Nyrup: Kommuner handler uetisk, ulovligt og truer psykisk sårbare

Poul Nyrup Rasmussen. – Foto: Kennet Havgaard.

Poul Nyrup Rasmussen, formand for Foreningen Det Sociale Netværk, tager skarpt afstand fra kommuners krav om, at en psykisk syg borger skal have elektrochokbehandling

Poul Nyrup Rasmussen er forfærdet. Den tidligere statsminister, nu formand for Foreningen Det Sociale Netværk, mener ikke, at kommuner skal stille sig til dommer over, hvilke behandlingsmuligheder psykisk sårbare skal tage imod, hvis de vil have ydelser fra det offentlige:

Det er grundlæggende forkert, at en instans som en kommune, der ikke har det lægelige ansvar og den samlede lægelige indsigt i de mennesker, de står over for, skal kunne træffe sådanne vitale afgørelser. Man kan ikke lade en sagsbehandler sammenkoble et så alvorligt spørgsmål med et spørgsmål om de ydelser, som kommunen skal stille til rådighed.

LÆS OGSÅ: Minister: Vi må ikke tvinge psykisk syge i behandling

For det første er det dybt uetisk, og for det andet er det formentlig ikke lovligt, hvis man anlægger den synsvinkel, der hedder, at den danske lovgivning altid bør tage udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og det enkelte menneskes behov, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Han anerkender, at Ankestyrelsen i et eller andet omfang har sagt god for en form for sammenkobling. Men mener ikke, det kan stå distancen ud fra et grundlæggende retssamfundssynspunkt for den enkelte, fra et lægeligt behandlingssynspunkt og fra et synspunkt om, hvad der egentlig fremmer den enkeltes velbefindende.

Kommunen, som har det socialpsykiatriske ansvar, blander ting sammen med regionen, som har det behandlingspsykiatriske ansvar. Og det er et problem, det er sådan en typisk siloopdeling, som mennesker som for eksempel Heine Pedersen (som er nævnt i artiklen ved siden af, red.) kommer i klemme i. At udstede trusler i forbindelse med sociale ydelser, når det gælder så vitale ting som behandling af psykisk sårbare, det er at overskride en grænse og bør ikke være et instrument, man bruger.

LÆS OGSÅ: Bør psykisk syge gå i behandling mod deres vilje for at få hjælp fra det offentlige?

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at fjerne tabuer og fordomme på social- og psykiatriområdet. For Poul Nyrup Rasmussen handler det også om, at synet på de psykisk sårbare i Danmark skal ændres. Alt for ofte bliver deres meninger og behov negligeret.

Det grundlæggende er jo, at kommuner i fremtiden skal forstå, at før man taler om tvang, skal man tage det udgangspunkt, at det, psykisk sårbare ønsker allermest, er at kunne tage vare på deres eget liv. Hvis man begynder at tale op til disse mennesker og begynder at spørge, hvad de muligvis tror, de selv kan, i stedet for at sige: Nu skal du gå i behandling, for vi ved bedst, så ville man se, og det ved jeg fra erfaringer og statistikker, at man ville få bedre resultater fra den enkelte. Og langt flere mennesker vil få et bedre forløb. Det sker ikke ved for eksempel at påtvinge elektrochokbehandling. Jeg siger ikke, at elektrochok ikke i visse tilfælde kan lempe lidelsen, men vi skal ikke tro, at det er mirakelmiddel, som vi kan bruge på linje med alle mulige andre behandlingsformer.

Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal tænke nyt i psykiatrien. Og der håber Poul Nyrup Rasmussen, at denne sag vil være med til, at der sker en ændring på området.

Jeg håber, at udvalget bliver skruet sådan sammen, at der er et skarpt fokus på nytænkning. Det, der er risikoen her, er jo, at når vi uddelegerer til kommunerne, som er trængt økonomisk, så risikerer vi, at man springer en hel masse led over og bruger et instrument som for eksempel elektrochok. Man risikerer, at forskellige behandlingsformer går hen og bliver en slags mirakelopskrift med det resultat, at der kommer en masse skadevirkninger, som vi kunne have undgået, siger han.

LÆS OGSÅ: Nyrup om psykiatri: Jeg bliver så forstemt over at se, hvad der foregår!