LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Hvordan undgår man, at etiske retningslinjer fører til anmelderi?

"Nu skal du bare høre, hvad Jørgensen fra bogholderiet har gjort...". Etiske retningslinjer indebærer en risiko for anmelderi, hvis ikke virksomheden sørger for, at også ledelsen er omfattet, skriver Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbrugerrådet. Foto: Sigrid Olsson/Sigrid Olsson / PhotoAlto

Etiske retningslinjer virker kun, hvis de også omfatter ledelsen, pointerer Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbrugerrådet

Etiske retningslinjer er blevet en nødvendighed for den globale virksomhed hvor medarbejdere, kunder og leverandører verden over sammen skal bidrage til virksomhedens vækst og udvikling.

Virksomhedens image er sårbart overfor kritik af handlinger, der foretaget et hvilket som helst sted på jorden, bryder med de normer der gælder i andre dele af virksomhedens forretningsterritorium.

LÆS OGSÅ:Danfoss fyrer 40 for uetisk adfærd

Etikken drejer sig ikke blot om at leve op til Vestens krav om respekt for menneskerettigheder og korruptionsbekæmpelse, men i lige så høj grad om at sikre eksempelvis den muslimske verdens krav om respekt for religiøse bud. 

I den globale virksomhed er der sjældent en stabil topchef eller ejer, som over en årrække kan formidle de etiske værdier gennem egen adfærd og eksempel.

Direktører skiftes ud med forrygende hast og ejerforholdene ændrer sig konstant. Udover tiltro til den siddende ledelse har omverdenen brug for at vide hvilke risici, der er i samhandlen med virksomheden og klarhed over hvilke værdier virksomheden opererer med.

Der er også krav fra medarbejderne om klare retningslinjer for adfærden da man ellers i nogen grad kan famle i blinde også i forhold til om en evt. overordnet eller kollega fra et andet kulturområde opfører sig korrekt og acceptabelt. Arbejdstagerbeskyttelsen kræver i den forbindelse også at virksomheden er meget faktuel i sine begrundelser for en evt. sanktion.

Alle disse forhold peger på behovet for nedskrevne og forholdsvis præcise etiske retningslinjer. 
 
Netop fordi disse retningslinjer spiller en afgørende rolle for virksomhedens rolle og bidrag til det omgivende samfund er det afgørende at de overholdes og dermed også at de sanktioneres hvis de brydes.

En fyring er en meget voldsom sanktion, men kan være fuldt berettiget når der er tale om grove brud på det etiske grundlag. F.eks ved chikane af kollegaer eller underordnede, korruption eller anden svigagtig adfærd. I andre tilfælde vil mildere sanktioner være mere på sin plads. 

Det er selvklart vigtigt, at retningslinjerne er så præcise at de kan forstås på tværs af kulturelle skel. Spillerummet for fortolkning skal være mindst muligt både intern og eksternt. 
 
Nedskrevne etiske retningslinjer kræver også at virksomheden selv lever op til dem i valg af aktiviteter og kunder. Dette er typisk ledelsens ansvar, men et område hvor det kan knibe gevaldigt og hvor der i langt mindre grad uddeles sanktioner. Danwatch den etiske vagthund- (www.danwatch.dk) har i det forløbne år flere gange afsløret virksomheder i ikke at leve op til deres eget etiske grundlag f.eks Rambøll, Dansk Supermarked, Coop og G4S.

Rambøll var samarbejdede med virksomheder, der operer med slavelignende ansættelsesforhold, dagligvarekæderne forhandler landbrugsprodukter, der kan have oprindelse i ulovlige bosættelser og G4S har leveret sikkerhedsydelser til den besatte Vestbred, som strider mod virksomhedens egne etiske politikker.

I ingen af disse tilfælde er der mig bekendt sket en sanktionering af de ansvarlige ledende medarbejdere, hvilket godt kan undre i lyset af eksemplet med de 40 medarbejdere, der alene i Danfoss i 2010 er afskediget for brug på de etiske retningslinjer. 

Fremadrettet vil den kraftige vækst i etableringen af whistleblower hot lines føre til mere fokus på overholdelsen af interne retningslinjer. I det store og hele vil det medføre en tættere kontrol med udmøntningen af de etiske retningslinjer til fordel for virksomheder, medarbejdere og samfund.

Der er dog næppe heller nogen tvivl om at der også er en indbygget fristelse for visse medarbejdere til at fremme egne karriereplaner ved brug af en intern sladrefunktion.

Derfor er det vigtigt at der er høj etik i håndtering af de interne anmeldelser og at der opereres med stærk beskyttelse af retssikkerheden for evt. anklagede medarbejdere.

Endelig skal der for at styrke troværdigheden fokus på også at sanktionere de ledelser, som i deres forretningsmæssige beslutninger tilsidesætter virksomhedens etiske retningslinjer i kortsigtet jagt på mere profit.