Etikkens historie

Indholdsfortegnelse

Etik handler om, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert.

Her sætter vi fokus på etikken som filosofisk retning og ser nærmere på:

Etikkens hovedpersoner
Retninger og skoler
Etik i dag

1. Kort fortalt

Etik handler om, hvad der er rigtigt og forkert.

Men hvordan forstås etik historisk og filosofisk? Og hvordan kan man diskutere etik?

I videoen forklarer filosof Thomas Søbirk Petersen kort og pædagogisk, hvordan det hele hænger sammen.

2. Historie

2. 1. Antikken

Antikken er den tidligste, historiske tid i europæisk tidsregning og regnes normalt for at gælde frem til det femte århundrede efter Kristi fødsel. I Antikken opstod traditionen for at tænke over etik også. De fremmeste navne var Platon, Aristoteles og Augustin, og fokus var især på, hvilke karakteregenskaber det gode menneske skal have.

"Skolen i Athen", maleri af Rafael. Platon og Aristoteles i midten. - Wikimedia

Etik i antikken

Traditionen for etisk tænkning startede i antikken

2. 2. Middelalderen

Der er ikke mange kendte filosoffer fra middelalderen sammenlignet med de andre perioder. Mest kendt er måske Thomas Aquinas (1225-1274).

Det afgørende ved etikken i denne periode er, at filosofferne forsøger at sammentænke de naturlige love, som er menneskelige tilbøjeligheder, og de guddommelige love.

Etik i middelalderen

I middelalderen forsøgte filosofferne at forene Guds lov og menneskets

2. 3. Oplysningstiden

Oplysningstiden er kendetegnet ved en stor tiltro til mennesket. Det kan også ses i etikken, hvor blandt andre Immanuel Kant forsøgte at formulere en etik uden henvisning til Gud.

Det var også i oplysningstiden, at de meget populære nytte- og pligtetiske retninger blev formuleret for første gang.

Immanuel

Etik i oplysningstiden

I oplysningstiden skiftede fokus fra personlige dyder til den moralske handling selv

2. 4. Moderniteten

I moderniteten slog påstanden om Guds død for alvor igennem og havde store påvirkninger på etikken. Friedrich Nietzsches (1844-1900) og Søren Kierkegaards (1813-1855) etikker, er to vigtige retninger.

Men også G.W.F. Hegels (1770-1831) meget store tiltro til historien og virkeligheden var afgørende for denne periode, hvor industrialisering, guldalder og folkevandringer fra land til by betød store omvæltninger.

Filosof Søren Kierkegaard

Etik i moderniteten

I moderniteten eksploderede etikken i mange retninger

2. 5. Vores tid

Etik i vores tid er radikalt anderledes end tidligere, fordi højteknologi og massemedier har ændret forudsætningerne radikalt. Men det 20. århundrede startede med angst og pessimisme.

French existentialist philosopher and writer Jean-Paul Sartre (1905-80), pictured 21 June 1977 in Paris ...

Etik i vores tid

Det 20. århundrede har budt på nye områder og udfordringer for etikkens filosoffer

3. Retninger

Her præsenterer vi de mest kendte bud på, hvordan man skal forholde sig til moralske problemer.

De fleste filosoffer er enige om, at det kendetegnende ved mennesket er, at det ikke kan lade være med at forholde sig til sig selv og sine handlinger. Men de er ikke enige om hvordan.

3. 1. Metaetik

Metaetik handler om fundamentet for at tænke over etik. Derfor drejer metaetikken sig ofte om begrebers betydning; hvad betyder eksempelvis begreber som 'god' eller 'bør'?

Et andet stort spørgsmål i metaetikken er, hvorvidt mennesker har adgang til sandheden om etik. Kan vi overhoved vide, hvad den gode handling er?

Læs mere på Den Store Danske

3. 2. Dydsetik

1GR-18-H2-1Aristoteles/Bueste nach griech. OriginalAristotelesStagira 384 v.Chr. - Chalkis 322 v.Chr.griech. ...

Hvad er dydsetik?

Dydsetik handler om at forene den rette handlen og det etisk forsvarlige med opnåelsen af den største lykke, det gode liv

3. 3. Pligtetik

Moses med De Ti

Hvad er pligtetik?

Hvad er en moralsk handling? Spørgsmålet er relevant for de fleste, men det er også meget svært at besvare. Pligtetikken er en retning inden for moralfilosofien, der giver et bud

3. 4. Nytteetik

Den australske filosof Peter Singer mener, at vi alle bør give mere til velgørenhed. Selv donerer han 30 ...

Hvad er nytteetik?

Nytteetikken er et forsøg på at definere, hvad den gode handling er

4. Test din viden

5. Hovedpersoner

6. Aktuelle debatter

Den moderne tid byder på mange nye udfordringer for etikken og er hurtigt i gang med at revolutionere måden, hvorpå vi tænker om etik.

Massemedierne sørger for, at man kan argumentere for, at næsten også er et lille barn i Afrika, fordi vi nu lever i en 'global landsby', og den nyeste teknologi gør, at mennesket står i et helt nyt forhold til sig selv og naturen.

Kristeligt Dagblad har stort fokus på de mange nye udfordringer for etikken og samler her de bedste temaer inden for området.

6. 1. Krigsetik

6. 2. Forbrugsetik

6. 3. Medieetik

6. 4. Sundhedsetik

7. Læs mere

7. 1. Kristeligt Dagblad anbefaler

7. 2. Flere artikler