Etiske dilemmaer i 2015

Det bliver de største etiske dilemmaer i 2015

Stigmatisering af ældre, tonen i flygtningedebatten og IT-sikkerhed er blandt Etikpanelets bud på årets store etiske dilemmaer. Foto: Kåre Viemose/BAM, Bax Lindhardt/SP, Kentoh/Iris

Aktiv dødshjælp, menneskelighed i flygtningedebatten og IT-sikkerhed bliver ifølge Etikpanelet blandt 2015's største etiske dilemmaer

Hvad bliver det største etiske dilemma i 2015? Det spørgsmål har Kristeligt Dagblad bedt alle medlemmer af Etikpanelet om at svare på. Det har affødt ni forskellige bud på årets store etiske spørgsmål, der omhandler alt fra børn til ældre, fra aktiv dødshjælp over medieetik til IT-sikkerhed.

Stigmatisering af ældre
Spørger man direktør i Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane, handler det største etiske dilemma i det nye år om de ældre. Hun skriver, at vi stigmatiserer alderdommen og på den måde er på vej til at tale ældre mennesker ud af samfundet. 

"Jeg er dybt optaget af, at vi ikke stigmatiserer den svækkede, skrøbelige del af livet, som alderdommen ser ud til at være en betegnelse for. Derfor tror jeg, at organisationer der beskæftiger sig med seniorer og ældre, som endnu har taleret og position INDEN for samfundet, har en særlig opgave i at være med til at fastholde ord som alderdom og gamle i sproget. Dermed kan vi fortsat tale om vores syn på den sidste del af livet; selv om det skræmmer," skriver Christine E. Swane.

Hjælp til lidende og døende
Ulrik Becker Nissens, der er lektor i kristen etik og bioetik ved Det Teologiske Fakultet, bud på et etisk dilemma omhandler også mennesker i deres livs efterår. Han mener, at håndteringen af lidende og døende mennesker bliver årets dilemma og peger konkret på aktiv dødshjælp og håndteringen af flygtninge som vigtige etiske spørgsmål. 

"Midt i alt dette må vi håbe, at både den ene og anden part i diskussionen holder fokus på sagen – at vi søger efter den bedste måde at hjælpe den lidende og døende på. Hvis der er noget, alle parter vel kan blive enige om, må det være, at vi ønsker et samfund, hvor vi udviser mest mulig omsorg for hinanden, ikke mindst når livet bliver svært at leve," skriver han om aktiv dødshjælp.

Menneskelighed over for flygtninge
Torben Mogensen, der er lægelig direktør på Hvidovre Hospital, ser også flygtningespørgsmålet som en del af det største etiske dilemma i 2015: Hvordan vi bevarer vores menneskelighed. I sit indlæg efterlyser han tolerance og medmenneskelighed over for ikke kun flygtninge, men også arbejdsløse. 

"Vi kan ikke i Danmark løse verdens flygtningeproblemer, men hvis vi ikke sammen i EU fælles kan finde en løsning, risikerer vi at miste vores menneskelighed. Det tror jeg ikke vi har råd til," mener Torben Mogensen.

Næstekærlighed i flygtningedebatten
Også direktør i WWF Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg, mener, at flygtningespørgsmålet bliver årets store etiske dilemma. Hun efterspørger næstekærlighed og ordentlighed i debatten:

"Jeg håber, at 2015 bliver året, hvor vi får medfølelsen tilbage i dansk politik. Hvor vi løfter vores del af ansvaret og hjælper de mennesker, der flygter fra en hverdag med kaos, krig og konflikter. Hvor vi er næstekærlige og hvor vi taler om og behandler mennesker på flugt, som vi selv ville håbe at blive talt om og behandlet, hvis det var os selv eller vores kære, der måtte flygte fra vores hjem og fødested," skriver Gitte Seeberg. 

Fattigdom
Ifølge Thomas Søbirk Petersen, filosof og forsker i moral og etik ved Roskilde Universitet, bliver det største etiske dilemma i 2015 fattigdom. Han skriver, at det er et kæmpe moralsk problem, at så mange mennesker dør af sult og fattigdom i en verden, hvor der ellers er overflod af ressourcer som mad og penge: 

"En fattigdom, der ikke blot fører til smertefuld og tidlig død for millioner af mennesker over kloden, men også til social og økonomisk ustabilitet og krig og stigende flygtningestrømme, som i sidste ende skader alle på Jorden. Nævn mig et etisk problem, der har de sammen fatale konsekvenser?" skriver Thomas Søbirk Petersen. 

IT-sikkerhed og beskyttelsen af personfølsomme data
Et andet tema blandt Etikpanelets bud på etiske dilemmaer er IT-sikkerhed og personfølsomme data. Thomas Ploug, professor i IT-etik ved Aalborg Universitet, udnævner i sit indlæg beskyttelsen af personfølsomme informationer på internettet som årets potentielt største dilemma: 

"Det presserende etiske spørgsmål er således, hvordan vi får afbalanceret hensynet til forskning, erhvervsliv og vores alles interesse i for eksempel forbedret behandling samtidig med, at privatlivet beskyttes og den enkelte borger gives retten til at afgøre, hvilken forskning man vil medvirke til og hvilke data, man ønsker at afgive," mener Thomas Ploug. 

Børns færden på internettet
Også direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, mener, at årets største etiske dilemma findes i vores færden på internettet. I sit indlæg problematiserer Rasmus Kjeldahl børns manglende sikkerhed og tryghed på internettet. Han er bekymret for mobning og krænkelser og opfordrer til, at digital adfærd i højere grad end i dag kommer på skoleskemaet. 

"Der er brug for at forebygge digitale krænkelser og dårlige oplevelser på internettet. Ansvaret er de voksnes, og der er brug for, at de tager det på sig. Alle børn har ret til en tryg barndom," skriver han.

Medbestemmelse i børneopdragelsen
Tidligere formand for Børns Vilkår og psykolog John Halse synes også, at 2015's største etiske dilemma ligger hos børnene og ved børneopdragelsen. Han påpeger dilemmaet ved, hvordan man på en og samme tid både kan være den konsekvente forælder og den forælder, der behandler sine børn som aktive deltagere med indflydelse på for eksempel familielivet. 

"Man kan drømme sig tilbage til dengang, hvor det ikke var til diskussion, hvordan tingene skulle foregå i hjemmet. Og man kan synes, det er svært, at børnene nu skal høres og inddrages og have medbestemmelse. For det skaber nogle dilemmaer. Nu ligger svarene ikke altid lige for: Der er jo altid et for – og -imod," skriver John Halse. 

Medieetik
Journalist og forfatter Kurt Strand mener, at et af årets største etiske dilemmaer er at finde i mediebranchen. Han ærgrer sig i sit indlæg over, at Se og Hør-skandalen af mange vil blive slået hen som ubetydelighed hændelse og efterlyser et bud på god medieetik fra hovedpersonen selv, Henrik Qvortrup. 

"At der i Henrik Qvortrups tilfælde kun er rejst sigtelse, men ingen tiltale og dermed ingen dom er fældet, er først og fremmest en juridisk problemstilling. Paragrafferne er mindre vigtige for den etiske diskussion, der handler centrale begreber som ordentlighed, redelighed og fairness," skriver Kurt Strand.