Dilemma: Må kunstig befrugtning ske med æg eller sæd fra afdød forælder?

MED AFSTEMNING Flere lande åbner for kunstig befrugtning, hvor den ene forælder er død. Herhjemme er det forbudt, men der er uenighed i Det Etiske Råd. Hvad mener du?

 
 
Skal det være muligt at blive forælder efter sin død? Og er det overhovedet etisk forsvarligt?

Det spørgsmål er kommet på dagsordenen i flere lande, hvor der fra flere sider åbnes for muligheden for at bruge æg eller sæd, som er doneret forud for en forælders død. Formålet skal blandt andet være at hjælpe par, hvor den ene er dødeligt syg.

LÆS OGSÅ:Død sæddonor skaber kontrovers

Eksempelvis fik en australsk kvinde fornyligt tilladelse til at blive befrugtet med sæd, som hendes mand havde doneret før sin død, skriver magasinet Time.

Det samme ses i USA, hvor en californisk kvinde i løbet af efteråret er sat til at føde et barn, undfanget ved kunstig befrugtning efter faderens død.

Endnu længere ønsker et israelsk forældrepar nu at undgå. Deres 27-årige søn donerede før sin død sæd, men uden at være i et forhold. Derfor ønsker forældrene nu tilladelse til at bruge en rugemoder, så de kan blive bedsteforældre og føre slægten videre, trods sønnens død.

Det seneste eksempel er fra Brasilien, hvor en kvinde netop har født en pige, der også er undfanget med sæd fra kvindens afdøde mand.

Også herhjemme har emnet været diskuteret, blandt andet i Det Etiske Råd, hvor medlemmerne i en rapport fra 2004 udtalte følgende:

"Hvis manden dør, mener en gruppe af medlemmerne, at fosteranlæggene fortsat kan opbevares efter hans død, hvis han forinden skriftligt har tilkendegivet, at kvinden kan
disponere over fosteranlæggene og eventuelt opsætte dem i livmoderen", lød det fra Det Etiske Råd, som også var uenige i forhold til brugen af æg fra en afdød kvinde:

"Hvis kvinden dør, mener en gruppe af medlemmerne, at fosteranlæggene fortsat kan opbevares efter hendes død, hvis hun forinden skriftligt har tilkendegivet, at manden kan disponere over fosteranlæggene. Fosteranlæggene kan i så fald opsættes i livmoderen på en kvinde, som manden påbegynder et nyt samliv eller ægteskab med".