Etikkens hovedpersoner

Indholdsfortegnelse

Fra de gamle grækere over Kierkegaard og Kant til nutidens K.E. Løgstrup, Peter Singer og Det Etiske Råd.

Her samles portrætter om etikkens hovedpersoner

1. Antikken

1. 1. Sokrates og Platon

"The death of Socrates" 1787, David Jacques Louis

Filosofferne Sokrates og Platon

Filosofferne Sokrates og Platon har begge sat store aftryk i den europæiske tænkning helt frem til i dag. Også inden for moral og etik har de to grækere haft afgørende betydning

1. 2. Aristoteles

Andreas Granskov, FCN og Nathan Coe,

Aristoteles (384 - 322 f.Kr.)

Aristoteles var en af antikkens store tænkere. Sammen med Platon regnes han blandt de mest indflydelsesrige filosoffer i europæisk idéhistorie

1. 3. Augustin

Augustin

Augustin (354-430)

Augustin blev den vigtigste kirkefader i oldkirken, og hans betydning for kristendommen og hele den vestlige civilisation kan næppe overvurderes

2. Skolastikere og reformatorer

2. 1. Anselm

Anselmbil

Anselm af Canterbury (cirka 1033-1109)

Anselm af Canterbury mente, at troen var nødvendig for at kunne forstå, hvad sandhed er. Han forsøgte på flere forskellige måder at bevise, at Gud er til. Hans tankegang har fået stor betydning for filosofiens og teologiens historie

2. 2. Thomas Aquinas

Thomas

Thomas Aquinas (cirka 1225-1274)

Thomas Aquinas' meninger om forholdet mellem den guddommelige åbenbaring og den menneskelige fornuft har fået indflydelse på videnskabens, filosofiens og kirkens historie

2. 3. Martin Luther

Martin Luther, malet af Lucas Cranach i 1532.

Martin Luther (1483-1546)

Biografi

Luther var den centrale person i opgøret med det katolske pavedømme. Han mente, at mennesket ikke kunne frelse sig selv ved sine egne gerninger, og at alt afhang af Guds nåde

3. Fra Kant til Kierkegaard

3. 1. David Hume

David

David Hume (1711-1776)

David Hume mente, at man med god ret kunne betvivle omverdenens eksistens. Han havde en voldsom kritik af religionerne og skrev om etik og moral på en provokerende måde. Efter hans død er han blevet læst i vidt omfang

3. 2. Immanuel Kant

Immanuel

Immanuel Kant (1724-1804)

Kant, der selv var et troende menneske, mente, at det var umuligt at bevise Guds eksistens. Han ville finde moralske principper, der skulle gælde for alle mennesker og endte med en formulering, der minder om den gyldne regel

3. 3. Friedrich Nietzsche

Friedrich (Wilhelm) Nietzsche, German philosopher and classical

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Hvem var den store tyske filosof, som de fleste kender som ophavsmand til udsigelsen: "Gud er død!"?

3. 4. Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Søren Kierkegaard hører til blandt de mest indflydelsesrige danske tænkere. Hans bøger spænder bredt lige fra det skønlitterære til teologiske, filosofiske og psykologiske tanker. Få det hurtige overblik her

4. Nutidens tænkere

4. 1. K.E. Løgstrup

Svend Andersens bog er fremragende til den læser, der ikke i forvejen er fortrolig med K.E. Løgstrup. -- ...

K. E. Løgstrup (1905-1981)

Knud Ejler Løgstrup er kendt som af de fire store Århus-teologer. Hans værker om teologi, filosofi og etik har haft stor betydning både indenfor hans fagområder og i dansk kulturdebat

4. 2. Jean-Paul Sartre

Jean-Paul

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Sartre er en af de filosoffer, der har skrevet mest om de eksistentielle spørgsmål om livets mening, menneskets frihed og om at vælge i en verden, der ikke er til at forstå. Hans tanker har fået indflydelse både på filosoffer, teologer og skønlitterære forfattere

4. 3. Peter Singer

Den australske filosof Peter Singer mener, at vi alle bør give mere til velgørenhed. Selv donerer han 30 ...

Har vi et personligt ansvar for at hjælpe fattige?

Vi bør være gode mennesker, og det betyder, at vi i den rige del af verden skal hjælpe verdens fattige langt mere, end vi gør i dag, lyder det fra den australske filosof Peter Singer. Han er aktuel med bogen "Det liv du kan redde"

4. 4. Det Etiske Råd

5. Læs mere