduktion?

- Jeg synes det fungerer fint. For forældrene er det en meget ubehagelig proces at skulle igennem, og det er ubehageligt at fravælge noget. Derfor må vi forbedre fertilitetsteknikken og gøre alt for at undgå, at kvinder kommer i den situation.

Mens der sidste år var 23 trillingefødsler, var der i alt 35 fosterreduktioner, hvor en del var på trillinger mener du, det er for mange fosterreduktioner?

- Efter min mening er én fosterreduktion én for mange. Jeg mener afgjort, at man skal arbejde på at forbedre fertilitetsteknikken, så fosterreduktioner undgås. Man må sørge for at få et godt æg, der har så gode betingelser, at der er stor sandsynlighed for, at det slår an, og man har succes med at blive gravid med kun et barn.

Mener du, at fosterreduktion på tvillinger burde være lovligt uden særlig tilladelse?

- Det fungerer fint, som det er i dag. Mødrene kan få tilladelse til at få afbrudt det ene af tvillingernes liv, hvis graviditeten eksempelvis går ud over moderens helbred. Hvis livmoderen ikke kan tåle at blive udspilet, eller patienten er blevet opereret i livmoderen, så risikerer man, at livmoderen brister. Det betyder, at begge børn mistes, og moderens liv er i fare. I sådanne tilfælde kan der gives tilladelse til fosterreduktion ved tvillinger.

Handler fosterreduktioner ikke for meget om, at vi vil have det perfekte barn og dermed ikke accepterer misdannelser, selvom barnet er levedygtigt?

- Grunden til at vi har et ønske om fosterreduktion, er, at der er mindre risiko for at få et handicappet barn eller miste et barn. De fleste forældre vil gerne undgå at få et handicappet barn. Det kan være en dødelig fejl, men også mongolisme, som barnet kan leve med.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk