Bør kvinder pensioneres senere end mænd, når nu de lever længere?

Selv hvis kvinder forsat vil have en højere gennemsnitsalder end mænd, kan der være gode grunde til ikke at iværksætte en politik, der betyder, at kvinder må gå på pension senere end mænd, skriver professor i moralfilosofi Thomas Søbirk Petersen. Modelfoto.

Hvis vi skal behandle kvinder og mænd lige, må en konsekvens være, at kvinder skal fem år senere på pension end mænd skal. Er det ikke korrekt, spørger en læser Kristeligt Dagblads Etikpanel

Spørgsmål

En læser har sendt følgende spørgsmål til Etikpanelet
 
Mit indlæg drejer sig om ligestilling af mænd og kvinder. Selvfølgelig behøver der ikke at være lige mange kvindelige og mandlige professorer - vi skal udnævne de personer, der er bedst til jobbet. Men der er ikke tvivl om, at kvinder er blevet behandlet urimeligt op gennem tiderne, men er vi nu ved at gå for vidt i ligestillingen?

Man taler nu om, at lavtuddannede skal gå tidligere på pension end højtuddannede, da de lever i kortere tid, og meningen med pensionisttilværelsen jo må være, at man får nogle år, hvor kan få lov til at nyde tilværelsen uden at skulle arbejde. Den tanke kan jeg godt lide. Og hvis vi skal behandle kvinder og mænd lige, så må en konsekvens faktisk også være, at kvinder skal fem år senere på pension end mænd skal. Er det ikke korrekt? Det så jeg gerne gennemført.
 
Men nu er der jo også den forskel på mænd og kvinder, at det er kvinden, der må "tage slæbet" med børn (og det flygter kvinder jo fra i dag). Derfor vil jeg - for at kompensere for dette - give en kvinde to år tidligere pensionsret, for hvert barn hun har født og opdraget - dog maksimalt for tre børn.
 
Mon ikke det vil føre til en mere retfærdig ligestilling, og samtidig flere børn?

Ole Techow 

Svar

Her følger svaret fra Thomas Søbirk Petersen, medlem af Etikpanelet og professor i moralfilosofi ved Roskilde Universitet:

Tak for dine interessante observationer og spørgsmål. Jeg vil fokusere på dine første spørgsmål, da jeg ikke ved, om dit forslag vil føre til, at kvinder vil få flere børn. Men hvornår vi kan gå på pension, og om der er nogle individer, der skal kunne gå tidligere på pension end andre, er et vigtigt etisk spørgsmål.

Hvordan spørgsmålet bliver besvaret af beslutningstagerne i vores land, har stor betydning for landets samfundsøkonomi, for den enkeltes muligheder i livet og for ligestillingen mellem mand og kvinde. Med hensyn til samfundsøkonomien så se bare på Grækenland, hvor en del af landets økonomiske krise skyldes, at en stor del af arbejdsstyrken kunne gå på pension som 55-årig.

Men bør der være forskel på kvinder og mænds pensionsalder, som du foreslår?

Da kvinder lever længere end mænd, kan det forekomme oplagt, at kvinder skal gå på pension senere end mænd. Hvis en mand kan gå på pension som 65-årig, og den gennemsnitlige levealder for mænd er 78 år (ifølge Danmarks statistik 2014), så vil manden i gennemsnit leve i 13 år på pension. Men hvis kvinden kan gå på pension som 65-årig, og den gennemsnitlige levealder for kvinder er 81,9 år (ifølge Danmarks statistik 2014), så vil en kvinde i gennemsnit leve i 16,9 på pension. Umiddelbart kan denne forskel – på 3,9 år - lyde uretfærdig. Hvorfor skal kvinder kunne nyde deres otium i længere tid end mænd?

Lad mig forsøge at komme med nogle udfordringer til dit forslag. For det første bør forskellen, givet at der skal være en forskel i pensionsalder, ikke være på fem år men i stedet på 3,9 år, da det i øjeblikket er den reelle forskel mellem kvinders og mænds gennemsnitlige levealder.

Desuden peger udviklingen i de seneste 20 år tydeligt på, at mændene langsomt er ved at indhente kvindernes høje gennemsnitsalder, da der er kommet mere fokus på og interesse for mænds sundhed. Noget tyder på, at denne forskel i levealder kan være indhentet i løbet af 30-40 år, og så har forslaget jo ingen gang på jord (i alle tilfælde bør forslaget så kun etableres i en tid, hvor der faktisk er en forskel mellem mænd og kvinders levealder).

I forslaget bliver det også betonet, at kvinder, der får børn, kan få nedsat deres pensionsalder med to år. Dette bygger på den rigtige observation, at kvinder, typisk især på grund af graviditet og amning, ”tager slæbet” mere end mænd i arbejdet med børn.

Men hvad så med de kvinder og par, der har problemer med at få børn, men som brændende ønsker sig børn? Det forekommer ikke rimeligt, at fordi man har problemer med at få børn eller ikke kan få børn, så skal ens pensionsalder udsættes med for eksempel fem år. Kvinder er jo ofte ikke selv herre over, at de har svært ved at få børn med deres kæreste – det kan for eksempel skyldes, at mandens sædkvalitet er for dårlig.

Skal en kvinde, der har haft betændelse i æggelederen, og som derfor ikke kan få børn, så også have udsat sin pensionsalder med fem år? Det forekommer ikke rimeligt, og er normalt ikke den måde vi behandler (og ifølge forslaget er det en måde at straffe barnløse på) folk med sundhedsproblemer.

Men selv hvis kvinder forsat vil have en højere gennemsnitsalder end mænd, kan der være gode grunde til ikke at iværksætte en politik, der betyder, at kvinder må gå på pension senere end mænd.

For det første, som der også bliver nævnt i spørgsmålet, så er kvinder blevet behandlet urimeligt op gennem tiderne i forhold til mulighed for uddannelse, stemmeret osv. I dag er der stadigvæk områder, hvor kvinder er dårligere stillede end mænd, for eksempel i forhold til ligeløn, arbejdstid i hjemmet, konkurrencen på arbejdsmarkedet i forhold til graviditet og børnepasning og i forhold at være nogenlunde ligeligt repræsenteret i mange betydningsfulde poster i samfundet (for eksempel i det politiske liv).

Disse urimeligheder peger i retning af, at kvinder faktisk bør kompenseres for disse urimeligheder – og her synes det ikke at være et skridt i den rigtige retning, at kvinder så som udgangspunkt skal have en senere pensionsalder end mænd.

For det andet vil det være administrativt meget tungt at iværksætte forslaget, og hvad med forskelle i levealder inden for de enkelte køn? Hvad med mænd i København, der i gennemsnit kun lever i cirka 76 år, skal de så tidligere på pension end mænd i Østjylland, der lever i cirka 78 år?

Har du også et spørgsmål til Etikpanelet? Stil det her