Forbud mod tegnet børneporno deler vandene

@Fotobyline:Tegning: Peter M. Jensen

Man bør ikke forbyde tegninger af seksuelle overgreb på børn, da det vil indskrænke ytringsfriheden, mener nogle, mens andre synes, at børneporno er så groft et overgreb, at også tegninger bør forbydes

I Australien blev en mand idømt bødestraf, fordi han havde den populære tegnefilmen The Simpsons liggende på sin computer. Ikke den originale film, men én, hvor faderen i familien har sex med sine børn. Der var ingen virkelige ofre, og det var tydeligt for enhver, at der var tale om tegnede figurer. I Australien er tegnet børneporno nemlig forbudt, ligesom det i øvrigt også er det i Norge og Sverige. Men ikke i Danmark. Her har vi en streng lovgivning, når det gælder børnepornografi, men det er tilladt at tegne voksnes seksuelle overgreb på børn – endnu. Socialdemokraterne har netop foreslået i Folketinget, at også tegninger skal forbydes. Argumentet lyder, at tegningerne er krænkende og muligvis kan forlede pædofile til at tro, at deres fantasier er normale og i orden, ligesom man frygter, at fiktionen kan være en glidebane mod virkelige overgreb.

Men selvom langt de fleste debattører, meningsdannere og eksperter tager afstand fra børnepornografi, har det vakt kritik, at man nu også vil forbyde tegninger.

Red Barnet kæmper indædt mod børnepornografi og tager skarp afstand fra tegninger, der forherliger seksuelle overgreb på børn. Alligevel mener programkoordinator og psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen ikke, at et forbud i straffeloven er en farbar vej.

– Ved at forbyde tegnet børnepornografi nærmer vi os tankepoliti, idet der ikke er nogle reelle ofre, og man kan med rette spørge, hvorfor man så ikke også skal forbyde voldelige film og computerspil. Jeg mener, at et forbud rejser en lang række etiske dilemmaer og menneskerettighedsspørgsmål, siger Kuno Sørensen.

Han understreger, at foreningen tager afstand fra børnepornografiske tegninger og foreslår, at man via lovgivning kan ramme de kommercielle udbydere af det tegnede materiale.

Hvorvidt de tegnede overgreb på børn kan have en præventiv effekt, idet pædofile så "nøjes" med at kigge på tegningerne, eller om illustrationerne tværtimod kan inspirere voksne krænkere til at opsøge børneporno med rigtige børn, vides ikke. Ifølge Kuno Sørensen er svaret formentlig både- og.

– Vi ved, at nogle mennesker har fantasier og tanker om børn. Nogle i gruppen har så meget moral og etik, at de ikke lever fantasierne ud i virkeligheden, men nøjes med tankerne – og måske også tegninger. Andre vil efter en tid med tegninger ikke længere finde dem tilfredsstillende, og derfor vil tegningerne tjene som inspiration til at opsøge filmet børneporno med rigtige ofre, siger Kuno Sørensen.

Der findes ingen præcise undersøgelser af omfanget af tegnet børneporno eller data for, hvilken betydning det har for børnepornografi med virkelige ofre. Psykolog Thomas Hammerbrink arbejder som konsulent for blandt andet statsadvokaten med at undersøge nogle af de groveste seksual- og voldsforbrydere i Danmark, og han vurderer, at et forbud mod tegnet børnepornografi først og fremmest tjener som symbolpolitik.

– Det er et slag i luften, snarere end det er sagligt og fagligt velbegrundet. Når det gælder seksuelle overgreb mod børn, er det, som om der er kommet turbo på debatten – både blandt politikere og lægfolk. Der er jo ikke grænser for, hvad vi skal gøre ved disse seksualmonstre. Vi er så rundt på gulvet i vores værdier, at de pædofile bliver en projektionsskærm for, hvad der er godt og ondt for alle mennesker. De pædofile er nemlig indbegrebet af ondskab, siger Thomas Hammerbrink.

Flere kunstnere har også gjort indsigelser mod forslaget, idet de mener, det kan være svært at skelne mellem, hvornår noget er kunst, og hvornår det er ulovlig børnepornografi, og andre advarer om, at et forbud kan indskrænke ytringsfriheden, blandt andre formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard.

– Personligt synes jeg, at det er smagløst, og det er ikke smukt, hvad der foregår på tegningerne. Men det bør ikke forbydes, hvis det tydeligvis ikke er foregået i virkeligheden, siger han til Kristeligt Dagblad.

Det er formand for Dansk Psykologforening Roal Ulrichsen uenig i. Han støtter Socialdemokraternes forslag om forbud mod tegnet børnefotografi.

– Når vi forbyder det hele, sender vi et vigtigt signal til børnene om, at det, der foregår på billederne, hvad enten de er filmede eller tegnede, er forkert. Derved får børn nemmere ved at fortælle til deres forældre eller lærere, hvis en pædofil gør tilnærmelser til dem. På den måde får børnene sunde og naturlige grænser.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk