Etisk sagt

Politikerne burde også tænke etik, når der diskuteres flygtninge eller skat

”Der er en tendens til, at etik mest opfattes som noget, der har med sundhedsvæsenet og Det Etiske Råd at gøre, men der er så mange områder i samfundet og politisk, der har med etik at gøre,” siger seniorkonsulent Christian Borrisholt Steen. – Foto: Det Etiske Råd

Som tidligere medlem af Det Etiske Råd sidder seniorkonsulent i Kristelig Fagbevægelses videncenter for god arbejdslyst Christian Borrisholt Steen ofte med etiske dilemmaer. Det at lytte til de andre rådsmedlemmers argumenter har flere gange nuanceret hans eget syn på en sag

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

Det gør jeg tit, for der er mange diskussioner, hvor man kan se logikken i argumentationen fra flere sider. Jeg finder typisk mit ståsted ved at opveje for og imod og se, hvordan jeg bedst varetager den svageste parts interesser.

Sidst, jeg stod i et etisk dilemma, var, da jeg blev informeret om noget af en kollega, som jeg egentlig slet ikke havde lyst til at vide noget om. Her var der tale om et dilemma mellem hensynet til kollegaen, mine egne værdier og organisationens værdier. I det konkrete tilfælde måtte jeg vægte organisationens og mine egne værdier højest.

Hvad er den største etiske udfordring, du selv har mødt?

Som medlem af Det Etiske Råd skal jeg ofte tage stilling til svære dilemmaer, og jeg kan nævne et eksempel på noget, hvor jeg har nuanceret min egen holdning. Jeg er jo opvokset i et indremissionsk miljø i Vendsyssel og har egentlig altid haft den grundholdning, at ethvert barn har ret til både en far og en mor. Men livet, tiden og de mennesker, jeg har mødt på min vej, har vist mig, at kærligheden til barnet jo også blomstrer i andre familieformer end den, jeg selv er vokset op med. Derfor anbefalede jeg for eksempel også, at medmødre i lesbiske parforhold burde ligestilles juridisk med mænd i heteroseksuelle forhold. Det vigtigste for barnet er naturligvis at vokse op omgivet af kærlige og omsorgsfulde voksne – uanset hvilket køn de så end måtte have.

Hvad er tidens største etiske dilemma?

Jeg synes, at hele diskussionen om digitalisering og big data er et stort etisk dilemma og noget, som burde have langt mere bevågenhed. Der foregår jo en systematisk registrering af al vores færden, ikke bare fra det offentliges side, men også private virksomheder. Det synes jeg er bekymrende. Der er i dén grad etik på spil, når upersonlige systemer har større kendskab til mine vaner, præferencer, sygdomsdispositioner og så videre, end jeg selv har.

Synes du, etik fylder nok i den offentlige debat?

Nej, det synes jeg ikke, det gør. Vi har jo sådan en lidt spøjs tradition i Danmark med, at folketingspolitikerne fritstilles i etiske spørgsmål. Men hvad er et etisk spørgsmål? Der er jo etik på spil i alt, hvad Folketinget rører ved. For mig at se, så burde politikerne ikke kun tænke etik, når det drejer sig om aktiv dødshjælp eller organdonation, men også når de arbejder med for eksempel flygtningepolitik og skattepolitik. Der er en tendens til, at etik mest opfattes som noget, der har med sundhedsvæsenet og Det Etiske Råd at gøre, men der er så mange områder i samfundet og politisk, der har med etik at gøre. Endelig synes jeg alt for ofte, at etik kommer til at handle om enkeltsager, en eller anden det er synd for, frem for en mere generel diskussion om, hvilket menneskesyn vi ønsker, der skal præge vores fælles samfund.