LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Danskernes moral er høj - men nedadgående

En lille del af danskerne finder det ikke helt uacceptabelt at tage lidt varer uden at betale.

En ny undersøgelse opgør danskernes forhold til rigets love. Vi er generelt strikse og regelrette, men i de seneste 30 år har accepten af lovbrud været stigende. Især de unge tager lettere på reglerne

Generelt går det meget godt, hvis vi selv skal sige det. Danskerne accepterer de vedtagne love – de skrevne – men også nogle af de uskrevne nyder stor respekt. Det viser Rockwoolfondens forskningsenheds undersøgelse "Borgerne og loven 2010", der offentliggøres i dag og er blevet gennemført med professor ved Aarhus Universitet Jørgen Goul Andersen ved roret.

"Overordnet er der en forholdsvis høj lovmoral i Danmark, men på en række områder er loven så at sige til forhandling for befolkningen," siger han.

I undersøgelsen er en gruppe danskere blevet bedt om at forholde sig til en række love og normer. Den overordnede lovmoral – respekten for lovene – kan spores gennem spørgsmål, der er blevet stillet siden 1981. Og tendensen er nogenlunde entydig: Vi er regelrette og accepterer lovene, men moralen er en anelse dalende. I undersøgelsen vurderer de adspurgte, hvor acceptabelt det er at bryde bestemte love, hvor værdien 10 betyder fuldtud acceptabelt og 1 fuldstændig uacceptabelt og ikke til diskussion. I 1981 var den gennemsnitlige accept af lovbrud således 1,6 og i 2010 var den steget til 1,8 – en lille, men dog stigende accept eller dalende moral, om man vil.

Demoraliseringen har traditionelt været tilskrevet de nye generationer. Verden er af lave, siger man, men med den nye undersøgelse kan man ved at følge flere generationer gennem 30 år konkludere, at vi bliver "klogere" med alderen. Og at unge til alle tider har haft en ringere moral.

"Generationsteorien er stort set død, men ikke helt. Alle generationer ændrer sig gennem livsforløbene, vi bliver mere regelrette med alderen og lægger større vægt på hensynet til fællesskabet og traditionen, men der er alligevel en lille generationsforskel, der gør udslaget," siger Jørgen Goul Andersen, der dog peger på, at resultaterne stritter i forskellige retninger.

De yngste adspurgte på 15-34 år ser i forhold til de ældre eksempelvis strengest på spirituskørsel i dag, mens de ældste på 70-74 år er klart de mest strikse, når det gælder forsikringssvindel. Og i øvrigt er kvinder over hele linjen mere lovlydige end mænd.

"Især når det drejer sig om offentlige reguleringer, der griber ind i den individuelle frihed, stejler mændene nogle gange. De er langt mere anarkistisk indstillede," siger Jørgen Goul Andersen og sætter vores moral i internationalt perspektiv, hvor vi generelt er hverken værre eller bedre end landene inden for Europas grænser.

Men det kommer an på emnet, forklarer han med henvisning til, at man i Norge og Sverige eksempelvis slår hårdere ned på spirituskørsel.

"Og jeg kan kun forestille mig, at franskmændene ser knap så strengt på at løbe fra en parkeringsskade," siger han.

dalsgaard@k.dk