Peter Singer: Vi bør være gode mennesker

Den australske filosof Peter Singer mener, at vi alle bør give mere til velgørenhed. Selv donerer han 30 procent af sine indtægter til gode formål. -- Foto: Leif Tuxen.

Vi bør være gode mennesker, og det betyder, at vi i den rige del af verden skal hjælpe verdens fattige langt mere, end vi gør i dag, lyder det fra den australske filosof Peter Singer. Han er aktuel med bogen "Det liv du kan redde"

Der var ingen ende på hjælpsomheden, da den 18 måneder gamle Jessica McClure i 1987 faldt ned i en brønd i byen Midland i Texas. Det tog redningsfolkene to et halvt døgn at nå frem til den lille pige, og i den tid strømmede det ind med penge fra fortvivlede amerikanere, der på tv kunne følge hvert minut af den skræmmende begivenhed.

Da redningsaktionen var ovre, stod der efter sigende en million dollar på en bankkonto til Jessica McClure. Mindre opmærksomhed var der på de 67.000 børn, som i løbet af de samme to et halvt døgn døde i Den Tredje Verden, udmattet af sygdom, fattigdom og sult. Her kunne en million dollar have reddet tusinder af liv.

At verdens goder – inklusive menneskelig hjælpsomhed – er ulige fordelt, er en tragisk erkendelse, som de fleste forsøger at leve med. Men selvom verdens nød og elendighed kan virke overvældende og uoverskuelig, har vi pligt til at gøre langt mere, end vi gør i dag – ikke mindst for dem, der ikke har tv-kameraernes interesse.

Det er det centrale budskab i bogen "Det liv du kan redde", der udkommer i dag. Her er kontrasten mellem Jessica McClure og de 67.000 døde børn et af mange eksempler på den ubalance, der præger vores hjælpsomhed. Og bogens forfatter, den australskfødte filosof og professor Peter Singer, lægger ikke skjul på hensigten med bogen: Vi ikke bare kan, men skal hjælpe langt mere, end vi gør i dag.

– Jeg tror ikke, at man kan ændre den menneskelige moral, men jeg mener, at vi har en forpligtelse til at være så moralsk gode som muligt. I den vestlige verden har vi et økonomisk overskud og en kapacitet, som individer og som samfund, til at hjælpe langt mere end på noget tidligere tidspunkt i historien. Når vi alligevel ikke gør det, svigter vi, lyder det fra Peter Singer, der netop har besøgt i Danmark.

I bogen opremser Singer alle de traditionelle forklaringer for ikke at hjælpe. Og derefter skyder han dem ned med tal, undersøgelser og moralske argumenter, en efter en.

Siger man eksempelvis, at man allerede har givet mere end rigeligt, spørger han, om man i den seneste tid har købt noget, man egentligt ikke behøvede. Peger man på, at man som individ alligevel ikke kan gøre noget mod verdens korruption og krige, forklarer han, hvordan uddannelse og lægehjælp er fattige befolkningers bedste værn mod magtsyge regeringer. Og forsøger man at argumentere for retten til at beholde de penge, man har arbejdet for, peger Peter Singer på, hvordan Den Tredje Verdens rigdom til en vis grad er baseret på en udnyttelse af verdens fattige, der arbejder langt hårdere end den gennemsnitlige vesterlænding.

– Vi kan komme med en masse umiddelbart rationelle begrundelser for, hvorfor vi som individer ikke har mulighed for at ændre noget som helst. Men som jeg ser det, er der ingen undskyldninger, der holder. Langt de fleste af os kan her og nu træffe en beslutning, der redder ikke bare et, men flere liv. Jeg kan ikke tvinge nogen til at hjælpe, men jeg vil gerne sige og forklare, at det ganske enkelt ikke er retfærdigt, at vi ikke hjælper mere, end vi gør, siger Peter Singer, som siden 1999 har været professor i bioetik ved det amerikanske elite-universitet Princeton i New Jersey.

At ikke alle bryder sig om at høre, at de ikke bare indirekte, men direkte er skyld i andre menneskers død og elendighed, ved Peter Singer godt. Men netop derfor er det vigtigt, at det bliver sagt, lyder det fra den 63-årige professor.

– For mig er det afgørende, at der ikke er nogen moralsk valide argumenter for ikke at hjælpe. At hjælpe gavner først og fremmest modtageren, men det gavner også giveren som individ, og det gavner det samfund, der giver, fordi hjælpen kan sikre større stabilitet og bedre forhold for kommende generationer, siger Peter Singer, som derfor også vil aflive billedet af den uselviske giver.

– For den, der modtager hjælpen, har den lige stor betydning, uanset om giveren så bruger hjælpen til at fremhæve sig selv. Samtidig ved vi, at det har en positiv effekt på andre, når først en person står frem og fortæller om sin støtte til et bestemt projekt. En ofte brugt undskyldning for ikke at hjælpe er, at det ikke nytter noget, når alle de andre ikke gør noget. Så jo flere, der står frem, desto hurtigere vil der opstå en forventning om og opfattelse af, at man bør hjælpe, siger Peter Singer.

En af Peter Singers gennemgående begrundelser for, at vi skal hjælpe mere, er, at det er mere retfærdigt. Men hvorfor er det retfærdigt, at eksempelvis borgere i Danmark skal give penge til nødhjælpsarbejde i Indien? Indien har ganske vist mange fattige, men også en voksende overklasse, heriblandt tusinder af millionærer, som i modsætning til en dansk middelklasse ikke betaler halvdelen af deres indtægter i skat.

– Det skal vi grundlæggende gøre, fordi det er det moralsk rigtige. Vi kan hjælpe uden selv at miste noget væsentligt, og så kan vi jo håbe, at det med tiden kan skabe opmærksomhed på Indiens eget ansvar. I helikopterperspektiv er der mange grunde til ikke at gøre noget, men når du bevæger dig ned på jorden, ned til den enkelte landsby, den enkelte skole og det enkelte hospital, ser du, at nøden kun kan mindskes, hvis vi alle gør noget, siger Peter Singer.

Et centralt tema i "Det liv du kan redde" er misforholdet mellem vores store vilje til at hjælpe vores nærmeste og vores manglende fokus på verdens fattigste.

For når vi som mennesker ikke hjælper mere, end vi gør, skyldes det ikke en dybtliggende modvilje eller manglende medmenneskelighed, men derimod den menneskelige tilbøjelighed til at fokusere på det nære og det konkrete, lyder det fra Peter Singer.

– Hvis man på vej til arbejde kommer forbi en lille sø, hvor et barn er ved at drukne, vil vi alle gøre, hvad vi kan for at redde barnet. Men vi fortrænger, at vi lige så let kunne redde adskillige liv i Den Tredje Verden. En vigtig opgave for hjælpeorganisationerne er derfor at gøre arbejdet nærværende og konkret, men vi har også selv et større ansvar for at orientere os, siger Peter Singer, som dog advarer mod en udvikling, hvor hver eneste hjælpekrone skal have en specifik modtager, præsenteret med navn og billede.

– Vi ved, at mange mennesker hellere vil give penge til et bestemt barn i Afrika end til et større projekt. De ser et billede af barnet, de får et brev et par gange om året, og derfor føler de, at de gør en forskel. Problemet er, at hjælpen ikke i tilstrækkelig grad ændrer de rammer, der forårsager nøden. Derfor taler jeg for, at man i stedet donerer penge til eksempelvis opførelse af skoler, hospitaler og infrastruktur, siger Peter Singer.

Med sin bog vil Peter Singer ikke kun ramme vores dårlige samvittighed, men også give konkrete anvisninger til at hjælpe. Det sker blandt andet med små historier om, hvordan andre har hjulpet, blandt andet illustreret ved den amerikanske "50 procent-klub", hvor alle medlemmerne donerer mindst halvdelen af deres samlede indtægt til hjælpeorganisationer.

Men hvad med Peter Singer selv? Hvad består hans hjælp i, ud over at sætte fokus på behovet for en større indsats fra alle os andre?

– I takt med, at jeg med alderen har fået stadig mere i løn, giver jeg også mere. Allerede i studietiden besluttede jeg mig for, at jeg ville give 10 procent af mine indtægter til velgørende arbejde. Det er så steget støt og roligt, og i dag giver jeg 30 procent af min indkomst til hjælpeorganisationer, siger Peter Singer, der især støtter den britiske hjælpeorganisation Oxfam samt den amerikanske organisation GiveWell, der ikke selv udfører hjælpearbejde, men i stedet evaluerer og derefter sender støtten videre til de mest effektive hjælpeorganisationer.

– Grundlæggende håber jeg, at vi i den rige del af verden vil forstå, at det er i alles interesse, at vi hjælper mere. Vi bør være gode mennesker, og det betyder, at vi skal donere så meget, at hvis vi gav mere, ville det betyde, at vi mistede noget, der er næsten lige så vigtigt som det, vi vil afhjælpe med vores donation, lyder det fra Peter Singer.

Det liv du kan redde. Peter Singer. 215 sider. 249 kroner. Kristeligt Dagblads Forlag.

livogsjael@kristeligt-dagblad.dk

Læs anmeldelsen side 15