Børnehandel presser Vesten på etikken

Børn fra børnehjemmet Tam Binh i den vietnamesiske by Ho Chi Minh-byen er stillet op til fotografering. Antallet af korrupte embedsmænd og børnehjemsledere, som scorer kassen på at organisere adoption af fattige børn til Vesten, er stigende i Asien, og i Vietnam er en stor skandale om systematisk handel med børn for tiden under oprulning. – Foto: Reuters.

Stigende asiatisk handel med børn til adoption sætter aftagerlande i Vesten i dilemma mellem at bekæmpe den illegale handel og sørge for, at egne barnløse borgere fortsat kan adoptere

Der bliver flere og flere familier fra økonomisk velstående lande, der ønsker at adoptere et barn fra fattigere lande, særligt i Asien. Og i disse lande stiger antallet af korrupte embedsmænd og børnehjemsledere, som tjener stort på at sende fattige børn til kærlige familier i Vesten.

En voksende del af den internationale adoption har derfor udviklet sig til en multi-million-dollar industri, hvor falske løfter, bortførelser og salg kort sagt handel med børn i stigende grad finder sted i ly af et ureguleret miljø, fordi lovgivningen byder på utilstrækkelig beskyttelse af børnene, lyder det i en rapport fra FNs børneorganisation, UNICEF.

Udviklingen sætter aftagerlandene i Vesten i et dilemma: Skal man boykotte adoptioner fra lande, hvor der er fundet beviser for illegal handel med børn? Eller skal man fortsætte, fordi flertallet af adoptioner vurderes til at foregå på lovlig og ansvarlig vis?

Udbredt falskneri og korruption i formidlingen af adoptioner fra Vietnam fik for nylig amerikanerne til at stoppe for adoptionen af vietnamesiske børn til USA. En rapport fra den amerikanske Hanoi-ambassade taler om systematisk handel med babyer. Senest har politiet arresteret lederne af to lokale børnehjem i den nordlige Nam Dinh-provins sammen med to kommunale embedsmænd. De er sigtet for at have lokket eller hevet mindst 300 børn under fem år fra deres forældres favn, for derefter at forsyne dem med falske id-papirer og bortadoptere børnene som forældreløse til udenlandske familier.

Den hollandske regering har modtaget lignende rapporter fra Kina, som er oprindelsesland for halvdelen af de børn, som hollandske forældre adopterer fra udlandet.

Men her har justitsminister Ernst Hirsch Ballin besluttet, at adoptioner fra Kina må fortsætte, fordi et stop ville betyde dødsstødet for adoptioner til Holland, og fordi de afslørede tilfælde af illegal handel ifølge ministeren stadig kun udgør et yderst beskedent antal i betragtning af, at Kina har 1,3 milliarder indbyggere.

Danske adoptionsorganisationer, der er til stede i Vietnam, hvor nævnte skandale kører på sit højeste for tiden, erkender, at der ikke kan gives en 100 procents garanti for, at danske adoptivbørn ikke har været ofre for menneskehandel.

Men vi gør alt, hvad vi kan, for at kontrollere alle de led, vi samarbejder med. Vi er under skarp kontrol af de danske myndigheder, og vi er blandt de skarpeste kritikere af lemfældig sagsbehandling, siger Pia Brandsnes, vicedirektør i DanAdopt.

mjensen@kristeligt-dagblad.dk